2008. február 27.

PhD-előadónap (ELTE)

"Mi, fiatal ókorosok"

Doktoranduszok előadónapja az ELTE BTK-n


2008. március 8. (szombat), Múzeum krt. 4. F. ép., Buzágh terem9.00–9.15 Megnyitó: dr. habil. Déri Balázs tanszékvezető egyetemi
docens, intézetigazgató


I. ülés. Elnök: dr. Bolonyai Gábor tanszékvezető egyetemi docens

9.15–9.45 Várőri Tímea: Parmenidész istennője
9.45–10.15 Kozák Dániel: Befejezett befejezetlenség? – Statius Achilleise
10.15–10.45 Irsay-Nagy Balázs: Olajjal való megkenés Egyiptomban: az európai királlyá kenés eredetéről

10.45–11.00 kávészünet


II. ülés. Elnök: prof. dr. Németh György tanszékvezető egyetemi tanár

11.00–11.30 Tóth Anita: „Vígasztalódjál, úrnőm...” Charite és Psyche története Apuleius Metamorphosesében
11.30–12.00 Rupnik László: Vasszerszámok ábrázolása pannoniai sírköveken

12.00–13.00 ebédszünet


III. ülés. Elnök: dr. Bene László egyetemi adjunktus

13.00–13.30 Erős Máté: Sextus Empiricus doxográfiai jelentősége
13.30–14.00 Fodor Krisztina: Aquitania romanizációja a feliratok tükrében
14.00–14.30 Vér Ádám: Az óbabilóni Gilgames-eposz

14.30–14.50 kávészünet


IV. ülés. Elnök: dr. habil. Zólyomi Gábor tanszékvezető egyetemi docens

14.50–15.20 Baksa István: Olümpiodórosz Első Alkibiadészhez írt kommentárja
15.20–15.50 Sey Nikoletta: Római kori bronz orvosi és kozmetikai eszközök Brigetio területéről

15.50– symposium (borozás)

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Quintilianus - könyvbemutató

A Kalligram Könyvkiadó szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan című könyvének bemutatójára, melyre 2008. február 28-án, csütörtök délután 4 órakor, az ELTE BTK „A” épületének földszinti Gombocz termében kerül sor.

Bemutatják:

Ritoók Zsigmond akadémikus
Bencze Lóránt egyetemi tanár
Déri Balázs, az Ókortudományi Intézet igazgatója

A könyv a bemutatón kedvezménnyel megvásárolható!

2008. február 26.

Hellenic Colloquia

The CENTER FOR HELLENIC TRADITIONS and the DEPARTMENT OF PHILOSOPHY at CEU
cordially invite you
to the next lecture of the
3rd series of the
HELLENIC COLLOQUIA

by

Nikos Tz. Sergis

Greek philosophy before the national revolution (1821): mysticism, enlightenment and the transformations of the battle between Platonism and Aristotelism

Time: 17:30, Wednesday, 27 February 2008
Place: Gellner Room, CEU, 1051 Budapest, Nador 9


Abstract:

In this lecture, Greek philosophical thought from 1453 (“Fall of Constantinople”) till 1821 (“National Revolution”) will be discussed. Except the various names the research gave to the period, two major antitheses will be studied: mysticism ≠ Enlightenment and Platonism ≠ Aristotelism, which are important elements in order to interpret Greek philosophy. The hypothesis discussed in the lecture, namely the homogeneity between Byzantine and post-Byzantine philosophical thought, contains fundamental characteristics of Byzantine philosophical debate that survive after the “Fall”, as the “equation” of philosophy and education, the ancient language – philosophical “instrument” or the theological “condemnation” of the philosophers. The lecture finishes with three main problems of approach that the researcher faces dealing with the epoch: the “problem of the sources”, the “problem of the outset” and the “problem of period division”. Provided the hypothesis gets accepted, “New Greek philosophy” is supposed to exceed the region of a “national” philosophy.

2008. február 25.

Konferencia-felhívás

Konferencia-felhívás

2008 a kultúrák közötti párbeszéd európai éve. A kairói Nederlands-Vlaams Instituut ebből az alkalomból nemzetközi konferenciát rendez Kairóban, 2008. október 26-29. között az alábbi címmel:

Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean

Elsősorban a hellenisztikus időszakot megelőző korszakokkal foglalkozó
előadásokat várnak, földrajzilag a tematika a teljes Mediterráneumot magában foglalja, kiemelten a déli (különösen a Maghreb és Egyiptom), ill. az északi régiók interakcióját. A konferencia szervezői kifejezetten bátorítják a fiatal kutatókat a részvételre.

