2010. október 29.

Karsai György Sophoklés-szemináriuma - meghívó

COLLEGIUM
BUDAPEST

Institute for Advanced Study

Szentháromság utca 2.
H-1014 Budapest

Seminar Room


Thursday, 4 November, 2010, 11 a.m.

Fellow Seminar

György Karsai: Creon and the Delphic oracles in Oedipus Tyrannus


The conflict between the king of Thebes, Oedipus, and his brother-in-law, Creon, creates one of the most surprising episodes of Sophocles’ tragedy. The king considers Creon not only a member of his family, but – from the very beginning – his closest and most trusted friend and ally in his struggle against the plague imposed by the Gods on Thebes. The play starts with the notion that Oedipus sent precisely Creon to consult Apollo’s Delphic oracle on the origin of the Gods’ anger. First, Prof. Karsai will analyse the text of the prologos (vv. 1-146), focusing on what message Creon brings from Delphi on the one hand, and on the exact text of the oracle on the other.

Later, Prof. Karsai will examine the changes in the relationship between Oedipus and Creon; more specifically, why – in the end – Oedipus accuses Creon of conspiracy against his kingship (377sqq.) after having had extreme faith in him at the beginning of the play. In the last part of the seminar, Prof. Karsai will examine the end of the play, when Oedipus – after his revelation as the murderer of his father and husband of his own mother – blinded himself. So, it was the king himself, rather than the Gods, who imposed this terrible punishment (vv. 1416-1523). Finally, Creon arrives as the new king, one of his first measures being the delegation of a person to the Delphic oracle to find out what to do with Oedipus, the murderer of Laius.


You are kindly encouraged to reread the above play, or at least the quoted passages for the seminar.


Selected bibliography for the seminar:

Alister Cameron: The identity of Oedipus the King. New York 1965., Charles Segal: Oedipus Tyrannus. Tragic Heroism and the Limits of Knowledge. New York 1993., Richard Buxton: Blindness and its Limits: Sophocles and the logic of Myth. JHSt 100 (1980) 22-37., Frederick Ahl: Sophocles’ Oedipus. Evidence and Self-Conviction. Ithaca and London 1991., Jean-Pierre Vernant-Pierre Vidal-Naquet: Mythe et tragédie en Grèce ancienne. Paris 1986.


tel: +36 1 2248 301, fax: +36 1 2248 310, email: kcsepi@colbud.hu http://www.colbud.hu/programme/calendar/

2010. október 26.

Mítosz, mágia, logos - vallástudományi előadássorozat

Mítosz, mágia, logos


Vallástudományi előadássorozat az ELTE BTK-n csütörtökönként 17.30-tól


nov. 11. Horváth Judit - Nagy Árpád: Kirké: Napleány, varázsló.
Filológiai és ikonográfiai kommentárok mágia és vallás viszonyához az
archaikus Hellasban


nov. 18. Bárány István: "Mythos vagy logos?" Mítoszok, istenek, érvek
az i. e. ötödik századi görög gondolkodásban


nov. 25. Nagy Árpád: A periammától a varázsgemmáig. Régészeti
kommentárok az antik mágia történetéhez


dec. 2. Klaniczay Gábor: Mágia és boszorkányság a középkor és a
koraújkor határán


dec. 9. Tatár György: Bálványimádás és politikai autoritás viszonya a
zsidó tradícióban


dec. 16. Láng Benedek: Tudomány és mágia fogalma, harca és
együttműködése a késő közép- és a kora újkorban


Az előadások 17.30-19.00-ig tartanak az ELTE BTK I épületében a
208-as teremben (újabban: a Bence György teremben).
Az utolsó alkalom után mindenkit szeretettel látunk
az előadássorozatot lezáró-összegző kötetlen beszélgetésen ugyanott.

2010. október 24.

Scott Austin előadása - meghívó

Scott Austin (Texas A&M): "Is There Appearance? The Problem of Parmenidean Doxa"

Date: 26 Oct 2010 - 4:30pm - 6:30pm

Building: Zrinyi u. 14

Room: 412


Even if Parmenides was a pluralist, rather than a monist, it is not clear why there is anything other than Parmenidean Being in the universe. Why is there Appearance? Who is it that sees it? Are the 'mortals' themselves beings? Or are they other than Being? Or are they illusory? To whom does Appearance appear? What is the difference between Being and Appearance? And, finally, why is Being such that it can be believed to be otherwise than it is?

