2008. október 28.

Karsai György előadása - meghívó

MEGHÍVÓ


Második alkalmához érkezett a Mindentudás Egyetemének színházi különkiadása.

Októberben Lengyel György a magyar rendezői színház múltjáról tartott előadást. November 21-én (pénteken) 15.00 órakor Karsai György beszél az antik görög drámákról és – szinte természetesen – kitekint a kortárs, magyar dramatikus szövegekre is a Bajor Gizi Színészmúzeumban.


Ízelítő a másfél órás előadásból:


  • az európai színház megszületése: a görög színházi műfajok kialakulása (dithürambosz, iambosz; targódia, kómódia, szatírjáték);
  • a görög színház architektúrája (theatron, szkéné, orkhésztra) – a drámák szerkezete (a prologosztól az exodoszig);
  • mítosz és történelem a színpadon: Aiszkhülosz – „Perzsák”, „Leláncolt Prométheusz”;
  • hősök és hősnők: demokrácia, zsarnokság – törvények, érzelmek és hazugságok: Szophoklész – „Antigoné”, „Philoktétész”;
  • az értékek megsemmisülésének tragikus és komikus megközelítése: Euripidész – „Alkésztisz”, „Helené”, „Bakkhánsnők”, Arisztophanész – „Lüszisztraté”, „Madarak”


Mindenkit szeretettel várunk!


A belépés ingyenes!


Hely: Bajor Gizi Színészmúzeum, 1124, Stromfeld Aurél utca 16.

Időpont: 2008. november 21. 15.00 óra


www.oszmi.hu/bajorgiziszineszmuzeum

2008. október 26.

Interjú Szilágyi János Györggyel

Még a júniusi Mozgó Világban jelent meg, de csak a napokban került a netre Rádai Eszter Szilágyi János György-interjúja.

2008. október 20.

Grüll Tibor új könyve

Itt megrendelhető Grüll Tibor új könyve, „A kövek kiáltanak” — 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához.

Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjtemény, 1908–2008

A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye jelenti:

Idén november 26-án lesz száz éve annak, hogy a Szépművészeti Múzeum Münchenben megvásárolt egy 135 tételből álló antik szobrászati magángyűjteményt. A Múzeum úgy döntött tehát, hogy az antik művészet eredeti darabjainak a bemutatása és tanulmányozása is vállalt feladatai közé tartozik. Az eltelt évszázadban az Antik Gyűjtemény a klasszikus ókor egyetlen átfogó, mára 5700 tételt tartalmazó hazai gyűjteményévé nőtt, az antik művészeti hagyomány megismerésének és kutatásának egyik fő színterévé. Ez az egyetlen hely Magyarországon, ahol közvetlenül lehet találkozni Hellas, Italia és Róma művészetével.

Az alapító vásárlás centenáriumát lehetőségnek tekintjük. Olyan rendezvényeket tervezünk, amelyek felmutatják, hogy milyen hely jelölhető ki ma a magyar kultúrában az antik művészeti hagyománynak, hogy ez a hagyomány miképpen szövődik napjaink kulturális életébe. Hiszen az ókorral tanulmányozásának célja aligha lehet más, mint a jelennel folytatott termékenyítő dialógus.

A novemberi centenárium programjából:

2008. november 18., kedd, 19.00

Beavató színházi este a Szépművészeti Múzeumban

2008. november 21., péntek, 19.00

Euripidész: Oresztész
Rendező: Alföldi Róbert
Bemutató a Nemzeti Színházban
További előadások: november 23., 26.

2008. november 25. – 2008. március 1.

Az évszak műtárgya (2008 tél): Symposion Makedóniában. Boroskészlet Derveniből

2008. november 25–26.

Ösztönzők. Klasszika archaeológia és ókortudomány ma
Nemzetközi konferencia
Szépművészeti Múzeum, Ión Piramis

2008. november 27., csütörtök, 18.00 – 22.00

Dionüszosz éjszakája
Rendhagyó múzeumi programok az Antik Gyűjtemény 100. születésnapja alkalmából

2008. október 15.

