2011. november 14.

Ókortudományi Társaság - pályázati felhívás

Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces,

ókortudományi témájú

előadások megírására.

A bíráló bizottság az ókortudomány bármely ágában írt pályamunkát elfogad, mely egy történeti, filológiai, vagy nyelvészeti problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgál. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2012. április 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje: 2012. március 9. (postabélyegző dátuma)

Az előadások szóban elmondandó része nem haladhatja meg a 20 ezer karaktert (szóközzel együtt). Az előadások szövegét három nyomtatott példányban és elektronikusan (Word és pdf-formátumban egyaránt) kell eljuttatni a következő címekre:

Zólyomi Gábor

Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék

ELTE BTK, Budapest

Múzeum krt. 4/A

H-1088

okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

A nyomtatott példányokhoz a pályázóknak csatolni kell egy lapot nevükkel, telefonszámukkal és email címükkel.

Az előadásokat az Ókortudományi Társaság elnöke, főtitkára és titkára, valamint felkért anoním bírálók fogják elbírálni. Az anoním bírálatokat a pályázat eredményhirdetése után a pályázók megtekinthetik. A bíráló bizottság a három legjobbnak tartott előadás szerzőjét felkéri előadásuk megtartására a Társaság áprilisi felolvasó ülésén, ahol a Társaság jelenlévő tagjai döntik el a végső sorrendet titkos szavazással, az előadásokat 1–10-ig terjedő pontokkal értékelve. A bíráló bizottság április első péntekéig értesíti a három legjobbnak tartott előadás szerzőit.

Díjak:

1. díj: 30 ezer Ft

2. díj: 20 ezer Ft

3. díj: 15 ezer Ft

A pénzdíjak átadására a Társaság májusi közgyűlésén kerül sor. A bíráló bizottság a helyezetlen, de jónak tartott előadások szerzőit is felkérheti előadásuk felolvasására a Társaság következő évadjának felolvasó ülésein.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat célja magas színvonalú, önálló problémafelvetésről tanúskodó, és érdekes tudományos előadások megírásának ösztönzése. A bíráló bizottság az előadás tartalma mellett értékelésében figyelembe kívánja venni, hogy az előadás érvelése, felépítése mennyiben segíti vagy hátráltatja a szóbeli előadás követését és megértését, akár olyanok számára is, akiknek az ókortudomány más ága a szűkebb szakterülete. Előnyt élveznek továbbá azok az előadások melyek témájuk feldolgozásában tekintetbe veszik a társadalomtudomány más ágainak újabb eredményeit is.

Budapest, 2011. november 7.


Az Ókortudományi Társaság Elnöksége

2011. november 12.

Ókortudományi Társaság - meghívó

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
2011. NOVEMBER 18-ÁN, PÉNTEKEN DU. 17.30 (!)
ÓRÁTÓL TARTANDÓ
felolvasó ülésére, amelynek programja a következő:

Andrew Faulkner
Pan in Callimachus' Hymn to Artemis: Poetic Hunting

és

Németh György
Egy helyszín azonosítása. Platón: Állam I. könyv.

Helye:

ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, földszint 47 (Gombocz) teremFIGYELEM!

Közvetlenül az Ókortudományi Társaság ülése előtt,
16 órától Philip Hardie előadása a Kerényi-teremben
(Múzeum krt. 4/F):

Christian conversions of Fama: Sannazaro, Vida, and Milton

Philip Hardie előadásairól és szemináriumairól
ITT tájékozódhat.

2011. november 9.

Philip Hardie előadásai és szemináriumai

November 17. és 22. között az ELTE BTK Latin Tanszékének vendége lesz Philip Hardie, a cambridge-i Trinity College professzora. Budapesti tartózkodása alatt két nyilvános előadást és két, a klasszika-filológiai képzésben résztvevő diákok számára meghirdetett szemináriumot tart.


I. Előadások
 1. Christian conversions of Fama: Sannazaro, Vida, and Milton
  2011. november 18 (péntek), 16.00, Kerényi Károly terem (Múzeum krt. 4, F épület, földszint)
 2. Virgil's Catullan plots
  2011. november 22 (kedd), 14.00, Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4, A épület, földszint)

II. Szemináriumok

 1. Narcissus and Echo (Ovid. Met. 3.339-510) and Pygmalion (Met. 10.243-97)
  2011. november 17 (csütörtök), 16.00, Latin Tanszék (Múzeum krt. 4, F épület, II/234)
  Summary and bibliography

  Narcissus and Echo: Text (OCT, Tarrant 2004), Commentary (Barchiesi 2007; Bömer 1969)
  Pygmalion: Text (OCT, Tarrant 2004), Commentary (Bömer 1969)
 2. Caesar’s visit to Troy (Lucan Bellum Civile 9.950-1000)
  2011. november 21 (hétfő), 16.00, Latin Tanszék (Múzeum krt. 4, F épület, II/234)
  Summary and bibliography

  Text and commentary (Haskins-Heitland 1887), Commentary (Wick 2004)

Az előadássorozat plakátja letölthető innen.

2011. november 8.

Gyászhír: Elhunyt Alföldy Géza

Hetvenhét éves korában 2011. november 6-án Athénban elhunyt Alföldy Géza ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Heidelbergi Egyetem professzor emeritusa.

Alföldy Géza 1958-ban diplomázott az ELTE ókortörténeti és régészeti szakán, 1960–65 között az ELTE ókortörténeti tanszékének munkatársa volt. Pályája Németországban bontakozott ki: 1965-68 között a bonni Rheinisches Landesmuseum munkatársa, 1968-tól 1970-ig a Bonni Egyetem docense, 1970–75 között a Bochumi Egyetem tanszékvezető professzora, majd 2002-ig a Heidelbergi Egyetem ókortörténeti tanszékének tanszékvezető professzora, 2002-től professzor emeritus. 1993-ban vendégprofesszorként tért vissza az ELTE-re, amely díszdoktorává avatta.

A hatvanas évek első felében kezdett el foglalkozni a római birodalom változó határainak feltérképezésével, a római sírfeliratok töredékeinek rekonstrukciójával, a rövidítések megfejtésével és rendszerezésével, a birodalmi politika és művelődés történetével. Nevéhez 30 monográfia és 440 egyéb publikáció fűződik.


Forrás: ELTE


A HVG híre itt olvasható.

2011. november 4.

Aleida és Jan Assmann előadása Debrecenben

A Magyar emlékezethelyek részprojekt kutatócsoportjai, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és a Debreceni Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi Munkabizottsága szervezésében kerül megrendezésre a


Loci Memoriae Hungaricae

A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai


című konferencia

2011. november 14–16. között, Debrecenben.

Helye: DAB Székház, 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.Plenáris előadások
(angol nyelven)


November 14.

13.30–14.10

Aleida Assmann (Universität Konstanz)
The Transformative Power of Memory /
Az emlékezet átalakító ereje


14.10–14.50
Jan Assmann (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
Communicative and Cultural Memory / Kommunikatív és kulturális emlékezet


14.50–15.30
Pim den Boer (Universiteit van Amsterdam)
Lieux de memoire in comparative perspective / Az emlékezethely fogalma összehasonlító távlatból


A konferencia további előadói és részletes programja a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének honlapján érhető el, a konferencia programoldalán.