2010. október 23.

Lustrum Saeculare Collegii

Az Eötvös Collegium épülete 100 éves fennállásának tiszteletére 4 napos ünnepségsorozatra és nemzetközi tudományos konferenciára kerül sor 2010. október 25-28 között, jelentős ókortudományi, illetve klasszika-filológiai részvétellel.


A teljes program innen letölthető.

2010. október 21.

Ferenczi Attila habilitációs előadása - meghívó

MEGHÍVÓ

AZ ELTE BTK-N TARTANDÓ HABILITÁCIÓS ELŐADÁSRA


DR. FERENCZI ATTILA: VERGILIUS ÉS A SZKEPTIKUS HAGYOMÁNY
(IRODALOMTUDOMÁNY)


AZ ELŐADÁS IDŐPONTJA:
2010. OKTÓBER 22. (PÉNTEK) 14 ÓRA


AZ ELŐADÁS HELYE:
ELTE BTK, 1088 BUDAPEST. MÚZEUM KRT. 4/B
I. EM. 217AZ ELŐADÁSRA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL MEGHÍVOK.

DR. IZSÁK LAJOS SK.
A KARI HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKE

2010. október 19.

Assmann-konferencia - frissítve

AZ ÓKORI KELETI KULTÚRÁK KUTATÁSA ÉS OKTATÁSA
AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN

Ünnepi ülésszak és konferencia
az Egyiptológiai Tanszék illetve az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék közös rendezésében


2010. október 28. (csütörtök), Gólyavár, A terem

16.30
Dezső Tamás dékán: Köszöntő
Török László (akadémikus, MTA Régészeti Intézet): A magyar egyiptológia története Mahler Ede kinevezésétől napjainkig
Komoróczy Géza (professor emeritus, ELTE BTK): Az ókori Elő-Ázsia a pesti egyetemen: nemzeti célok vagy tudományos kutatás

18.30
Jan Assmann (Professor emeritus, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg):
Ancient Egypt and the Cultural Memory of the West


2010. október 29. (péntek), A épület, Kari Tanácsterem

9.30-11.00
I. szekció: Egyiptológia
elnök: Török László

Bács Tamás: Királyi ősök emlékezete: megjegyzések egy királylistához
Hasznos Andrea: Kopt szerzetesek a thébai nyugati parton
Irsay-Nagy Balázs: A lovag, a szerzetes és a kopt ábécé
Schreiber Gábor: Az ősvíz, Théba és Amun

11.00-11.30 Kávészünet

11.30-13.00
II. szekció: Assziriológia
elnök: Komoróczy Géza

Dezső Tamás: Út a győzelemig
Kalla Gábor: Perben és haragban (óbabiloni jogi esetek)
Niederreiter Zoltán: Újasszír és újbabiloni királyi képmások és jelvények
Zólyomi Gábor: Hogyan tanítsunk meg sumerül egy honlapot, és minek?

13.00-14.30 Ebédszünet

14.30-16.00
III. szekció: Hebraisztika
elnök: Zólyomi Gábor

Bányai Viktória: Szefárdiak és Askenáziak Magyarországon
Buzási Gábor: Napszimbolika a „József és Aszenet” történetben
Koltai Kornélia: Pragmatikai vizsgálatok a klasszikus héberben
Komoróczy Szonja Ráhel: A nagyszombati kiűzetés a jiddis legendák tükrében


A konferencia plakátja innen letölthető.

Az origo ez alkalomból készült interjúja Jan Assmannal itt elérhető.

2010. október 13.

Zsidó-keresztény konferencia - program

„A DIALÓGUS SODRÁBAN…”
Új perspektívák és kihívások a zsidó–keresztény dialógusban a 21. század elejénA Zsidó–keresztény dialóguskonferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezésében, a Collegium Esztergom támogatásával


A konferencia időpontja: 2010. október 28. (csütörtök) és október 29. (péntek).
A konferencia helyszíne: a PPKE Jog- és Államtudományi Kar épülete (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28–30.).


A konferencia védnöke és szervezője: Ft. Prof. Dr. Fodor György, a PPKE. rektora.


