2007. április 30.

Filozófia és tudomány az ókorban - Konferencia

Az ELTE BTK Antik Filozófia NKFP Kutatócsoportja, a PPKE Filozófia Tanszéke és az MFT Filozófiatörténeti Szekciója szeretettel meghívja a

FILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNY AZ ÓKORBAN

címmel május 3-5. között a PPKE piliscsabai kampuszán megrendezendő konferenciára.

PROGRAM

Május 3., csütörtök du.

15.00-15.35 Máté András: Szabó Árpád és Lakatos Imre, avagy a matematikatörténet és a matematikafilozófia viszonya

15.35-16.10 Bodnár István: Oinopidész

16.10-16.45 Szabó Mária: Filozófia és orvostudomány az ókorban

17.15-17.50 Steiger Kornél: A megismerés homéroszi terminológiája és a korai görög filozófia

17.50-18.25 Gelenczey-Miháltz Alirán: A kétfejű Istennő. Gondolatok Parmenidész költeményének struktúrájáról

18.25-19.00 Horváth Judit: Mit csinálnak a Napleányok? A Napleányok szerepe Parmenidész Prooimionjában

Május 4., péntek de.

9.00-9.35 Bugár István: Filozófiai metaforák metamorphózisai: Szókratésztól Ágostonig

9.35-10.10 Mogyoródi Emese: Szókratész és a (jó) lelkiismeret

10.30-11.05 Bene László: Ok, magyarázat és kozmogóniai elbeszélés a kései Platónnál

11.05-11.40 Várőri Timea: Arisztotelész fizikájának egy geometriai érve: a pont-pillanat metakinematikai definíciója. A Fizika VI.3. (233 b33-234 a24) érvelésének rekonstrukciója

12.00-12.35 Veres Máté: Az akadémiai szkepticizmus platóni öröksége


Május 4., péntek du.

14.30-15.05 Böröczki Tamás: Plutarkhosz és az eikósz logosz

15.05-15.40 Kendeffy Gábor: Teremtés- és természetfelfogás Tertullianus antignósztikus írásaiban

16.00-16.35 Havas László: Polgár- és uralkodótükrök az antik Görögországban és Rómában

16.35-17.10 Mohay Gergely: A megalopszükhia fogalma Polübiosznál

17.10-17.45 Nótári Tamás: A filozófia és a jogtudomány szerepe a cicerói perfectus orator képzési rendszerében

18.15-19.00 megbeszélés a konferenciasorozat folytatásáról


Május 5., szombat de.

9.00-9.35 Szoboszlai Kiss Katalin: Poszeidóniosz episztémonikótatosz

9.35-10.10 Németh Attila: Éntudat és az epikuroszi pathologikosz troposz

10.10-10.45 Balikó Görgy: „…a mindenségen túl nincs semmi határként”

(Lucretius a világ végtelenségéről)

11.15-11.50 Lautner Péter: Mentális képmások és fogalmak Porphüriosz Ptolemaiosz Összhangzattanához írott kommentárjában

11.50-12.25 Buzási Gábor: Arisztotelész látáselmélete Julianus császár Nap-teológiájában


Május 5., szombat du.

14.30-15.05 Csizy Katalin: A filozófia definíciója Iulianus műveiben

15.15-15.50 Tóth Judit (DE): Az eidosz fogalma Nüsszai Szent Gergely antropológiájában

15.50-16.25 Somos Róbert: Alexandriai tudományosság - keresztény teológia

2007. április 24.

Ókortörténeti Kutatások Magyarországon - konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya Ókortörténeti Kutatások Magyarországon címmel 2007. május 10-én 10.00 órától akadémiai közgyűlési tudományos ülést rendez (MTA Székház, Felolvasó terem: Bp. V., Roosevelt tér 9. I. em.)

A tudományos ülés programja:

Szabó Miklós - Megnyitó
Török László - Magyar ókortörténet a 21. században
Zólyomi Gábor - Digitális sumerológia: válasz egy kihívásra
Bács Tamás - Késő-ramesszida festők Thébában
Szilágyi János György - Föld fölött, ég alatt
Németh György - Az eldobott pajzs
Komoróczy Géza - Új és régi. Mezopotámia az időszámítás szerinti első évezred első felében

2007. április 7.

Ókortudományi Társaság - Április

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
2007. ÁPRILIS 20-ÁN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRAKOR TARTANDÓ

FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE

TÁRGYA:

NAGY ÁRPÁD MIKLÓS
Daktylios pharmakités. Gyógyító varázsgemmák

KOZÁK DÁNIEL
Achilleus másik pajzsa: ekphrasis Statius Achilleisében

HELYE:
AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK TANÁCSTERME
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, földszint