2008. május 29.

Latin nyelvészeti előadás

Cser András
A lebegő [veláris] a latinban

Absztrakt: Az előadás témája a gn-nek írott szókezdő mássalhangzó(csoport) a latin nyelvben. A kérdéses szekvencia fonológiai ábrázolása az indoeurópai alapnyelvi időktől kezdve a klasszikus latinság végéig fokozatosan zsugorodott: állításunk szerint a szókezdő [g] helyén először egy lebegő [veláris] jegy maradt, mielőtt az is eltűnt volna. Bizonyítékot erre a prefixált gn-kezdetű tövek szolgáltatnak: ezekhez egy korai stádiumban csak azok a prefixumok járulhattak, amelyek záró mássalhangzója hely szerint hasonulni tudott. Ezt legegyszerűbben a lebegő [veláris] jegy feltételezésével tudjuk megmagyarázni.

MTA Nyelvtudományi Intézet, Diakrón Kör
Az előadás helye: Az Intézet (1068 Benczúr u. 33.) fölszinti előadóterme.
Időpontja: 2008. június 3. (kedd), 14.00

2008. május 28.

Pályázati felhívás

A határidő sajnos igencsak közeli (máj. 30), de talán van még, aki hasznát veszi a hírnek:

A Szépművészeti Múzeum ösztöndíjas pályázatot hirdet
a klasszikus ókor iránt érdeklődő egyetemi hallgatók számára

Az ösztöndíj céljai:
  • új lehetőséget teremtsen a Mediterraneum ókori művészetéhez, tárgyi kultúrájához kapcsolódó ismeretek megszerzésére;
  • enyhítse a régészeti emlékanyaggal és az írott forrásokkal foglalkozó területek, klasszika archeológia és filológia súlyos széttagoltságát;
  • egységében mutassa meg a Múzeum tudományos és muzeológiai tevékenységét.
További részletek az Antik Gyűjtemény honlapján.

2008. május 26.

Hellenic Colloquia - meghívó

The CENTER FOR HELLENIC TRADITIONS at CEU

cordially invites you
to the next lecture of the
3rd series of the

HELLENIC COLLOQUIA

László Horváth:
The New Hyperides in the Archimedes Palimpsest

Time: 17:30, 4 June 2008
Location: CEU, Nador 9, Gellner Room


Abstract:

The aim of the present paper is to examine a significant question related to
Hyperides' apology entitled Against Diondas: its dating. Having established
the exact date of its composition, we can attempt to deal with the speech in
its connections with the extremely interesting political history of Athens
in the 4th century BC.

A hét linkje: Bryn Mawr Classical Review

Sokan jól ismerik, de talán van, akinek hasznos információ: a Bryn Mawr Classical Review egy 1990 óta folyamatosan működő online klasszika-filológiai folyóirat, mely kizárólag recenziókat publikál, méghozzá hetente többször. Ingyen megrendelhető az e-mailes verzió, de kiválóan böngészhető a webes archívum is.

Az angolszász recenzió műfaji törvényeinek szinte minden esetben megfelelő recenziókból (alapszerkezet: 1. bevezetés, 2. ismertetés, 3. értékelés) mindig sokat lehet tanulni.
Többé-kevésbé folyamatos figyelemmel követésük révén az ember képbe kerülhet azt illetően, mi folyik a nagyvilágban a klassz.-fil. területén.

Prof. Schwindt előadása - meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
minden érdeklődőt meghív

Prof. Dr. Jürgen Paul Schwindt
(Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität, Seminar für Klassische Philologie)

német nyelvű nyilvános előadására,

Geschichtsphilologie.
Wie und woran sich augusteische Literatur erinnert


címmel.


Helyszín: ELTE BTK, 1088 Múzeum krt. 4/F, fszt., Buzágh-terem
Időpont: 2008. június 6. (péntek), délelőtt 10 óra.

2008. május 21.

Cultus Deorum - könyvbemutató

2008. május 26-án délután 4 órától tartják a Tóth István emlékének ajánlott
Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam című kötet I. részének (Ókori
Kelet és őskori Dunavidék) bemutatóját.

Helyszín: ELTE Ókortudományi Intézet Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék,
1088 Budapest, Múzeum krt. 4, F épület II. emelet 234-es terem.

A kötetet bemutatja dr. Vargyas Péter egyetemi tanár, a PTE BTK
Ókortörténeti és Régészeti Tanszékének tanszékvezetője.

