2011. október 27.

Keresztmetszet

A tudományos kutatás különféle aspektusai a Szépművészeti Múzeumban

Konferencia a Tudomány Napja alkalmából
Szépművészeti Múzeum, Barokk Csarnok, 2011. november 3–4.

Czére Andrea (MTA dr)
Köszöntés. Rövid áttekintés a Szépművészeti Múzeumban folyó tudományos munkákról

Kóthay Katalin (PhD)
Gamhud Projekt: Az 1907-es gamhudi ásatás múmiakoporsói

Horváth Zoltán
Illahun Projekt: Terepmunka II. Szeszósztrisz piramisánál

Liptay Éva (PhD)
Múmia Projekt: Az Egyiptomi Gyűjtemény múmiáinak vizsgálata

Dági Mariann
A sedesi aranyműves. Mesterkéz azonosítási lehetőségek későklasszikus-korahellénisztikus kori makedóniai aranyékszereken

Lakatos Szilvia
Odysseus és Polyphémos története etruszk ábrázolásokon

Mózer Erzsébet
14. századi bolognai művész lovagi jelenetet ábrázoló rajzának restaurálása

Gálos Miklós
Hallgat a felszín, fecseg a mélyId. Lucas Cranach Mária a gyermekét táplálja című festménye új megvilágításban

Pankaszi István (DLA)
Tésztanyomatok és a csuklyás könyv. 15. századi tésztanyomatok és restaurálásuk problémája

Kárpáti Zoltán
A firenzei állat-mintakönyv hagyomány 16. századi továbbélése. A Budapesti Mintakönyv

Szőcs Miriam (PhD)
A Leonardónak attribuált budapesti Lovas kisbronz technikai vizsgálatainak eredményei

Pattantyús Manga és Rátonyi János Dávid
Jacopo Sansovino viasz Madonnájának kutatástörténete és technikai vizsgálatai

Bodnár Szilvia (PhD)
A rózsafüzér titkai. Egy népszerű ikonográfiai téma rendhagyó ábrázolása Georg Pecham rajzain

Szentkirályi Miklós (Dr. Habil)
A kiegészítés határesetei. Orazio Fidani és Johann Peter Krafft roncsképeinek helyreállítási lehetősége

Fáy András
Gustave Courbet Birkózók című festményének restaurálása

Németh István (CSc)
„A nemzet halottjának sírkoszorúi”. Nemes Marcell személyes kapcsolatainak rekonstrukciója egy irattári dokumentum alapján
Ujvári Péter (PhD)
A múzeumi könyvtár és a műtárgy-reprodukciók szerepe a kutatásban

Imre Györgyi (PhD)
Victor Vasarely és Denise René stratégiája az absztrakt művészet bevezetéséhez Magyarországon

Fehér Dávid
Lakner László életmű-katalógusa előkészítésének tudományos kérdései

Kovács Zoltán (PhD), Lengyel László és Tamás Levente
MERCVRIVS Project. Az európai művészet emlékeinek tudományos adatbázisa

A konferencia részletes programja

2011. október 20.

Konferencia a vallásfogalmak sokféleségéről (KRE)

MEGHÍVÓ

a KároliGáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Szabadbölcsészet Tanszéke

és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Vallástudományi Tanszéke által


A VALLÁSFOGALMAK SOKFÉLESÉGE

címmel szervezett konferenciára


A rendezvényhelye: KRE, BTK, I. emelet, Díszterem,
Budapest,Reviczky u. 4.

Ideje: 2011.november 11-12.

A konferencia a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat része.

A szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

PROGRAM

2011. november 16.péntek:
9.15-9.30. Sepsi Enikő, dékán (KRE BTK): Megnyitó

Elnök: Kendeffy Gábor
9.30-9.50.
Mezei Balázs (PPKE BTK)
A vallás felfedezése
10.00-10.20.
Szilárdi Réka (SZTE BTK)
Identitásparadigmák a vallástudományban
10.30-10.50.
Nagypál Szabolcs (ELTE ÁJK)
A vallás fogalma a vallásközi párbeszédben