Részletes program:

2010. október 28. csütörtök


8. 30 Ünnepélyes megnyitó – Prof. Dr. Fodor György, Dr. Raj Ferenc rabbi /Berkeley, USA/,
Dr. Dobos Károly Dániel

9.00 – 10.15: 1. délelőtti blokk

Az előadások blokkokban (70 perc), három szekcióban (A, B, C) lesznek megtartva. Egy blokkban két (max. 25
perces) előadás hangzik el, az előadás után 10 perces diszkusszióra van lehetőség.

A szekció: (Elnök: Tatár György)

Nagypál Szabolcs (ELTE ÁJK, Békés Gellért Ökumenikus Intézet): A zsidó ‒ keresztény párbeszéd a vallásközi mediáció szemszögéből
Biró Tamás (University of Amsterdam): Értelek, értelek… de miről beszélsz?? A keresztény ‒
zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájában
B szekció: (Elnök: Fabiny Tamás)
Karasszon István (KGRE HTK): "Abraham oecumenicus"
Lőrik Levente (Baptista Teológiai Akadémia): Jób, aki összeköt, vagy aki elválaszt? Szemelvények a zsidó és a keresztény Jób-értelmezésekből
C szekció: (Elnök: Tarjányi Zoltán)
Novák Attila (a Szombat szerkesztője): Hagyomány: a szövegek fogságában
Tatai István (református lelkész, Hatvan): Zsidómisszió – Dialógus – Akédáh, vagy valami más?

10.15 – 10.30: Kávészünet


10.45 – 12.00: 2. délelőtti blokk

A szekció: (Elnök: Schőner Alfréd)
Kránitz Mihály (PPKE HTK): „Egy embernek két fia volt...” -- II. János Pál pápa erőfeszítései a
katolikus-zsidó párbeszédben
Raj Ferenc rabbi: (Beth-El /Berkeley CA., USA/, Bét Orim közösség /Budapest/): „Dábru
Emet”, Beszéljetek igazat! – Amerikai zsidó teológusok gondolatai a kereszténységről.
B szekció: (Elnök: Karasszon István)
Fabiny Tamás (Evangélikus püspök): A zsidó Júdás – antijudaista és antiszemita megközelítések, megnyilvánulások Jézus tanítványával kapcsolatban
Vattamány Gyula (Wesley János Főiskola): A zsidók diabolizálásáról a Corpus Johanneum-ban: a
Jel 2,9; 3,9 mai értelmezési lehetőségei
C szekció: (Elnök: Szécsi József)
Gombocz Eszter (Wesley János Főiskola, Holokauszt Emlékközpont): A gyermekkor
helyszíneinek szerepe az elhallgatott múlt előhívásában
Riszovannij Mihály (Nyugat-magyarországi Egyetem, Goldziher Intézet): Humor és vallás:
teológiai és judaisztikai perspektívák

12.00 – 14.00: Ebédszünet

14.00 – 15.15: 1. délutáni blokk

Az előadások blokkokban (70 perc), három szekcióban (A, B, C) lesznek megtartva. Egy blokkban két (max. 25 perces) előadás hangzik el, az előadás után 10 perces diszkusszióra van lehetőség.

A szekció: (Elnök: Czopf Tamás)
Tarjányi Zoltán (PPKE HTK): A Tóra és a jézusi erkölcs összefüggésrendszere
Vajda Károly (Nyugat-magyarországi Egyetem): A judaizmus eredeti kérdéseinek hermeneutikai
rekonstruálhatósága az evangéliumok fényében
B szekció: (Elnök: Bányai Viktória)
Perczel István: (CEU.): A 146. novella és az órigenista vita: Jusztinianosz zsidóellenes
törvényhozásának teológiai háttere
Dobos Károly Dániel (PPKE BTK): Paradigmaváltás a késő ókori zsidó – keresztény interakciók
történeti vizsgálatában
C szekció: (Elnök: Raj Ferenc)
Koltai Kornélia (ELTE BTK): Péchi Simon Biblia-kommentárja
Gábor György (MTA Filozófiai Kutatóintézet, ORZSE.): „Valamennyi nyelv anyja”, avagy
héber nyelv és biblikus rokonság?