Pusztába kiáltott szavak - konferencia

Pusztába kiáltott szavak - a Vallás, Hagyomány, Modernitás kutatócsoport konferenciája


Az Erasmus Kollégium
Vallás, hagyomány, modernitás kutatócsoportja
szeretettel várja Önt

Pusztába kiáltott szavak

című
nyilvános konferenciájára.


A "Vallás - Hagyomány - Modernitás " kutatócsoport III. évzáró konferenciája

2008. június 6., 10:00 - 17:30

1088 Budapest, ELTE BTK, Puskin u. 3. "I " épület, Bence György terem


Az absztraktok innen tölthetők le (pdf).


PROGRAM

10:00 - 10:15 MARGÓCSY ISTVÁN tanulmányi igazgató és GERÉBY GYÖRGY csoportvezető tanár rövid bevezetője

I. SZEKCIÓ

Levezető elnök: GERÉBY GYÖRGY


10:15 - 10:45 VÉR MÁRTON: A nomád népek felderítése és kémkedése a Kr. u. VI. és XIII. század között

Vitaindító: FELFÖLDI SZABOLCS


10:45 - 11:15 KELENHEGYI ANDOR: Egy istennő nyomai a Bibliában

Vitaindító: KOLTAI KORNÉLIA


Rövid szünet


11:30 - 12:00 KISS ATTILA: Germán főisten ábrázolása a Duna vidékén? Egy képi ábrázolás értelmezésének lehetőségei és korlátai

Vitaindító: VIDA TIVADAR


12:00 - 12:30 VÉR ÁDÁM: Agymosás a végvidéken. Asszír királyi propaganda a birodalom perifériáján

Vitaindító: DEZSŐ TAMÁSEbédszünetII. SZEKCIÓ

Levezető elnök: KENDEFFY GÁBOR


14:00 - 14:30 VERES MÁTÉ: Az alkotó tervének visszafejtése. Az eikósz mint mérce a Timaioszban

Vitaindító: BETEGH GÁBOR


14:30 - 15:00 GALBA ZSOLT: A széthiánus kozmogónia "társ nélküli teremtés"-motívumának görög mitológiai párhuzama

Vitaindító: HORVÁTH JUDIT


15:00 - 15:30 PARLAGI GÁSPÁR: "Ha leveted e világ szónokának büszkeségét... " Adalékok a korai szerzetesség forrásaihoz

Vitaindító: TÓTH PÉTER


Rövid szünet


III. SZEKCIÓ

Levezető elnök: TATÁR GYÖRGY


16:00 - 16:30 NAGY HELGA: Az 1839-es közvetítés-vita rekonstrukciója

Vitaindító: CZAKÓ ISTVÁN


16:30 - 17:00 MESTYÁN ÁDÁM: Antik testek modern testeken: Delsarte, Nietzsche és a Nachleben

Vitaindító: RÉNYI ANDRÁS


17:00 - 17:30 RIBÁRY MÁRTON: A proszópeion felvétele. Rosenzweig politikai teológiájának aktualitása

Vitaindító: TATÁR GYÖRGY

2008. május 19.

A hét linkje: The Roman Empire

Számtalan hasznos információt tartalmaz a Római Birodalomról a - kevéssé meglepő módon - The Roman Empire névre hallgató ókortörténeti portál. Kronológiai összefoglaló, képek, érdekességek. Stb.

A honlap leghasznosabb szolgáltatása az "interaktív térképek" titulust viseli, Itália, a birodalom, valamint az ókori Róma városának térképével. Az interaktivitás abban áll, hogy a térkép pirossal kijelöli a felhasználó által keresett (listából kiválasztott) helyet. Különösen nagy segítséget jelent az ókori római topográfia megismerésében. És ami fontos: nagyon könnyen kezelhető.

2008. május 11.

A hét linkje: Metamorphoses-illusztrációk

Ovidius Metamorphosese (Átváltozások című műve, amely a görög-római mitológia átváltozás-történeteit beszéli el az antik költészet minden poétikai lehetőségének mozgósításával: Devecseri Gábor fordításában magyarul is igen élvezetes olvasmány) igencsak komoly ihletője volt az európai művészettörténet mitológiai ábrázolásainak. Plasztikus narratívái természetesen a könyvillusztrátorokat is megihlették.