11.00-11.30. Kávészünet

11.30-11.50.
Lovász Irén (KRE BTK):
A vallásantropológia vallásfogalmainak alakulása az utóbbi évtizedekben
12.00-12.20.
Siklósi István (ELTE BTK)
Az analógia nehézségei – Módszertani problémák a vallási jelenségek összehasonlításában

12.30-15.00. Ebédszünet

Elnök: Sarnyai Csaba
15.00-15.20.
Gresz Ágnes (PTE BTK)
A vallás fogalma a régészeti kutatásokban
15.30-15.50.
Kopeczky Rita (KRE BTK)
Az „istentelen” az antik irodalomban
16.00-16.20.
Ötvös Csaba (GFHF Bálint Sándor Valláskutató Intézete)
„A láthatatlantól a láthatóhoz”. Az ismeret definíciója az antik gnózis mítoszaiban

16.30-17.00: Kávészünet

17.00-17.20.
Kendeffy Gábor (KRE BTK-HTK)
Religio és vera religio fogalmai Lactantiusnál
17.30-17.50.
Imregh Monika (KRE BTK)
A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma kommentárjában és Giovanni Pico della Mirandola Heptaplusában
18.00-18.20.
Kakusziné Kiss Gabriella (SZTE BTK)
A vallás fogalma Joseph Wresinski gondolkodásában és mozgalmában
2011. november 12.szombat

Elnök: Mezei Balázs
9.00-9.20.
Máté-Tóth András (SZTE BTK)
A vallás mint üres jelölő
9.30-9.50.
Rixer Ádám (KRE ÁJK)
A vallásfogalom átalakulása a jogi szabályozás tükrében
10.00-10.20.
Rajki Zoltán – Szigeti Jenő (Pannon Egyetem – ME BTK): A vallás a magyarországi szabadegyházak önértelmezésében.

10.30
Móró Levente (Turkui Egyetem, Finnország)
Enteogén egyházak: szakramentális vallások vagy drogos szekták?

11.00-11.30. Kávészünet

11.30-11.50.
11.50. Porció Tibor (SZTE BTK: A buddhizmus: vallás és/vagy filozófia?

12.00-12.20.
12.20. Soós Sándor: Thomas Merton zen buddhizmus
képe


12.30-14.00. Ebédszünet

Elnök: Máté-Tóth András
14.00-14.20.
14.20. Klemm László (KRE BTK): Lessing Bölcs Náthánja és a vallási tolerancia

14. 30-14.50.
14.50. Gausz András (SZTE BTK – KRE HTK): Vallás és szellem. Hegel vallásfilozófiájának néhány kérdése


15.00-15.30. Kávészünet

15.30-15.50.
Tóth Sára (KRE BTK)
Northop Frye dialektikus vallásfogalma
16.00-16.20.
Fülöp József (KRE BTK)
Rudolf Kassner és a vallásos világkép
16.30-16.50.
Sarnyai Csaba Máté (KRE BTK)
A vallás és vallástudomány fogalmának fő vonásai Kovács Ödön és Goldziher Ignác értelmezésében
17.00.Kávészünet
17.30-18.15.Hartmut Zinser (Berlin, Freie Universität, Vallástudományi Tanszék): Testing adefnition of religion

2011. október 19.

V. International Colloquium on Norico-Pannonian Autonomous Towns Szombathely, 25-28th October 2011: Burial in the autonomous towns

1999-ben került első alkalommal megrendezésre két római kori tartomány, Noricum és Pannonia városi joggal rendelkező településeinek történeti és régészeti kérdéseit tárgyaló konferencia. Azóta háromévenként gyűlnek össze a téma kutatói, hogy egy meghatározott téma köré csoportosítva megosszák egymással legújabb kutatási eredményeiket. 2002-ben Budapesten a katonai jelenlét, 2005-ben St. Pöltenben a városi lakóház (domus), 2008-ban pedig Celjében a városok vallási élete volt a konferencia témája. A nemzetközi konferencián a magyar kutatók mellett Németország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia, Szerbia és Bulgária szakemberi vesznek részt. A legutóbbi, celjei konferencián Savariára esett a szervezőbizottság választása és a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságát kérték fel a 2011-es konferencia szervezésére. A szombathelyi konferencia témája a temetkezés és halottkultusz a Noricum-Pannoniai városokban.

