2009. október 29.

Gólyavári Esték - meghívó

Az ELTE BTK tisztelettel meghívja Önt
az újrainduló Gólyavári Esték első előadására:

A Bolyai-díjas
Ritoók Zsigmond professzor

Antigoné

című előadására


2009. november 11-én, szerdán 18 órai kezdettel kerül sor
a Gólyavárban
(Budapest, ELTE BTK, Múzeum krt. 4.).

2009. október 28.

Vallási élmény, tapasztalat és megértés - konferencia

A november 6-7-i konferenciáról minden információ megtalálható ezen a címen.

2009. október 23.

Faludy és Horatius

Csatlakozva egy ismert kezdeményezéshez, idén az Ókorblog is Faludy-verssel ünnepli október 23-át. Csak éppen, stílszerűen, nem eredeti verssel, hanem ókori vers fordításával, méghozzá egy híres Horatius-vers nem metrumhű átültetésével. Faludy Test és lélek c. lírafordítás-antológiája (számtalan ókori vers hasonló szellemben készített fordításával) megtalálható a Digitális Irodalmi Akadémián, egyelőre nem véglegesített verzióban.


Ne tudakold…

(Carmina I, 11)


Ne tudakold, tiltva van ez, Leuconoé, míly véget

szántak neked s nekem az istenségek.

A perzsa asztrológusok beszédére ne hallgass,

tűrd, ami jön: számításaik csalnak;

hogy Juppiter sok éven át gondoskodik még rólad

vagy e telet rendelte utolsónak:

nem sejthető. A tenger zúg. Szűrd le a bort. Az élet

rövid. Nem ad helyet hosszú reménynek:

elszáll a perc. Nincsen, csak jelen idő e földön.

Gyümölcseit szakítsd le mind és rögtön.

2009. október 12.

Csehy Zoltán habilitációs előadása - meghívó

Az ELTE BTK Kari Habilitációs Bizottsága nevében tisztelettel meghívjuk Önt

Csehy Zoltán

A humanista és neolatin kötetkompozíciós eljárások antikizáló technikái
Itáliában és Magyarországon,

valamint

Galeotto Marzio - poeta delle ambivalenze

című habilitációs előadására, melyre 2009. október 22-én (csütörtökön) 10
órai kezdettel kerül sor. Az előadás helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi
Kar, Budapest, VIII. Múzeum körút 4/A. épület, Kari Tanácsterem.

A Szakmai Bíráló Bizottság összetétele a következő: Szörényi László (elnök),
Jankovics József (titkár), Déri Balázs, Oláh Szabolcs, Hargittay Emil, Szabó András.

Trefort-kert: régészeti összeállítás

Az ELTE BTK magazinja, a Trefort-kert friss száma régészeti tárgyú összeállítást közöl, elsősorban, de nem kizárólag a Kar régészei (oktatók és hallgatók) által folytatott kutatásokat ismertetve.

  • "A kelták nyomában Európában" címmel Frank Tibor beszélgetése olvasható Szabó Miklóssal, Szöllősi Szilvia és Czajlik Zoltán recenziói kíséretében,
  • Raczky Pál és Anders Alexandra Polgár-Csőszhalom őskori településének feltárását ismerteti,
  • Czajlik Zoltán a légi régészet lehetőségeit elemzi,
  • Borhy László Brigetio római kori amphitheatriumairól ír, Sey Nikoletta könyvismertetése kíséretében,
  • Bartosiewicz László a régészeti állattanról ír, Gál Erika recenziója társaságában,
  • Török Lászlóval Baudentisztl Ferenc készített interjút tudományos munkásságáról,
  • végül, az összeállítás záróköveként, Borhy László rendhagyó interjúját olvashatjuk Sebő Ferenc előadóművésszel, régészeti szenvedélyéről.
Jó olvasást!

Ritoók Zsigmond Pro Urbe díjas!

A Fővárosi Közgyűlés - mai határozata szerint - Ritoók Zsigmond filológust Pro Urbe Budapest díjjal tünteti ki. Gratulálunk!

2009. október 8.

Ókortudományi események októberben - összefoglaló FRISSÍTVE

Okt. 8: Római irodalom könyvbemutató

Okt. 10: Antik filozófia konferencia a Pázmányon

Okt. 13: Latin nyelvtörténet könyvbemutató

Okt. 16: Kerényi-ünnepségek

Okt. 17: Vallástörténeti konferencia a Pázmányon

Okt. 21: William V. Harris előadása az antik álmokról

Update: Okt. 22: Csehy Zoltán habilitációs előadása

Kétfelvonásos Kerényi-ünnep - meghívó

Első felvonás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortudományi Intézetének klasszika-filológiai tanszékei meghívják Önt

a Trefort-kerti kampusz (Múzeum krt.) 4/F épületének magasföldszintjén található

Kerényi Károly-terem

kari névtáblaavató ünnepségére,
2009. október 16-án, pénteken délután fél 3 órára


A Kar tanácsa 2009. május 14-i ülésén az Ókortudományi Intézet fölterjesztésére
úgy határozott, hogy a volt Buzágh-termet az Egyetem hajdani magántanáráról nevezi el.