A Vermonti Egyetem könyvritkaság tanszéke egy 18. századi Metamorphoses-illusztrációsorozatot tett közzé az interneten, Johann Wilhelm Baur metszeteit, igencsak használható minőségben. Íme néhány példa: az istenek tanácskozása; Cadmus/Kadmosz megöli a sárkányt (ebből lesz a sárkányfogvetemény - Théba alapítástörténete); Pallasz Athéné pókká változtatja az őt szövésben lepipáló Arakhnét. Baurén kívül megtalálható a honlapon néhány darab egy másik, 17. századi kiadás illusztrációiból is.

A weboldal - meglehetősen átfogó mitológiai képsorozatként - kiválóan használható lenne a középiskolai oktatásban is, amennyiben el lenne látva normális képaláírásokkal. Ez azonban sajnos csak kisebb részben van megoldva. De senkinek sem kell aggódnia, lévén az interneten számtalan képes mitológiai adatbázis elérhető, a Metamorphoseshez kapcsolódva, de attól függetlenül is - mind az antik ábrázolások, mind a későbbiek köréből. Ezekből igyekszünk a továbbiakban is szemezgetni.

2008. május 10.

A bemutatóról

Egedi Barbarának köszönjük a tudósítást az Egyiptom-szám bemutatójáról! Köszönjük minden előadónak is a kiváló előadásokat, és a kedves közönségnek, hogy ilyen szép számban megjelent.

2008. május 9.

Régi-új folyóirat: Byzantina Symmeikta

Az 1966 óta (bár az évfolyamszámozás alapján jelentős szünetekkel) megjelenő, Symmeikta című bizantinológiai folyóirat új nevet kapott: ezentúl Byzantina Symmeikta néven kell keresni. A névváltással együtt megváltozott a periodika elérhetősége is: a honlapról szabadon elérhetők lesznek mind az új számok, mind pedig a régebbi kötetek (melyek feltöltése folyamatosan zajlik).

Csak remélhetjük, hogy egyre több tudományos folyóirattal kapcsolatban számolhatunk be hasonló fejleményről!

(A hírről a stoa.org számolt be.)

2008. május 5.

A hét linkje: Early Photography in Greece and the Mediterranean

A múlt heti, "tudományosabb" linkajánló után ezúttal egy "szórakoztatóbb" - de tudományos szempontból sem érdektelen! - honlapot ajánlunk: a korai görögországi, illetve a Mediterraneum más helyszínein készült fényképek adatbázisát (működteti: a Getty Research Institute). Mit láthatott az (persze színesben...), aki az 1860-as években Athénban járt? Milyen látványt nyújtottak ugyanebben az időben a paestumi templomok? Kétszeres időutazásban van tehát részünk: egyszerre járunk az ókorban és a 19. században.

Az egyes fényképekhez részletes "katalóguscédula" is tartozik (fényképész, datálás, feliratok a képen stb.). Az egyetlen hiányosság talán az, hogy az adatbázisban csak keresni lehet, "böngészni" nem: próba-szerencse alapon kell próbálkoznunk az egyes keresőkifejezésekkel. (Igaz ugyanakkor, hogy nagyobb földrajzi egységeket is megadhatunk.) A fényképek túlnyomórésze (411 db), amint az várható, Athénban készült; de találhatunk néhány itáliai, illetve kisázsiai (görög vonatkozású) fényképet is.

Ókortudományi Társaság - rendkívüli ülés

Meghívó

az ELTE Görög Tanszéke,
a Szépművészeti Múzeum Antik Osztálya és
az Ókortudományi Társaság

2007. május 15-én, csütörtökön du. fél 5 órakor tartandó

Rendkívüli felolvasó ülésére


Tárgya:

Chris Carey (University College London): Tragic Law

C. W. Neeft (Universiteit van Amsterdam): Corinthiaca


Helye:
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F. (a Gólyavár mellett)
I. em. Buzágh Aladár Terem

Ókortudományi Társaság - Május

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2007. május 16-án, pénteken du. 5 órakor tartandó

Közgyűlésére és felolvasó ülésére


Tárgya:

Szabó Miklós: Köztársaságkori basilica Bibracteban

A Társaság latin tanulmányi versenyének eredményhirdetése
A főtitkár beszámolója
Kincstárnoki és számvizsgáló bizottsági jelentés
Díjak átadása

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A. földszint.

2008. május 1.