Programm / Programme:

Dienstag/Tuesday, 25-10-2011

14:00: Eröffnung / Opening

Begrüßung durch den Vizepräsident des Komitat Vas, Herrn László Majthényi

Eröffnung durch den Direktor des Savaria Museums, Herrn Dr. Nagy Zoltán

Vorträge / Lectures: Allgemeines / Common Themes
14:30: Gregor Pobežin, Koper
Martyrs death – Prudencius' Peristephanon VII

15:00: Marjeta Šašel-Kos, Ljubljana
Cenotaphs and other unusual deaths

15:30 Levente Nagy, Pécs
Jenseitsvorstellungen und ihre Interpretationsprobleme im spätrömischen frühchristlichen Gräberfeld von Sopianae/Pécs

16:00: Kaffeepause / Coffee Break

16:30: Judit Pásztókai-Szeőke, Sopron
Getting a clew to the identity of textile workers? Spinning and weaving tools from funeral context in Pannonia

17:00: Klara, De Decker-Szabó, Münster
Bronzegefäße als Grabbeigaben in Pannonien

17:30: Mónika Merczi, Esztergom
Fibeltypen der Frauentracht in Nordost-Pannonien anhand Grab- und Siedlungsfunde

18:00: Diskussion / Discussion

18:30: Buchvorführungen / Book presentations

20:00: Welcome Dinner — Empfang

Mittwoch / Wednesday 26-10-2011

Vorträge / Lectures: Noricum

09:00: Wilfried Kovacsovics, Salzburg
Die Nekropolen der Stadt Iuvavum – Grabbezirke, Gräber und Grabmonumente

09:30: Andrea Csapláros – Bernhard Schrettle, Graz
Flavia Solvas Gräberstrassen im Süden und Südwesten - Archäologische und Topographische Untersuchungen

10:00: Kaffeepause / Coffee Break

10:30: Renate Miglbauer, Wels
Das Gräberfeld Ost von Ovilavis/Wels im Lichte der Ausgrabungen der Jahre 2004-
2010

11:00: Irena Lazar, Piran
Traces of Egyptian cults on Funerary monuments in Celeia

11:30: Diskussion / Discussion

12:30–14:00: Mittagspause / Lunch

14:00-16:00: Besichtigung des Ruingartens , Sala Terrenas und der Kathedrale / Visit to the Ruin Garden, Sala Terrena and the Cathedral

Vorträge /Lectures: Pannonia Superior 1 – Savaria

16:00: Péter Kiss – Réka Mladoniczki, Szombathely
Die Gräberfelder in Savaria – Aktuelle Forschungstand

16:30: Ottó Sosztarits, Szombathely
Früher Stadt jetzt Gräberfeld – Die Veränderung der Siedlungsstruktur im südlichen Stadtviertel von Savaria

17:00: Kaffeepause / Coffee Break

17:30: Gábor Tóth – Gábor Ilon – Marcella Nagy, Szombathely
Der östliche Friedhof von Savaria - Anthropologische Ergebnisse

18:00: András Bödőcs, Budapest
Burials and limitatio

18:30: Diskussion / Discussion

19:00: Dinner — gemeinsames Abendessen der Referentinnen und Referenten

Donnerstag / Thursday 27-10-2011

Vorträge / Lectures: Pannonia Superior 2 - Vindobona, Brigetio, Poetovio

09:00: Sabine Jäger-Wersonig, Wien
Alte und neue Befunde zu den Gräbern der Zivilsiedlung von Vindobona

09:30: László Borhy, Budapest
Gräber und Gräberfelder in Brigetio. Alte Forschungen und neue Funde.

