2011. június 16.

Margarita poetica - könyvbemutató

Az Országos Széchényi Könyvtár és
a Gondolat Kiadó

tisztelettel meghívja Önt a


„Margarita poetica”
A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig

című,

Ekler Péter összeállításában megjelent antológia bemutatójára.


Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 516. sz. terem
Időpont: 2011. június 23. (csütörtök), 11.00 óra


A megjelenteket köszönti:
Boka László (tudományos igazgató, Országos Széchényi Könyvtár) és
Bácskai István (igazgató, Gondolat Kiadó).


A kötetet bemutatják:
Marosi Ernő (művészettörténész, prof. emeritus, az MTA r. tagja), Szörényi László (irodalomtörténész, igazgató, MTA Irodalomtudományi Intézet).A bemutató ideje alatt az érdeklődők a kötetet 20 %-os kedvezménnyel,
2000 Ft-ért vásárolhatják meg.

2011. június 15.

Daniela Urbanová előadásai - meghívó

MEGHÍVÓ

Az ELTE BTK TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
ÓKORTÖRTÉNET DOKTORI PROGRAMJA

tisztelettel meghívja Önt


Daniela Urbanová
(Masaryk Egyetem Brno, Klasszika-filológiai Tanszék)


alábbi előadásaira:


1. Magische Riten im Abbild der lateinischen Literatur

időpont: 2011. június 23. csütörtök 10 óra,
helyszín: ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Múzeum körút 4/F, 2. em. 234-es
terem.


2. Die Sprache der Fluchtafeln aus Germania, Noricum und Raetia

időpont: 2011. június 24. péntek 10 óra,
helyszín: ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék, Hahn István szeminárium,
Múzeum körút 6-8, 1. em. 138-as terem.

2011. június 3.

Mű & szerző - konferencia

MŰ & SZERZŐ


ELTE BTK
Európai és magyar reneszánsz doktori program
és
A magyar barokk doktori program
konferenciája

Időpont: 2011. június 16., 9.00–19.00

Helyszín: Gólyavár


Program:

9.00–9.40 Megnyitó
A konferenciát megnyitja: Horváth Iván, Orlovszky Géza
Nyitó előadás: Kiss Farkas Gábor – Quis? quid? ubi?

9.40–11.00
1. szekció ELNÖK: Falvay Dávid
Gyöngyösi Megyer (ELTE) – A szerzői pozíció mint vallási, kulturális és műfaji konvenciók viszonyának értelmezési kulcsa a Disciplina Clericalisban
Jakab Éva (ELTE) – A Szerző halála. Tanulságok Leon Battista Alberti szerzői szerepeiről végrendeletének tükrében
Czigány Ildikó (ELTE) – Ariosto Orlando Furiosója a 17. és 18. századi operalibrettókban
Balázs Debóra (ELTE) – Komáromi Csipkés György: Speculum Poeticum

11.00–11.30 Kávészünet

11.30–12.50
2. szekció ELNÖK: Balázs-Hajdu Péter
Kiss Veronika (SZTE) – Szerző és mű viszonya mint műfajiságot konnotáló elem Rimay János verseiben
Etlinger Mihály (PTE) – „Fára mászni volna jó!” Egy Rimay-vers szerzősége
Markó Anita (ELTE) – „Bölcsek közt bolondnak vetekedni…” Kérdőjelek Telegdi Kata verses levele körül: avagy férfi-e az első magyar költőnő
Nagy János (ELTE) – „Hej Te Pasquillista vettem leveledet” Mű és szerző a 18. századi országgyűlési pasquillusokban

12.50–14.00 Ebédszünet

14.00–15.05
3. szekció ELNÖK: Kiss Farkas Gábor
Ilkó Krisztina (ELTE) – A Boldog Mór által írt Legenda sanctorum Zoerardi et Benedicti szöveghagyománya a középkor és kora újkor folyamán
Bartók Zsófia Ágnes (ELTE) – A karthauziak 15–16. századi könyvei és az Érdy-kódex forrásai
Molnár Dávid (SZTE) – A Religionis Christianae Brevis Institutio marosvásárhelyi példányáról

15.05–15.30 Kávészünet

15.30–16.45
4. szekció ELNÖK: Bajáki Rita
Mándity Zorán (SZTE) – Zsoltáridézetek a kora újkori emlékkönyvekben
Kónya Franciska (BBTE) – „…midőn ezeket írom, és te olvasod…” Szerzői attitűdök Tarnóczy István Választott nyíl című művében
Kádár Zsófia (ELTE) – Hogyan dolgozott egy 17. századi jezsuita történetíró? Dobronoki György Leveleskönyve és a soproni historia domus (1636–1639)
Túri Tamás (SZTE) – „Papi fejedelmek elméjével böltselkedvén” 18. századi unitárius prédikációk kompilációs technikái

17.00–19.00 Zártkörű fogadás


2011. június 1.

Elhunyt Bolyki János

Elhunyt Bolyki János professzor.
Életéről, munkásságáról itt lehet olvasni.