15.15 – 15. 45: Szünet

15.45 – 17. 15: 2. délutáni blokk

A szekció: (Elnök: Vattamány Gyula)
Pesthy Mónika : A túlvilágkép a korai zsidóságban és a kereszténységben
Somos Róbert (PTE BTK): Zsidóságkép Órigenész írásaiban.
B szekció: (Elnök: Geréby György)
Schőner Alfréd főrabbi (ORZSE): Székesegyház? Zsinagóga? Szakrális épület a zsidó negyed
központjában, Toledóban
Simon Róbert: Zsidók és keresztények az iszlám árnyékéban
C szekció: (Elnök: Koltai Kornélia)
Bányai Viktória (MTA Judaisztikai Kutatócsoport): A keresztényekről alkotott kép a zsidó
felvilágosodás tankönyveiben
Balogh Katalin (ELTE PPKE): Magyar zsidó bibliafordítások

2010. október 29. péntek


9.00 – 10.15: 1. délelőtti blokk


Az előadások blokkokban (70 perc), két szekcióban (A, B) lesznek megtartva. Egy blokkban két (max. 25 perces) előadás hangzik el, az előadás után 10 perces diszkusszióra van lehetőség.

A szekció: (Elnök: Bíró Tamás)
Tatár György (ELTE BTK): Timeo Danaos …
Czopf Tamás (Katholische Integrierte Gemeinde, Wien) "Isten népe vagy Isten népei?"
Alkalmas-e az 'Isten népe' fogalom a zsidó nép és az egyház kapcsolatának meghatározására?
B szekció: (Elnök: Pesthy Mónika)
Urbán Ilona (ELTE BTK): A 22. zsoltár zsidó (rabbinikus) és keresztény (patrisztikus) értelmezése
Tamási Balázs (PPKE BTK, OSZK): Báruk mint próféta – Egy ókori hagyomány recepciója a zsidó
és keresztény gondolkodásban

10.15 – 10.45: Kávészünet

10.45 – 12.00: 2. délelőtti blokk

A szekció: (Elnök: Perczel István)
Geréby György (CEU): „Ecclesia ex circumcisione.” Korai keresztény viták a zsidóságról és a Jakab-ősevangélium zsidóságképe.
Kövér András (ELTE BTK): Aphrahat, a „perzsa bölcs” és a zsidó hagyomány
B szekció: (Elnök: Kránitz Mihály)
Benyik György (Szegedi Egyetem HTK): Hogyan használta a Názáreti Jézus a prófétai
szövegeket?
Szécsi József (ORZSE, Keresztény–Zsidó Társaság): Kisszé há-Kávód – a Dicsőség Trónja

12.00: Zárszó

2010. október 11.

Ókortudományi Társaság - pályázatok

Az Ókortudományi Társaság elnökségének kérésére tesszük közzé az alábbi két pályázati felhívást:


(1) Pályázati felhívás


Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces előadások megírására. A Társaság a következő témában várja a pályamunkákat:

Múltszemléletek az ókorban

A bizottság minden olyan pályamunkát elfogad, mely a fenti problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgálja, az ókortudomány valamely ágában. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2011. március 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje:

2011. február 28. (postabélyegző dátuma)

Az előadások szóban elmondandó része nem haladhatja meg a 20 ezer karaktert (szóközzel együtt). Az előadások szövegét három nyomtatott példányban és elektronikusan (Word és pdf-formátumban egyaránt) kell eljuttatni a következő címekre:

Zólyomi Gábor

Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék

ELTE BTK, Budapest

Múzeum krt. 4/A

H-1088

okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

A nyomtatott példányokhoz a pályázóknak csatolni kell egy lapot nevükkel, telefonszámukkal és email címükkel.

Az előadásokat az Ókortudományi Társaság elnöke, főtitkára és titkára, valamint felkért anonim bírálók fogják elbírálni. Az anonim bírálatokat a pályázat eredményhirdetése után a pályázók megtekinthetik. A bíráló bizottság a három legjobbnak tartott előadás szerzőjét felkéri előadásuk megtartására a Társaság áprilisi felolvasó ülésén, ahol a Társaság jelenlévő tagjai döntik el a végső sorrendet titkos szavazással, az előadásokat 1–10-ig terjedő pontokkal értékelve. A bíráló bizottság április első péntekéig értesíti a három legjobbnak tartott előadás szerzőit.

