2009. szeptember 29.

Vér Ádám előadása - meghívó

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk az Erasmus Kollégium szemináriumi előadására, melyet 2009. október 2-án , pénteken 17 órai kezdettel tartunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának I. épületében (Budapest, VI. ker., Múzeum krt. 4., I. épület, 2. emelet, 208-as terem).

Pillanatképek
Az Erasmus Kollégium öregdiákjainak tudományos előadássorozata

Vér Ádám

Az első helyettes-király szertartástól a „nagy tisztogatásig”
Assur-ah-iddina utolsó évei

Az Újasszír Birodalom a Kr. e. 8. század második felétől a Kr. e. 7. század utolsó évtizedéig élte virágkorát. A világ első területi birodalma jószerivel a teljes Közel-Keletet bekebelezte: az egyiptomi Thébától az Iráni-fennsíkig, Kilikiától a Perzsa-öbölig mindent. Az asszír uralkodókat nagyszámú professzionális hivatalnoki kar segítette a kormányzásban, így érthető, hogy a hódítások üteme annak ellenére alig lassult valamit, hogy ezen időszak hat asszír királyából három puccsal került hatalomra, három erőszakos halált halt, és egymást követő két generációban az asszír uralkodók megpróbálták kiirtani fivéreiket. Bár a hatalom mindvégig a tágan értelmezett uralkodói családon belül öröklődött, talán nem meglepő, hogy némely asszír uralkodók erősen aggódtak személyes biztonságukért. Az assziriológiai szakirodalomban közhelynek számít, hogy Assur-ah-iddina (uralkodott Kr. e. 680–669) sokat betegeskedett, erősen babonás volt, sőt – egyes késői kritikusai szerint – kissé paranoiás is. Előadásomban a királyi levelezés és a fennmaradt ómenirodalom forrásbázisán e nagyformátumú asszír király utolsó éveit végigkísérve próbálom bemutatni, hogy az említett paranoia kevésbé az uralkodó személyes habitusából fakadt, sokkal inkább a bürokratikus apparátus működésében gyökerezett.

Gábor György könyvbemutatója - meghívó

Az Akadémiai Kiadó tisztelettel meghívja Önt

GÁBOR GÖRGY
A DIADALÍVEN INNEN ÉS TÚL

című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2009. október 2. délután 17 óra
Helyszín: Alexandra Irodalmi Kávéház
1075 Budapest, Károly krt. 3/C

A kötetet bemutatja
HELLER ÁGNES
akadémikus

A beszélgetést vezeti
BORBÉLY GÁBOR
a Participatio című sorozat szerkesztője

Kérjük, jelezze részvételi szándékát Kováts Ildikónál a (+361) 464 8242 telefonszámon vagy az
ilkova@akkrt.hu e-mail címen!

Római irodalom - könyvbemutató

„A római irodalom akkor születik meg, amikor Róma egész Itália

irodalmi lehetőségeit magában tudja összegyűjteni.”

(Kerényi Károly)


Meghívó

Adamik Tamás Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom

bukásáig c. könyve bemutatójára


Bemutatják:

Ritoók Zsigmond akadémikus

Vizkelety András akadémikus

Déri Balázs tanszékvezető egyetemi tanár


Helyszín:

ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4.

A épület, földszint, Gombocz-terem


Időpont:

2009. október 8. (csütörtök) du. 17.30

A könyvbemutatón kedvezményes áron megvásárolható könyvek:

Adamik Tamás: Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig.

Kalligram, 2009 (3000 Ft).

Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan. Második kiadás. Kalligram, 2009 (3000 Ft).


A könyvbemutatót állófogadás zárja, amelyre minden résztvevőt szeretettel várunk.

2009. szeptember 25.

Pécs 2010 - honlap

A 2010-es pécsi Ókortudományi Konferencia honlapja pillanatnyilag ezen a címen érhető el!

2009. szeptember 23.

Ritoók Zsigmond 80 - meghívó

MeghívóAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és Ókortudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt dr. Ritoók Zsigmond akadémikus, az egyetem professor emeritusa nyolcvanadik születésnapja alkalmából rendezett ünnepségre.


Az ünnepeltet köszöntik:

Dr. Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja

Dr. Maróth Miklós, az MTA alelnöke

Dr. Bolonyai Gábor, az ELTE Görög Tanszékének vezetője

és a

Garabonciás Együttes.