10:00: Kaffeepause / Coffee Break

10:30: Mojca Vomer-Gojkovic, Ptuj
Necropolis of Poetovio

11:00: Zsolt Visy, Pécs
Neuere Angaben zu den Wagenbestattungen in Pannonia Inferior

11:30: Diskussion /Discussion

12:30–14:00: Mittagspause / Lunch

Vorträge / Lectures: Pannonia Inferior 1 – Aquincum

14:00: Paula Zsidi, Budapest
Nekropolen in der Topographie von Aquincum

14:30: Gábor Lassányi, Budapest
Researches in the Eastern Cemetery of the Civil Town of Aquincum

15:00: Annamária Facsády, Budapest
Luxury in the burials, luxury in the graves in cemeteries of the Aquincum Military Town

15:30: Diskussion / Discussion

16:30: Besichtigung des Iseums / Visit to the Iseum Savariense

18:00: Empfang im Iseum Savariense

Freitag / Friday 28-10-2011

Vorträge / Lectures: Pannonia Inferior 2 – Sopianae, Siscia, Mursa, Cibalae

09:00: Csaba Pozsárkó – Zsolt Tóth, Pécs
Summary on the Archaeological Researches Carried out in the Late Roman Cemeteries of Sopianae between 2005 and 2011

09:30: Tino Leleković, Zagreb
Necropolis from Siscia, Mursa und Cibalae

10:00: Kaffeepause / Coffee Break

10:30: Hrvoje Vulić, Vinkovci
Burials in Cibalae - what have we learned so far?

11:00: Anita Rapan Papeša, Vinkovci
Nachrömische Gräber in Cibalae?

11:30: Abschlussdiskussion / Final Discussion

2011. október 15.

Ókortudományi Társaság - meghívó

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

2011. OKTÓBER 21-ÉN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRÁTÓL TARTANDÓ

felolvasó ülésére, amelynek programja:

Csabai Zoltán
I. Dareiosz pénzügyi reformja a babilóni források tükrében

és

Ferenczi Attila
A csipás Horatius

című előadásai,

helye:

ELTE Bölcsészettudományi Kar

Kari Tanácsterem

Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszint

A Non omnis moriar Alapítvány díjátadója

A Hahn István emlékére, családja által jegyzett Non omnis moriar Alapítvány Kuratóriuma

2011. november 7-én rendezi meg

az Alapítvány 2011. évi díjátadási ünnepségét.P R O G R A M


  • Megnyitó
  • Simon Zsoltnak, a 2009. év díjazottjának „Vorarbeiten zu einer hethitischen Demographie I. Die Einwohnerzahl des hethitischen Reiches anhand der schriftlichen Quellen” című könyvét Németh György mutatja be
  • Simon Zsolt előadása „Hettita népszámlálás” címmel
  • Az Alapítvány Kuratóriuma döntésének kihirdetése, a 2011. év díjazottjának köszöntéseIdőpont: 2011. november 7. 16:00
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. 2. emelet 252.)

2011. október 10.

Pauliina Remes - szeminárium

The Ancient Philosophy Program of the Philosophy Doctoral School at Eötvös University announces a seminar held by


Pauliina Remes (Uppsala /Helsinki):

Neoplatonist Ethical Orders of Priority: Plotinus and Simplicius on ActionThe seminar explores the views of two Neoplatonic philosophers concerning action and summum bonum. Plotinus advocates theoretical activity as higher than practical action both in terms of explanatory hierarchy and as a goal of human existence. Commenting on Epictetus, Simplicius makes a radical move and raises action in the world as prior in one particular sense of priority, an ethical sense of priority. How these Neoplatonists accomplish this within one and the same philosophical school of thought with certain shared key commitments is interesting in itself, and provides us two different ways of combining Platonic and Aristotelian insights. Against some recent interpretations it will further be argued that even Plotinus posits central value for deliberative reasoning, even though it happens on a lower plane than contemplation. Both Plotinus and Simplicius hold that the two are integrally and that contemplative activities promote virtue in action.


The seminar will deal with different bits of Plotinus, but particularly On Nature and Contemplation (III.8); and Simplicius' Commentary on the Handbook, around 130-136.


Some background reading:


Andrew Smith: 'Action and Contemplation in Plotinus', in Andrew Smith (ed.) The Philosopher and Society in Late Antiquity. Essays in Honour of Peter Brown, Swansea: The Classical Press of Wales, 2005, 65-72.

Christine J. Thomas: 'Plato', Timothy O'Connor & Constantine Sandis (eds.) A Companion to the Philosophy of Action, Malden, USA & Oxford: Wiley Blackwell, 2010, 429-438.