Díjak:

1. díj: 30 ezer Ft

2. díj: 20 ezer Ft

3. díj: 15 ezer Ft

A pénzdíjak átadására a Társaság májusi közgyűlésén kerül sor. A bíráló bizottság a helyezetlen, de jónak tartott előadások szerzőit is felkérheti előadásuk felolvasására a Társaság következő évadjának felolvasó ülésein.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat célja magas színvonalú, önálló problémafelvetésről tanúskodó, és érdekes tudományos előadások megírásának ösztönzése. A bíráló bizottság az előadás tartalma mellett értékelésében figyelembe kívánja venni, hogy az előadás érvelése, felépítése mennyiben segíti vagy hátráltatja a szóbeli előadás követését és megértését, akár olyanok számára is, akiknek az ókortudomány más ága a szűkebb szakterülete. Előnyt élveznek továbbá azok az előadások melyek témájuk feldolgozásában tekintetbe veszik a társadalomtudomány más ágainak újabb eredményeit is.

Budapest, 2010. október 7.

Az Ókortudományi Társaság Elnöksége


* * *


(2) Pályázati felhívás


Az Ókortudományi Társaság Szilágyi János György kezdeményezésére és adományából pályázatot hirdet

az ókori etruszk kultúráról szóló önálló kutatáson alapuló tudományos munkára.

A pályázaton részt vehet tudományos minősítésre való tekintet nélkül bárki, aki a pályázat benyújtásának végső időpontjáig a 45. életévét nem töltötte be". A pályamunka tárgya, terjedelmi megkötés nélkül az ókori etruszk kultúra bármely ága vagy területe lehet (kivéve a gyűjtemény- és tudománytörténetet).

A pályamunkákat 2011. április 15-éig (postai bélyegző dátuma) három nyomtatott példányban az Ókortudományi Társaság elnökének, Zólyomi Gábornak kell eljuttatni a következő címre:

Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék

ELTE BTK, Budapest

Múzeum krt. 4/A

H-1088

A pályázatot elbíráló 3 tagú bizottság vezetője az Ókortudományi Társaság elnöke. A pályázat eredménye a Társaság 2011. májusi közgyűlésén kerül kihirdetésre.

Az első helyre jelölt munka pályadíja 60 ezer Ft, a második helyezetté 40 ezer Ft.

Amennyiben csak egy díjazásra méltó munka érkezett be, akkor a teljes összeget annak szerzője kapja. Amennyiben díjazásra érdemes munka nem érkezett be, a pályázatot a Társaság újra kitűzi, ezúttal 2011. december 1-i határidővel. Az eredmény ebben az esetben a Társaság 2012. januári ülésén kerül kihirdetésre.

Budapest, 2010. október 7.

Az Ókortudományi Társaság Elnöksége

Ókortudományi Társaság - meghívó

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

2010. OKTÓBER 15-ÉN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRÁTÓL TARTANDÓ

felolvasó ülésére, amelynek programja:


HAJDU PÉTER: "A klasszikus irodalom tárgyalása a kommunizmus idején"

és

FERENCZI ATTILA: "A szöveg teste. Horatius, Szatírák I, 2"

című előadásai.


Helye:

ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kerényi Károly terem

Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, félemelet
(Zenei Tanszéknél)

2010. október 6.

Középkoros könyvbemutató - meghívó

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Latin Tanszéke,
Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszéke,
az Argumentum Kiadó és a Kalligram Kiadó
tisztelettel meghívja alábbi köteteinek bemutatójára,
amelyek az Ókori Doktori Program és a Történeti Doktori Iskola
keretében készültek.


Kisdi Klára:
Egy rejtélyes középkori
enciklopédia
Virgilius Grammaticus:
Kivonatok és Levelek
Bemutatják:
Lőrinczi Réka,
C. Vladár Zsuzsa

Tours-i Gergely:
Korunk története
A frankok története
Fordította, a jegyzeteket és
a bevezető tanulmányokat írta:
Mezei Mónika és Adamik Tamás
Bemutatják:
Sz. Jónás Ilona, Nagy Balázs

Középkori mozaik
Az ELTE BTK
Történelemtudományok Doktori
Iskola doktoranduszainak
tanulmányai
Szerkesztette: Nagy Balázs
Bemutatja: Veszprémy László


A bemutató időpontja: 2010. október 8., péntek 16.00 óra
Helyszíne: ELTE BTK Kari Tanácsterem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A kötetek a helyszínen kedvezményes áron megvásárolhatók.