A hét linkje: Theoi

Bevalljuk: kissé akadozik blogunk A hét linkje nevezetű szolgáltatása. A kezdeti lelkesedés után némiképp alábbhagyott linkajánló-író-kedvünk. Íme ismét egy link, anélkül, hogy bátorságunk lenne bármit is ígérni a jövőre nézvést.

A Theoi kiváló mitológiai portál, külsőleg-belsőleg egyaránt. Nemcsak nagyszerű összefoglalókat olvashatunk a görög mitológia isteneiről (értve ezalatt mindenféle lényeket, nemcksak az Olümposzon rezideáló nagyágyúkat) és hőseiről, hanem feltérképezhetjük a közöttük fennálló mindenféle kapcsolatokat, pl. az istenek családfája segítségével. Nem beszélve a mitológiai ábrázolások csodás gyűjteményéről!

Jó böngészést!

Megjelent az Ókor 2008/3-as száma

Folyóiratunk jelen száma nem tematikus, mégis fölfedezhető benne néhány tematikus vonulat. Az egyiknek tán azt a címet lehetne adni, hogy "mítosz és elbeszélés" - ide sorolható lenne Horváth Judit Pindarosz-elemzése, valamint Buzási Gábor tanulmánya az újplatonikus mítoszértelmezésekről. A "filozófia" címszó alá vonnám össze G. S. Kirk Karl Popper tanulmányára válaszoló válaszcikkének Veres Máté által készített fordítását - Popper eredeti cikke a preszókratikusokról 2007/4-es számunkban volt olvasható -, Simon Attila írását az arisztotelészi Poétikáról, illetve Szekeres Csilla Cicero-tanulmányát. Az "Egyiptom és az ókori Közel-Kelet kapcsolatai" címszó alá lehetne összevonni Nagy Adrienn vallástörténeti és Erdős Gábor történeti vizsgálódásait. Grüll Tibor a római principátus geopolitikai propagandájáról ír.

Textus rovatunkban Bálint Gábor újabb Martialis-fordításokkal jelentkezik. A régészeti írások között Kalla Gábor egy kora bizánci kolostorról, Szabó Miklós és Szabó Dániel veronai kelta sírokról, Havas Zoltán aquincum szőlőiről, Bíró Szilvia pedig egy gönyűi római kori útállomásról értekezik.

A Múzeum rovatban két évszak műtárgyait is Szilágyi János György elemzi. Liptay Éva a Szépművészeti Múzeum új kiállítását, a Reneszánsz a fáraók korában-t ismerteti. Irsay-Nagy Balázs a bécsi Tutanhamon-kiállításról jelentkezik kiállításkritikával. Végezetül Simon Zsolt, Bálint Gábor és Felföldi Szabolcs könyvkritikáit olvashatjuk, ráadásként pedig Ritoók Zsigmond szellemes írását Fehér Bence és Rihmer Zoltán egy-egy, latin nyelven írt szonettkoszorújáról.

Ezúton is jó olvasást kíván a szerkesztőség!

Hellenic Colloquia - október

Hellenic Colloquia

Bronwen Neil

"The Miracles of Saints Cyrus and John"
The Latin transmission of the Greek text


16 October 2008, 18:00
CEU, Nador 9, Popper Room


Abstract
The text entitled The Miracles of Saints Cyrus and John was composed in Greek by Sophronius, patriarch of Jerusalem (634-638). The text concerns the miracles of two healing saints: Cyrus, supposedly a physician of Alexandria, and John, a soldier in Egypt. Their cult was established by the 'discovery' of their relics by Cyril of Alexandria in the fifth century, and it replaced the local Egyptian cult of Isis at Menouthis. After the Arab conquest of Egypt it spread to Rome and Constantinople, and an Arabic legend of the saints' healings developed. It is argued that Sophronius used his version of the miracles to strengthen his claims for the orthodoxy of those who opposed the imperially-sponsored doctrines of monoenergism and its later development, monothelitism. Sophronius's text was translated into Latin by Anastasius Bibliothecarius in the late ninth century and survives in a single manuscript. By examining Anastasius's political motives for this choice of text, we find it being used to argue for Roman orthodoxy and primacy in the latter half of the ninth century.

