2007. október 31.

Hellenic Colloquia 3rd series opening lecture

The CENTER FOR HELLENIC TRADITIONS
cordially invites you

to the opening lecture of the 3rd Hellenic Colloquia Series

By Alexis LEONAS
Getting the Message: Aspects of Septuagint Reception in Antiquity

on
17:30, Wednesday 7 November 2007
Gellner Room, CEU, Nador 9

2007. október 30.

Ókortudományi Társaság - rendkívüli ülés

Meghívó

A PPKE BTK Orientalisztikai Intézet,
a Magyar Hebraisztikai Társaság és
a Magyar Ókortudományi Társaság szervezésében:


Shaul Shaked
Jewish magic bowls from Babylonia from the period of the Talmud


Színhely:
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Múzeum krt. 4/F épület (Gólyavár mellett)
I. em. - Buzágh Aladár Terem

Időpont: 2007. november 8. (csütörtök) 17.00 óra

2007. október 27.

Megjelent az Ókor 2007/3-as száma

Megjelent tehát az Ókor új száma! Ez most nem-tematikus szám, de feltűnhet az Olvasónak, hogy egy erős súlypontja mégiscsak van: tematikusan az Ókori Kelet felé billen el. Elárulom: nem véletlenül. Tavalyi utolsó számunk ugyanis, amely kifejezetten az Ókori Kelet címet viselte, nem tudta befogadni az összes megszületett cikket, illetve érkezett néhány további, amely szintén keleti témájú - így most majdhogynem egy "Ókori Kelet II" szám született. De csak majdhogynem. Hisz a digitális sumerológián, Augustus alsó-núbiai tettein, vagy éppen Jeruzsálem rómaivá válásán túl olvashatunk egy izgalmas apokrif evangéliumról, sőt Ovidius szerelmi tankölteményéről is. Egy régi/új rovatra is felhívnám a figyelmet: az Okuláréra, folyóiratunk tudománytörténeti rovatára, amelyben mostantól kezdve (egyebek mellett) korábbi magyar ókortudósok annak idején nem magyarul megjelent fontos tanulmányainak fordítását közöljük - ezúttal Stein Aurél Nagy Sándor Tigrisen való átkeléséről, illetve az arbéliai ütközetről szóló írását. És persze szokásos rovataink is megtalálhatók: a Textusban pl. ezúttal Martialis gasztronómiai epigrammáit kínáljuk kóstolásra.

Az Ókor több könyvesboltban, de a Gondolat Kiadó budapesti, Petőfi Irodalmi Múzeum-beli könyvesboltjában mindenképp megvásárolható (Károlyi-palota). Előfizetni a legegyszerűbben itt lehet.

Jó olvasást!

2007. október 20.

Róma-konferencia

Az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a

2007. november 8-án, csütörtökön 11.00 órakor kezdődő,
az Osiris Kiadó Osiris Tankönyvek sorozatában megjelenő
RÓMAI TÖRTÉNELEM c. könyv
bemutatójával egybekötött

RÓMA KONFERENCIÁRA.


Helye: az ELTE Tanári Klub, Szerb utca 21-23. 1. emelet.

11.00 Megnyitó ­- Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja
11.20 Egy új Róma tankönyv elé - Németh György
11.40 Pompa funebris - Hegyi W György
12.00 Válság és/vagy kiteljesedés - Havas László

12.20 Szünet

13.20 Domitianus külpolitikája - Lőrincz Barnabás
13.40 Domitianus - az érmek tükrében - Szabó Edit
14.00 Markomannok és quadok Italiában, avagy egy történeti esemény rekonstruálásának nehézségei - Kovács Péter
14.20 Nagy Konstantin képe a 20. századi történetírásban - Forisek Péter

A Konferencia ideje alatt az Osiris Kiadó kedvezményesen kínálja a RÓMA TÖRTÉNETE c. könyvet.

2007. október 13.

Megjelent a Diogenes 3.1.4

Megjelent a Peter Heslin klasszika-filológus által fejlesztett Diogenes nevű program új verziója (3.1.4). A Diogenes a Musaioshoz hasonlóan a TLG E, a PHI 5 és 7, illetve a Duke Documentary Papyri adatbázisok elérését szolgálja, ám a Musaiosszal szemben 1) ingyenes és szabad, nyílt forráskódú szoftver (az adatbázisok természetesen továbbra sem ingyenesek), és 2) futtatható Linux, Mac OS X és Windows rendszereken egyaránt.

A Diogenes főbb szolgáltatásai:

  • Az új verzió a Perseus projekt jóvoltából tartalmaz latin és görög szótárat is (Lewis & Short, illetve LSJ), a szövegekben egy-egy szóra kattintva megjelenik a vonatkozó szócikk (és fordítva: a szócikkból közvetlenül lehet egyes locusokhoz ugrani). Ld. a mellékelt képet is!
  • Szintén a Perseus projekt segítségének köszönhető, hogy mostantól ragozott szóalakokra is egyszerűbben lehet keresni. A program a keresés indítása előtt megjeleníti a keresett szó összes, az adatbázis szövegeiben megtalálható alakját, ezek mindegyikére vagy csak egyesekre is lehet keresést indítani.
  • Lehet keresni két (vagy több) szó egymás környezetében (pl. azonos mondatban, 5 soron belül stb.) való előfordulását is. Meg lehet adni nem kívánt szavakat is (pl. kereshetjük azokat a szövegrészeket, ahol egymás környezetében előfordul az 'arma' és a 'virum(que)' szó, de a 'cano' nem).
  • A Musaioshoz hasonlóan létrehozhatunk saját, válogatott szövegcorpusokat, és azokra szűkíthetjük kereséseinket. A TLG esetében lehetőség van korszak és műfaj szerinti szűkítésre is, a PHI esetében egyes szerzőket vagy műveket adhatunk hozzá a saját corpushoz.
  • A szövegek sokféle kódolás szerint megjeleníthetők. A Musaios által görög szövegek esetében használt Wingreek mellett választhatunk (a teljesség igénye nélkül) Unicode-ot, Beta Code-ot, illetve többféle LaTeX kódolást (pl. Babel, Ibycus). A görög szövegbevitel kódolása is választható (Beta Code, Perseus, Unicode).
Letölthető innen (a listából a Linux, Mac vagy Windows telepítőt választva).

