2009. július 22.

Csehy: Róma

Csehy Zoltán lírai útibeszámolója Rómáról a literán. Képekkel, színekkel, szagokkal!

"...ami muzeális, az lényegében eleven, hogy visszaképzelhető egy-egy hiányzó tag, kar, orr vagy hajfürt, hogy ez a város nem kész, nem egész, nézz és láss, hanem világosan számít rá, számít rád is, hogy kiegészítsd, hogy a törmelékeiből újrateremts, hogy egy lemetszett császárkori ujjban észre vedd a testet, akár a robogón elsuhanót, akár a világ legolcsóbb földalatti könyvesboltjának eladóját..."

2009. július 18.

Pécsi feltárások

Beszámoló tavalyi pécsi feltárásokról, érdekes eredményekkel, az Építészfórumon.

2009. július 16.

Turner és Itália

Tegnap nyílt a Szépművészeti Múzeumban a Turner és Itália című kiállítás. Italo-, anglo-, és antikvitománok számára különleges esemény, hiszen önálló Turner-kiállítás még nem volt Magyarországon.

Az október 25-ig megtekinthető tárlat áttekintést nyújt arról, hogy pályája során hogyan viszonyult Turner (1775-1851) Itáliához: kezdetben, amikor még csak más művészek alkotásain keresztül ismerhette a mediterrán tájat és az antik műemlékeket, később, amikor rövidebb-hosszabb Itáliai tartózkodásai során saját szemével is tanulmányozhatta azokat, és végül amikor élete vége felé egészen elképesztő kísérletezésbe kezdett, tipikus romantikus gesztussal elmosva a határt befejezetlen és befejezett műalkotás között.

A kiállítás (szerintem) legizgalmasabb darabjai ez utóbbi kategóriába esnek, s köztük akad számos mitológiai kép is. Bár sajnos a legismertebb remekműveket (mint pl. a Dido Karthagót építi, vagy a Flotta távozása, előtérben az alig kivehető Didóval, magna stipante caterva) nem hozták el a Tate Britainből, azért elgondolkodtató, magávalragadó, különleges látásmódot tükröző alkotások itt is vannak, ajánlom az aranyágat tartó Sibyllát, a fényártól szinte kivehetetlen Velence látképét, vagy a Sychaeus sírjához érkező Didót és Aeneast, a kép közepén a jellegzetesen turneri mindent lángba borító nappal.

2009. július 8.

Call for papers - antik filozófia

Az MFT Antik és Középkori Filozófia Szekciójának kérésére tesszük közzé az alábbi konferenciafelhívást.


Nemlét, képmások és hamisság az antik filozófiában


Az MFT Antik és Középkori Filozófia Szekciója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófia Tanszéke konferenciát rendez Piliscsabán, 2009. október 9-én és 10-én. A rendezvény a 2007. májusában tartott Filozófia és tudomány az Ókorban c. konferenciával megkezdett sorozatot folytatja.


A nemlét, a képmások és a hamisság egymással összefüggő fogalmak, melyekkel kapcsolatban Parmenidész és a szofisták óta számos paradoxon merült fel. A paradoxonokra kidolgozott megoldások nem csupán önmagukban érdekesek, hanem szerzőiknek a valóságról és az igazságról alkotott elgondolásairól is sokat elárulnak. A címen megjelölt kérdéskört integratív témaként értelmezzük, mely metafizikai, ismeretelméleti, nyelvfilozófiai, logikai, művészetelméleti és rétorikai vonatkozásokkal is bír. A konferenciára a lét és a nemlét, a mentális, nyelvi és művészi reprezentáció, igazság, hamisság és megtévesztés kérdéseinek antik elemzéseit taglaló előadásokat várunk.


Az előadásokra 30 perc, a vitára további 10 perc áll rendelkezésre. A konferencia két napja alatt körülbelül 15 előadás hangzik el. Ebből az anyagból az Ókor c. folyóirat válogatást jelentet meg.


Kérjük, jelentkezésüket 2009. július 20-ig juttassák el Bene Lászlónak (e-mail: benel@elte.hu). Amennyiben a konferencián előadással kívánnak részt venni, a tervezett előadás címét és rövid (max. 500 szó terjedelmű) absztraktját is várjuk. Okt. 9-re szállás jutányos áron foglalható (kb. 2000 Ft/fő). A megadott időpontig szállásigényüket is szíveskedjenek jelezni.


2009. június 21.


Bene László

Az MFT Antik és Középkori Filozófia Szekciójának

szezonális titkára