Ünnepi megemlékezést tart
„Kerényi Károly fellépése” címmel
prof. dr. Ritoók Zsigmond MHAS, Bolyai-díjas,
a Latin Tanszék professor emeritusa.Második felvonás

MEGHÍVÓ
AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
2009. OKTÓBER 16-ÁN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRAKOR TARTANDÓ

TEREMAVATÓ FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE

PROGRAMJA:

Bevezetőt mond Szilágyi János György:
Kerényi Károly emlékezete

Komoróczy Géza
"Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia" Revisited:
a Gilgames-eposzok egyik mozzanatának problematikájához

Nagy Árpád
Silvanus

HELYE:
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Kerényi-terem (volt Buzágh-terem)
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F. félemelet

A szent tér mint kódolt nyelv - meghívó

A SZENT TÉR MINT KÓDOLT NYELV

Az MTA Vallástudományi Elnöki Bizottsága
"Beszélgetések a vallástudományról", 3. rész

2009. október 17-én, szombaton
a PPKE BTK piliscsabai campus
a Stephaneum Pázmány termében


Délelőtti szekció (9:30-12:30)

Megnyitó: Botos Máté dékán
Kalla Gábor, Babylón szent terei
Luft, Ulrich, Szent topográfia Egyiptomban
Nagy Árpád Miklós, Az athéni Akropolisz
Borhy László, A kupola-ikonográfia gyökerei a görög-római
Művészetben
Fröhlich Ida, Szentély és imahely az ókori zsidóságban


Délutáni szekció (14:00-17:00)

Szécsi József, A zsinagógai tér
Marosi Ernő, A középkori katedrális
Tüske László, A szent tér és a zarándoklat architektúrája a
muszlim vallásgyakorlatban
Bethlenfalvy Géza, Mandala
Kósa Gábor, Szakrális égtájak a Shang-kortól a Han-korig
Zárszó: Ritoók Zsigmond akadémikus, a Bizottság elnökeMinden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Cím : 2081-Piliscsaba, Egyetem utca 1.
Megközelíthető vasúton és távolsági autóbusszal: Pázmáneum megálló.
További információért kérjük, látogasson el a Kar honlapjára:
http://www.btk.ppke.hu

2009. október 6.

Antik filozófia konferencia - meghívó

Nemlét, képmások és hamisság az antik filozófiában

– az MFT Antik Filozófiatörténeti Szekciójának 2. konferenciája –2009. 10.09. péntek, 10 – 17.40,
Piliscsaba, PPKE BTK, Stephaneum, Pázmány terem


Lautner Péter, Bene László, Rosta Kosztasz, Simon Attila, Gelenczey-Miháltz Alirán, Bugár István, Kendeffy Gábor előadása.


2009. 10.10. szombat, 9h – 11.40, Piliscsaba, PPKE BTK, Stephaneum, Pázmány terem

Várőri Timea, Mogyoródi Emese, Bárány István, Szoboszlai-Kiss Katalin előadása.

A konferenciával kapcsolatban Bene Lászlótól kaphat további információt (benel@elte.hu; 70-262-81-75).

2009. október 4.

Könyvbemutató: Latin nyelvtörténet

MEGHÍVÓ

Adamik Béla
A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig
c. könyvének bemutatójára.

A bemutatót megnyitja:
Bakró-Nagy Marianne tudományos tanácsadó, tanszékvezető egyetemi tanár

A könyvet bemutatják:

Cser András intézetigazgató, egyetemi docens (PPKE Angol–Amerikai Intézet)
Ittzés Máté egyetemi adjunktus (ELTE Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék)
Simon Zsolt tudományos segédmunkatárs (MTA NyTI Orientalisztikai Osztály)

A bemutató alkalmából az Argumentum Kiadó a könyvet a helyszínen jelentős kedvezménnyel, 2800.- Ft helyett 2000.- Ft-ért árusítja

Időpont: 2009. október 13. kedd 15 óra
Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest VI. Benczúr u. 33. földszinti előadóterem
Szervező: MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály

2009. október 3.

Az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékének rendezvényei - meghívók

A Hahn István emlékdíj átadása és Kató Péter előadása: október 5.

A Hahn István emlékére a Család által létesített Non omnis moriar Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel meghívja Önt az Alapítvány 2009. évi díjátadási ünnepségére. Az esemény színhelye az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék Hahn Istvánról elnevezett szemináriumi terme (Múzeum krt. 6-8. I. em. 138.). Időpontja: 2009. október 5. 15.00 óra. A díjátadást tudományos előadás követi 16.00 órakor Ritualdynamik – egy nemzetközi kutatási program címmel. Előadó: Kató Péter. Helyszín: Hahn István szeminárium

William V. Harris előadása: október 21.

Az ELTE Ókortörténeti Tanszék nevében tisztelettel meghívjuk William V. Harris professzor (Columbia University, New York) "How Did the Greeks and Romans Understand their Dreams?"
c. előadására. Az előadás időpontja: 2009. október 21. szerda, 17 óra. Helyszíne: Hahn István Szeminárium, ELTE BTK Múzeum krt. 6-8. I. 138.

2009. október 2.

Új Janus

Talán ókorászokat is érdeklő latin filológiai (de nem klasszika-filológiai, ahogy a cikkben egy helyen tévesen szerepel) érdekesség: Szentmártoni Szabó Géza felfedezett egy eddig ismeretlen Janus Pannonius-művet, pontosabban megtalálta egy eddig töredékesen ismert panegyricus hiányzó 450 sorát. Érdekfeszítő beszámoló a literán!