Ókor 2008/1-2: Egyiptom

Megjelent az Ókor Egyiptom-száma (2008/1-2)! A nyilvános bemutatót jövő csütörtökön tartjuk, Török László és Gulyás András előadásával, ám addig is szeretném röviden bemutatni az Ókorblog hasábjain ezt - a magyar egyiptológusok által folytatott kutatásokról mintegy körképet nyújtó - tematikus számot, melynek szakmai szerkesztését Irsay-Nagy Balázs egyiptológus végezte, aki egyben a rövid előszó szerzője is.


A cikkek sorát Bács Tamás írása nyitja az újbirodalmi sírművészetről mint az elit önmeghatározásának eszközéről és önképének megjelenítőjéről, természetesen a thébai feltárások alapján. A következő két írás szintén erősen kapcsolódik a thébai ásatásokhoz: Fábián Zoltán Imre a
Halottak Könyvének funkcióját vizsgálja a thébai nekropolisz újbirodalmi sírjaiban, az igen jelentős vallástörténeti forrásból számtalan részletet saját fordításában közelve. Schreiber Gábor pedig az isteni sírok történetét tekinti át, az isteni sírt a meghaló és újjászülető istenek kultuszának jellemző színhelyeként azonosítva, melyen jól megfigyelhetőek az egyiptomi vallás változásai.

Liptay Éva cikke egy általános kérdésfeltevésből, kép és szöveg viszonyának kérdéséből kiindulva vizsgálja az egyiptomi vallás ikonográfiájának egyes vetületeit. Gulyás András, kapcsolódva az előző cikk által is érintett témához, az újbirodalmi templomi feliratok jelentését, illetve mágikus funkcióját vizsgálja, amelyek, mint kimutatja, csakis az óegyiptomi gondolkodásmód és kultúra tágabb összefüggései között értelmezhetők. Vértes Krisztián - csatlakozva a thébai kutatásokhoz, de az ikonográfiai vizsgálatokhoz is - "az újbirodalmi festett magánsírok falainak dokumentációs lehetőségeivel foglalkozik egy konkrét sír problematikáján keresztül" (a tanulmány első mondatából).

Kóthay Katalin Anna egyetlen állat, nevezetesen a disznó jelentőségét világítja meg az egyiptomi kultúra összefüggésrendszerében, kitérve étkezési és áldozati szerepére is. Luft Ulrich "a Memphisz fehér falaitól délre lakó isten", Ptah alakjának változását tárgyalja, a kezdetektől a szinkretizmus korszakáig, amikor az egyiptomi vallási felfogás erőteljes interakcióba lépett a görög mitológiával és istenvilággal. Török László egy alsó-núbiai korszak díszített kerámiáját elemzi mint a korabeli elit reprezentációjának sajátos médiumát, életmódtörténeti kontextusban. Dembitz Gabriella a 21. dinasztia kutatásának kronológiai nehézségei kapcsán az egyiptomi időszámítás rendszerét, Lassányi Gábor pedig a meroitikus kori Núbia néhány fontos jellemzőjét mutatja be, vagyis az Egyiptom árnyékában élt másik ókori afrikai kultúrának egy fontos történeti korszakát.

Horváth Zoltán a genderkutatás kategóriáit vizsgálja meg az ókori egyiptomi kultúra keretei között, levonva a következtetést, miszerint "az óegyiptomi erősen szexista társadalom volt". Bechtold Eszter társadalomtörténeti szempontú cikke, két fontos személyiség életének vizsgálatán keresztül, az újbirodalmi elitet mutatja be. Almásy Adrienn írásának témája a démotikus irodalom, különös tekintettel az egyiptomi kultúrának a göröggel való interakciójára és ennek irodalomtörténeti vonatkozásaira.

A tematikus szám végén Gulyás András rövid ismertetését olvashatjuk saját műholdképes egyiptológiai linkgyűjteményéről. "Az évszak műtárgya" sorozat, amely a Szépművészeti Múzeum jóvoltából folyamatosan olvasható folyóiratunkban, ezúttal természetesen egyiptológiai témával jelentkezik, jelesül Endreffy Kata írásával császárkori Hermész- és Thot-ábrázolásokról. Könyvkritikai rovatunk szintén egyiptológiai fókuszú: Egedi Barbara két, az Olvasó számára is ismerős szerző munkáját recenzeálja: Kóthay Katalin Anna és Gulyás András szöveggyűjteményét (melyről korábban már írt egy rövidebbet az Ókorblogon). Ezután következik Németh György ismertetése a Maróti Egon-Festschriftről, valamint a szokásos könyvajánlók.

Jó olvasást kíván a szerkesztőség!