A konferencia nyelve az angol.
A konferenciának részvételi díja nincs.
Az absztrakt leadási határideje 2008. augusztus 1.

A részletes konferencia-felhívás, beleértve a javasolt, igen izgalmas témaköröket, a további pontos adatokkal és űrlapokkal megtalálható a NVIC leideni honlapján, vagyis itt.

Egyiptológiai előadás

MEGHÍVÓ


A MEBT Ókori Egyiptomi Bizottságának előadására

Horváth Zoltán
„Született feleségek” az ókori Egyiptomban

Időpont: február 28. (csütörtök) 17.00
Helyszín: Szépművészeti Múzeum

A MEBT ÓEB minden érdeklődőt szeretettel vár!

2008. február 18.

Ásatási beszámoló

Az ELTE Ókortudományi Intézet Egyiptológia Tanszéke szervezésében

Schreiber Gábor
tart ásatási beszámolót

A 61. sz. thébai sír feltárása. A 2007-es szezon címmel

Időpont: 2008. február 21. (csütörtök) 17.00
Helyszín: ELTE-BTK Múzeum krt. 4/B. 172-es terem

2008. február 7.

Könyvbemutató

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pytheas Kiadó tisztelettel meghívja
2008. február 15-én 10.30 órára
az MTA II. em. Kistermében (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
tartandó könyvbemutatóra.

BORHY LÁSZLÓ tszkv. egyetemi tanár

Par domus est caelo –

A tér- és időszimbolika elemei a római császárkori boltozat-
és kupoladíszítő művészetben

című új könyvének bemutatóján elnököl:
SZABÓ MIKLÓS akadémikus,
az MTA II. (Filozófia és történettudományok)
osztályának elnöke,

az új könyvet méltatja:
RITOÓK ZSIGMOND akadémikus,
az MTA Vallástudományi Bizottságának elnöke.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ókortudományi Társaság - Február

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
2008. FEBRUÁR 15-ÉN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRAKOR TARTANDÓ

FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE


TÁRGYA:

FRÖHLICH IDA
„... mondjad minden időben ...”. Apotropaikus szövegek és
démonhit a qumráni közösség irodalmában.

SZEKERES CSILLA
Eszmény és valóság - filozófia és politika Cicero De officiis-ében


HELYE:
AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK TANÁCSTERME
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A. földszint.

Hellenic Colloquia

The CENTER FOR HELLENIC TRADITIONS and
the DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
at CEU

cordially invite you
to the next lecture of the
3rd series of the

HELLENIC COLLOQUIA

by

Jennifer Whiting
(Professor of Philosophy, University of Toronto)

Psychic Contingency in Plato: Rethinking the Tripartite Soul


Time: Tuesday, February 12, 16:30
Location: CEU, Room 412, Department of Philosophy, Zrinyi u. 14,
1051-Budapest

Abstract: Commentators often assume (a) that the argument of Platos
Republic requires that each human being has exactly the three and only
the three parts of soul required by the dialogues state-soul analogy and
(b) that this tripartition (also found in the Phaedrus and Timaeus)
reflects a change of mind on Platos part from the Phaedo (where
appetites and emotions that the Republic ascribes to the lower parts of
soul are ascribed instead to the body and the soul itself is viewed as
simple). I challenge both assumptions, first showing how Socrates (the
character in the Republic) seems to take his argument there to allow for
contingency in how many parts, and exactly which parts, any given soul
has. His view seems to be that the well-ordered souls described in Book
IV are unified in a way such that they do not have the sort of genuinely
distinct parts that the corrupt souls described in Books VIII and IX do.
If this is right, then we can see how the views Socrates expresses in
the Phaedo may be compatible with those he expresses in the Republic:
for he may be talking in the Phaedo primarily about what he takes his
own, philosophically cultivated soul to be like, while talking in the
Republic primarily about what he takes the souls of the many to be like.

2008. február 4.

Nyelvpolitika

Egy figyelemre méltó interjú az OTKA honlapján Adamik Bélával a Római Birodalom nyelvpolitikájáról és arról, mit tanulhatna ebből az Európai Unió.