2006. június 30.

Futball az ókorban

Mivel az ókortudománynak, mint Nietzschétől tudjuk, mindig saját korunk megismeréséről kell szólnia, ezért most, amikor a focitól hangos a világ, különösen fontos a sportág ókori gyökereit felidéznünk. Íme a Der Neue Pauly megfelelő szócikke, magyarul elsőként az Ókorblogban:

Apopudobalia. Antik sportág, föltehetőleg az újkori labdarúgás korai formája. Részletesebb ismereteink mindazonáltal nincsenek róla. Már Achilleus Taktikos Gymnastikája (fr. 3) bizonyítja andres apopudobalontes ('futballozó férfiak') létezését Korinthosban a Kr. e. 4. század első felében. A késő hellénisztikus időkben, úgy tűnik, a sportág eljutott Rómába is; mindenesetre a De viris illustribus c. pszeudo-cicerói irat (3,2) felsorol egyes prominens apopudobalistákat. A Kr. u. 1/2. században a római légiók eljuttatták az apopudobaliát Britanniába is, ahonnan aztán a 19. században újra elterjedt. A sportágat - nyilvánvalóan kiemelkedő népszerűsége ellenére - már a korai keresztény irodalomban elítélték (vö. különösen Tertullianus, De spectaculis 31. sk.); az apopudobalia ismerete a 4. század után többé nem kimutatható.
A. PILA, in: Uő (szerk.), FS M. Sammer, 1994, 322-348 (alapvető); B. PEDES, A., Zeitschrift für Antike und Sport 4 (1995) 1-19.

M. MEI.

Jó szurkolást mindenkinek!

2006. június 29.

Cui dono lepidum novum libellum?

"Kinek ajánljam ezt a bájos-friss könyvecskét, mit csak az imént csiszoltak le horzskővel? Hát persze, hogy neked, Cornelius: mert te vagy az, aki értékelni szoktad költői szösszeneteimet, sőt már akkor is értékelted őket, amikor - az itáliaiak közül egyedül - vállalkoztál arra, hogy minden történelmi korszakot kifejts három könyvben, méghozzá, Jupiterre, alapos műgonddal elkészített fáradságos könyvekben. Ezért aztán rendelkezz ezzel a könyvecskével, bármi is ez és bármilyen; amely, ó pártfogó múzsám, hadd éljen túl legalább egy világkorszakot."

Catullus verseskönyvének első - ajánló - költeménye ez; az én hevenyészett prózafordításomban. Úgy viszonyul ez az Ókorblog is testvérbátyjához, a nyomtatott Ókor folyóirathoz, Olvasóm, mint Catullus verseskönyve barátjának, a történetíró Cornelius Neposnak átfogó történeti művéhez. Amelynek, sugallja Catullus, nemcsak megírása igényelt komoly és fáradságos felkészülést, hanem az olvasása - már csak a három papirusztekercs kigöngyölése is - is viszontagságos feladat (cartis / doctis, Iuppiter, et laboriosis). Ezzel szemben az ő versei? Ó, hát azok pusztán semmiségek... Ugyanakkor, szemtelenkedik álszemérmesen a költő, azok nem önmagukban hordják "minden idők" explikációját (omne aevum explicare), hanem önmagukat fogják a jelenlegi világkorszakon túlgöngyölíteni: legalábbis ha a múzsa is így akarja!

Egy könnyen kezelhető, rövid szösszeneteket tartalmazó tekercsnek tehát jobbak az esélyei Catullus szerint. Ha egy kicsit komolyabb regiszterre váltok, természetesen mindent visszavonok, amit az előző bekezdésben leírtam: nem gondolom ugyanis, hogy a nyomtatott Ókor írása és olvasása túlságosan fáradságos feladat lenne. Azt azonban igen, hogy az Ókorblogé még az Ókorénál is jóval egyszerűbb. Akár mediálisan (hisz nem kell lapozni, elég kattingatni néhányat), akár temporálisan (hisz cikkek helyett pusztán szösszeneteket kell írni/olvasni). Így anélkül, hogy az Ókort még véletlenül valami rossz látszatába keverném - hisz évek óta dolgozunk azon, hogy könnyen olvasható szakmai/ismeretterjesztő lap legyen belőle -, hadd ajánljam az Ókorblogot a figyelmedbe, Nyájas Olvasó. Könnyen íratja és olvastatja magát. És reményeim szerint pótolja azt a dialógust, amely eddig olyannyira hiányzott a folyóirat szerzői és olvasói között. No meg azt az aktualitást, azt a szellemi pezsgést, azt a reflexivitást, amelyet egy nyomtatott lap természete szerint nem tud biztosítani.

Reményeim szerint sorjázni fognak itt a szösszenetek: akár tudományos ötletek, akár ókortudományi újdonságok, akár rövid reflexiók könyvekről, kiállításokról, sőt netán folyóiratokról, akár az Ókorral kapcsolatöos közérdekű információk, akár fordítási problémák megvitatása: anything goes. Várom tehát az Ókorblog szerzői közé szerzőinket; s várom olvasóink/kommentálóink közé: az egész világot. De minimum a hálás utókort.