Ókortudományi Társaság - Október

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

2008. OKTÓBER 17-ÉN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRAKOR TARTANDÓ

FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE


TÁRGYA:


ADAMIK TAMÁS

Szent István király Intelmei prológusának forrásaiSZABÓ ÁDÁM

Alvilági ajánlások


HELYE:


AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK TANÁCSTERME

Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A. földszint

2008. október 6.

Interjú Betegh Gáborral

Ajánlom a Betegh Gáborral készült interjút az Irodalmi Jelen honlapján.

2008. október 1.

Könyvajánló


Angelo Brelich: Római variációk az eredet témájára

Fordította és az utószót írta:Nagy Andrea


150 oldal, 2400 Ft

Angelo Brelich (1913–1977) Budapesten született magyar anya és olasz apa gyermekeként. Egyetemi tanulmányait Magyarországon végezte, részben Kerényi Károly irányítása alatt. A második világháború után Olaszországban telepedett le, ahol a komparatista vallástörténész, Raffaele Pettazzoni munkatársa, majd utóda lett a Római Egyetem Vallástörténeti Tanszékén.

A Római variációk az eredet témájára (Tre variazioni romane sul tema delle origini) Brelich első nagy tudományos teljesítményei közé tartozik. A három értekezésből felépülő mű központi témája a rendezetlenségből a rendezett állapotba való átmenet – a kezdet, avagy eredet – megjelenése a római mitológiában, illetve vallásban. A három variációban a szerző a téma egy-egy aspektusát mutatja be: az elsőben Róma és Praeneste alapítási mítoszait veti össze, a másodikban az első latin királyok alakját vizsgálja, a harmadikban pedig a római évet záró februári ünnepek jelentőségét kutatja. Brelich szellemesen és kérlelhetetlen logikával végigvitt gondolatmenetek sorában különíti el a vizsgált hagyomány különböző rétegeit, és mutatja meg, hogy miként foglalja magába a rend kialakulásáért felelős isten vagy hérósz alakja a kezdeti állapotra jellemző rendezetlenséget.

A sorozatban terveink szerint a későbbiekben megjelenik majd Brelich két nagymonográfiája (Gli eroi greci, Paides e parthenoi), továbbá válogatott tanulmányai és válogatott (többek között Kerényivel folytatott) levelezése is.


Az Electa sorozat eddig megjelent kötetei:


Betegh G. – Böröczki T. (szerk.): A formák és a tudás
Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről
ISBN 978 963 693 010 3, keménytáblás, 341 oldal, 3250 Ft


Cicero: A törvények
Fordította és a jegyzeteket írta Simon Attila
ISBN 978 963 693 034 9, kartonált, 128 oldal, 2400 Ft


Előkészületben:


Szemtanúk a trójai háborúról
A krétai Dictys, a frígiai Dares és Philosztratosz szövegei
Bolonyai Gábor és Hajdu Péter bevezetőivel és jegyzeteivel

Fritz Graf: A mágia a görög-római világban

Fik Meijer: Gladiátorok

Dominic J. O’Meara: Plótinosz

A sorozat valamennyi megjelent kötete kapható a jobb könyvesboltokban, és kedvezménnyel megvásárolható, illetve megrendelhető a kiadó mintaboltjában:

Gondolat Könyvesház
V., Károlyi Mihály u. 16. (a Petőfi Irodalmi Múzeum épületében).
Tel.: 266-4999, 328-0371
Megrendelés esetén a fenti árból a postaköltség felszámításával 20% kedvezményt adunk.