Az ünnepség ideje: 2009. október 1. (csütörtök), 17.30 h,

helye: Múzeum krt. 4/A, fszt. 47 (Gombocz Zoltán terem).

2009. szeptember 21.

ICYE2009 - felhívás

Az alábbi felhívást a 2009-es budapesti egyiptológiai kongresszus szervezőinek kérésére tesszük közzé:

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a Third Congress for Young

Egyptologists - Commerce and Economy in Ancient Egypt (ICYE2009)
rendezvény részleteirõl.

A konferencia fõszervezõje a Byblos Alapítvány a Magyar Ókortudomány
Támogatásáért, a szervezésben együttmûködõ partnerei az ELTE és a
Szépmûvészeti Múzeum.

A konferencia szeptember 25. és 27. között kerül megrendezésre, az elsõ
két nap helyszíne az ELTE Múzeum körúti komplexumának fõépületbeli kari
tanácsterme, az utolsó nap elõadásai pedig a Szépmûvészeti Múzeum Ión
csarnokában lesznek látogathatóak. Az eseményt állófogadás zárja le a Múzeum
Reneszánsz Csarnokában.

Kongresszusunk egy nemzetközi konferenciasorozatba illeszkedik, melyet hat
évvel ezelõtt hívtak életre olasz egyiptológusok (köztük a konferenciánkat
megnyitó, jelenleg a Vatikán Múzeum egyiptológus kuratáraként dolgozó
Alessia Amenta, info: http://www.egyptandwater-congress.org/), és melynek
második állomását három éve Lisszabonban rendezték.

A ókori Egyiptom gazdaságának és kereskedelmének témaköre köré szervezõdõ
konferenciával kapcsolatos legfontosabb információk a honlapunkon
olvashatóak: http://byblos.org.hu/index.php

A konferenciára mintegy 80-100 vendéget várunk. A világ 17 országából
érkeznek elõadók és látogatók (Egyesült Királyság, Franciaország,
Spanyolország, Portugália, Svájc, Németország, Hollandia, Belgium,
Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Finnország, Oroszország, Bulgária,
Argentína, Egyesült Államok és Ausztrália).

A fiatal elõadók mellett sikerült megnyerni a kongresszus témakörének
legfontosabb nemzetközi kutatóit is.
A nyitó elõadást Prof. Jac. J. Janssen tartja, aki az ókori egyiptom
gazdaságtörténetének legelismertebb kutatója.
Különösen érdekesnek ígérkezik David A. Warburton és Edward Bleiberg
nyilvános vitája is (Szeptember 26. 14.00: The nature of the Egyptian
economy and its interpretation) az egyiptomi gazdaság értelmezésérõl.
A két szakember, az ókori egyiptomi gazdaságtörténeti kutatások két nagy
iskolájának legfontosabb képviselõje egy a közönség számára is nyitott
vita keretén belül fogja érveit ütköztetni.

Manfred Bietak, az ausztriai Egyiptológiai Intézet vezetõje pedig Tell
el-Dab'a lelõhelyén (http://www.auaris.at/) folytatott ásatásaik legújabb
eredményeit mutatja be elõadásában. Bietak többek között elõször fog
nyilvános konferencián beszélni az idei évben feltárt óbabilóni ékírásos
leletrõl (http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-9959-2009-05-26.html), mely
a legrégebbi Egyiptom területén talált ékírásos dokumentum és teljesen új
megvilágításba helyezi Egyiptom külföldi kapcsolatrendszerét a 2.Átmeneti
Kor hükszosz uralma alatt.

Konferenciánkat a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia
támogatásával valósítjuk meg, a de Gruyter és Olms kiadó, a Lipton
Magyarország, a Béres Pincészet, Ikon Borászat, a visegrádi Mátyás Király
Múzeum és a Rézangyal szponzorálásának segítségével.

A konferencia részletes programja elérhetõ az alapítvány honlapjáról:
http://www.byblos.org.hu/index.php

A konferencia regisztrációköteles. Regisztrálni az ICYE2009@gmail.com címre küldött e-maillel, és a regisztrációs díj befizetésével lehet.

A Szervezők (Hudecz András és Petrik Máté)