James Wilberding: 'Automatic Action in Plotinus', Oxford Studies in Ancient Philosophy 34 (2008), 373-407.


The sessions take place on 17 October, from 16:00 to 19:00 (Eötvös University, Faculty of Humanities, Institute of Philosophy, Director’s Office, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I, 1st floor, room 122) and on 18 October, from 10:00 to 13:00 (location to be specified in due course).

Further information about the seminar: László Bene (Eötvös University, Department of Ancient and Medieval Philosophy), E-mail: benel@elte.hu


Pauliina Remes has worked on ancient philosophy, particularly on the Platonic tradition. She has published a book on Plotinus’ philosophy of the self (Plotinus on Self. The Philosophy of the 'We'. Cambridge University Press, 2007), a comprehensive acccount of ancient pagan Neoplatonism (Neoplatonism. Acumen Publishing, 2008), and numerous articles on ancient theory of action, ethics and philosophy of mind. She has co-edited two collections of essays (Pauliina Remes - Sara Heinämaa - Vili Lähteenmäki: Consciousness: From Perception to Reflection in the History of Philosophy. Springer, 2007; Pauliina Remes - Juha Sihvola (eds.): Ancient Philosophy of the Self. Springer, 2008).

2011. október 1.

Meghívó - Debrecen

MEGHÍVÓ


A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra

kutatócsoport,

a DE Ókortudományi és Klasszika-filológiai Tanszék

és az Ókortudományi Társaság debreceni tagozata

rendezésében sorra kerülő konferenciára


Időpont és helyszín: 2011. okt. 6-7-én a DE OEC Konferencia Központjában (Kenézy-villa, a Szülészeti Klinikával szemben)


I. Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban


okt. 6. csütörtök


11-12 Köves-Zulauf Tamás: Pontifex és flamen, vates és poeta: római polaritások

Ebédszünet

Elnök: Köves-Zulauf Tamás

13.20-13.55 Szekeres Csilla: Illúzió és valóság: művészetelméletek Rómában

13.55-14.30 Ferenczi Attila: Horatius brundisiumi útja

14.30-15.00 Kozák Dániel: Emlékezet és (ön)reprezentáció. Theseus pajzsának ekphrasisa Statius Thebaisában (12.665-76)

15.00-15.10 kávészünet

Elnök: Ferenczi Attila

15.10-15.40 Darab Ágnes: Ialysos: a hiányzó képleírás

15.40-16.15 Simon Attila: Kővé dermesztő képek (A Gorgó-motívum Lukianos De domójában)

16.15-16.45 Tar Ibolya: Hatott-e a campaniai falfestészet Ovidiusra?

16.45-17.15 Gesztelyi Tamás: Kőbe vésett Aeneis

17.20-18.30 Kerekasztal beszélgetés, témája: Műtárgyleírások Vergiliusnál

18.30-20.00 Fogadás


okt. 7. péntek


Elnök: Tar Ibolya

8.30-9.05 Forisek Péter: Római lovassági fegyverzet Arrianos taktikai értekezésében

9.05-9.30 Tóth Orsolya: Mars Ultor temploma Ovidiusnál

9.30-10.05 Nagyillés János: Lucanus portréi: a szobrászat hatása ez epikában?

10.05-10.40 Gellérfi Gergő: A szobor mint a morális válság ábrázolásának eszköze Iuvenalis szatíráiban

10.40-10.50 Havas László összefoglalója az általa koordinált kutatási témakörök eredményeiről

10.50-11.00 kávészünet


II. A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és az anyanyelv kapcsolata


Elnök: A. Molnár Ferenc

11. 00-11. 20: M. Nagy Ilona: A Margit-legenda (MargL.) digitális konkordancia-szótára és háttere

11. 20-11.40: Boda István Károly: A MargL. digitális szövegfeldolgozásának speciális informatikai kérdései

11. 40-12. 00: M. Nagy Ilona-Varga Teréz: A MargL. digitális adatbázisának terve

12. 00-12. 20: Boros Katalin: Mária-elnevezések a Horvát-kódex prédikációiban és példáiban

Vita


Prof. Dr. Gesztelyi Tamás

kutatócsoport vezető és az Ókortudományi

Társaság debreceni tagozatának elnöke