2007. október 10.

Oral Tradition - folyóirat online

Kiadója online, ingyenesen elérhetővé tette az Oral Tradition című folyóirat összes eddig megjelent (1986-) kötetét. A folyóirat egyaránt foglalkozik ókori és későbbi szóbeli hagyományokkal (a legújabb például egy Bob Dylan-különszám). Elérhető itt.

Csak remélni lehet, hogy egyre több tudományos folyóirat követi a példát. A jelenleg is szabadon hozzáférhető folyóiratok (nem feltétlenül teljes) listája a Directory of Open Access Journals honlapon található.

2007. október 3.

Hallgatnivaló

A Magyar Ókortudományi Társaság

tisztelettel meghívja Önt

2007. október 19.-én, pénteken, du. 5. órakor tartandó
felolvasó ülésére, melynek tárgya

Geréby György
A Jakab-ősevangélium szinoptikus technikája
Biblia és filozófia egy pre-ortodox apokrifben

Mészáros István
Rendetlen oszloprendek

Az ülés helyszíne: ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A, fszt.)

***

Ezennel felkérjük a tisztelt előadókat, hogy amennyiben módjukban áll, előadásuk absztraktját vagy egy arra mutató linket (hagyományteremtő célzattal) helyezzék el e blogon vagy juttassák el a blog szerkesztőihez.

Könyvajánló – Egyiptológia 2/2

„Aki ismeri e könyvet a földön, vagy rá van írva a koporsójára, szavamra, az előjöhet mindennap, amikor kíván…” 72. mondás

Ez a részlet akár a mottója is lehetne az ókori egyiptomiak Halottak Könyve c. mondásgyűjteményének, mellyel Barry Kemp könyvecskéje foglalkozik. A Corvina kiadó sokat ígérő Tudástár sorozatában megjelent mű (Barry Kemp: Az egyiptomi Halottak Könyve. Bevezetés. Corvina Tudástár. Budapest, Corvina Kiadó, 2007) végre szakszerű és magas színvonalú (ezoterikus felhangoktól mentes) betekintést nyújt az egyiptomi vallástörténet e kiemelkedően fontos forráscsoportjának megismeréséhez. Nagyon örvendetes továbbá, hogy az eredeti egyiptomi szövegek (nem is kevésszer) idézett részleteit Fábián Zoltán egyiptológus fordította és a teljes kötet fordítását is szakmailag ő ellenőrizte. (Sok hasonló szellemű kiadvány elkészítésnél sajnos nem jellemző szakember felkérése erre a feladatra.) Az amarnai ásatásairól és Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization (London – New York, Routledge, 1989) c. könyvéről méltán híres cambridge-i egyiptológus professzornak egyébiránt tavaly már megjelent magyarul egy munkája (100 hieroglifa - A világ egyiptomi szemmel) a Corvina kiadó Faktum sorozatában.

A zsebkönyv méretű, ismeretterjesztő igénnyel megszerkesztett kötet 10 fejezetre tagolódik, minthogy más-más nézőpontból kívánja bemutatni a Halottak Könyve szerepét, jelentőségét és mindenekelőtt jelentését az ókori Egyiptomban. Minden fejezetet egy vagy több idézet, pontosabban valamely mondás részletei vezetik be. Ezek nem csupán az adott fejezet illusztrációjaként szerepelnek (megadva úgymond az alaphangot), hanem konkrét forrásként szolgálnak a szerző magyarázataihoz.

Nem kívánok részletesebb tartalmi ismertetésbe bocsátkozni, minthogy ezt megtették előttem már mások (l. lejjebb). Kiemelném azonban annak az egyszerű ötletnek az igazán mesteri kivitelezését, ahogyan a szerző eredeti szövegek segítségével vezeti be az olvasót az egyiptomi mitológia alapjaiba, az egyiptomiak túlvilághitébe, a test romlásától és a szellemvilág fenyegetéseitől való félelmeik világába, és teszi mindezt magabiztos természetességgel és racionális elemzéssel. Kirajzolódik előttünk a Túlvilág topográfiája, az ott élő lények természete, az „üdvözülés” feltételei, isten és ember kapcsolata az egyiptomi vallásosságban, illetve az egyiptomiak konkrét elképzelései és elvont fogalmai tudásról, halálról és hatalomról. Mindeközben észrevétlenül fedezzük fel, hogyan is épül fel egy ilyen jellegű varázsige-gyűjtemény, hogyan váltakozik benne zavartalanul az olvasó és a narrátor nézőpontja, továbbá milyen kapcsolat mutatható ki szöveg és valóság, azaz a temetkezési szertartások, a régészetileg feltárt sírok között.

Ez a kötet amilyen kicsiny, olyan nagy a súlya a magyar tudományos ismeretterjesztés „könyvespolcán”, remélem sokakhoz eljut és sikere számos hasonló kiadvány létrejöttét is előmozdítja.

Korábbi ismertetések:
A Múlt-kor történelmi portálon: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=17856
Mekis Tamás ajánlója: http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=721