2009. április 28.

Az Ókor szerkesztőségének közleménye: 1%

Kedves Szerzőnk, Támogatónk, Barátunk!


Évről évre egyre szűkülő források állnak rendelkezésünkre, hogy meg tudjuk jelentetni az Ókor folyóiratot.


Megköszönve a támogatást, melyet az eddigiekben bármilyen formában nyújtott az Ókor számára (előfizetőként, vásárlóként, szerzőként vagy támogatóként), arra szeretnénk kérni, gondolja át, tudna-e segíteni ebben az évben is, hogy folytathassuk a munkát. Ha van rá lehetősége, kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát alapítványunknak, vagy fizesse elő az Ókort a 2009-es évre. (Az előfizetés lehetőségeiről honlapunkon tájékozódhat.)

Adataink:

Ókor Kulturális Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18254077-1-43

Számlaszám: 12011148-00113515-00100003

Köszönettel,

Az Ókor szerkesztősége


Böröczki Tamás

Tamás Ábel

Vámos Péter

Vér Ádám

2009. április 23.

Szkíta kiállítás a Nemzeti Múzeumban

Szkíta aranykincsek címmel kiállítás látható a Nemzeti Múzeumban 2009. 03. 24. - 2009. 05. 31. között.

Információk a kiállításról a MNM
honlapján, illetve a Sírásók blogján.

2009. április 21.

Konferencia a kulturális emlékezetről - call for papers

Az ELTE Anglisztika Tanszék kérésére tesszük közzé az alábbi felhívást. Nem szorosan ókortudományi érdekeltségű konferenciáról van szó, de ókorászok jelentkezését is várják.


„Idegen költők” – „Örök barátaink”
Európai irodalom a magyar kulturális emlékezetben

Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Anglisztika Tanszéke magyar nyelvű konferenciát szervez 2009. június 26–27-én.

Várjuk szeretettel kutatók, oktatók, doktori hallgatók jelentkezését a következő (vagy ezekhez kapcsolódó) témákban:

eszmetörténet

recepciótörténet
művészettörténet
fordításelmélet, fordítástörténet
színháztörténet
kultúrák közti közvetítés

A jelentkezéseket absztrakttal (200 szó) május 15-ig kérjük a kulturalisemlekezet@gmail.com címre elküldeni.

Ferencz Győző
az Anglisztika Tanszék vezetője

Péter Ágnes
egyetemi tanár

2009. április 17.

Konferencia a Bibliáról - call for papers

A Wesley János Lelkészképző Főiskola kérésére tesszük közzé az alábbi felhívást:


Tisztelt Kollegánk!
Kedves Barátunk!

Szümposzion a Bibliáról címmel a WJLF Vallástudományi Intézete, valamint
Ökumenika és Interkulturalitás Tanszéke 2009. május 28-29-én (csütörtök-péntek) két napos tanácskozást szervez. A szümposzion koncepciójáról - amelyet a január 24-i ökumenikus imahetet záró alkalmunkon a sajtó nyilvánossága előtt is bemutattunk - az itt olvasható meghívó részletesen tájékoztat.

A tanácskozásra Önt is szeretettel hívjuk. Mielőbbi visszajelzését a 1086 Budapest, Dankó u. 11. sz. postacímre, illetve a theol2@wjlf.hu elektronikus címre várjuk. Kérjük, hogy jelezze előadása munkacímét, és lehetőség szerint küldje meg annak absztraktját is, amelyet felvennénk a szümposzion május 11-ére véglegesítendő programjának programfüzetébe.

A szümposzionnal kapcsolatos újabb információkról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket az abibliarol.atw.hu honlapon. A szümposzionon elhangzott előadásokat önálló kötetben is szeretnénk megjelentetni.

Végül legyen szabad egy apró segítséget is kérnünk. Amennyiben módja van rá, és szívesen tenné, legyen kedves a szümposzionra felhívni biblikus témákkal foglalkozó ismerősei figyelmét, és legyen szíves a jelen meghívót elektronikus levelezőrendszerén keresztül minél szélesebb körben továbbküldeni.

Köszönettel és szíves üdvözlettel:


Hubai Péter
a Vallástudományi Intézet igazgatója
Majsai Tamás
az
Ökumenika és Interkulturalitás Tanszék vezetője

2009. április 15.

Quintilianus: könyvbemutató (ápr. 24.)

Meghívó
Marcus Fabius Quintilianus Szónoklattana mint a római jog forrása
című könyvbemutatóra

Bemutatják:
Hamza Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus; Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Szitás Benedek, címzetes egyetemi docens, ügyvéd; Miskolci Egyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar
Szabó Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár; Miskolci Egyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar
Zlinszky János, professor emeritus; Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Jog- és Államtudományi Kar

Moderátor:
Adamik Tamás, az ELTE BTK professor emeritusa, a könyv szerkesztője és egyik
fordítója

Helyszín:
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának díszterme,
Budapest, VIII. ker., Szentkirályi u. 28/30.

Időpont:
2009. április 24. (péntek), du. 16.00 óra

A könyvbemutató idején Marcus Fabius Quintilianus Szónoklattan (Kalligram,
Pozsony, 2009) című könyve kedvezményes áron (2500 Ft) megvehető.

A könyvbemutatót állófogadás zárja, amelyre minden résztvevőt szeretettel várunk.

2009. április 9.

El-Lahun: beszámoló a régészeti feltárásokról

MEGHÍVÓ

A Szépművészeti Múzeum Tudományos Szakkörének előadására

Horváth Zoltán, Petrik Máté, Szűcs László és Vasáros Zsolt
:

Régészeti kutatások az egyiptomi el-Lahun lelőhelyen: A 2008-as szezon eredményei

Időpont: 2009. április 20., hétfő, 16:00
Helye: Szépművészeti Múzeum, Barokk Csarnok

2009. április 6.

Fédra Fitness

Tasnádi István Phaidrája április 24-én, este 10-kor, szokás szerint szokatlan helyszínen, a KOMA társulat előadásában. Klikk!

Borzsák István emlékkonferencia

2009. április 20 és 25 között a hazai és nemzetközi ókortudomány emlékkonferencia keretében emlékezik meg Borzsák István (1914-2007) klasszika-filológusról. A konferencia programja innen letölthető.

2009. április 3.

Bárczi Ildikó emlékkonferencia - meghívó

Az MTA I.O.I.B. Informatikai Irodalomtudományi Munkabizottsága
egynapos tudományos tanácskozást rendez 2009. április 24-én, pénteken
Bárczi Ildikó, az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló
Program utolsó vezetőjének emlékére.

A tanácskozás helye: ELTE BTK, Múzeum krt. 4.


Tervezett program:

I. ülés: A középkori próza és a kombinatorika
24
Elnök: HORVÁTH Iván

09:00-09:05: elnöki megnyitó
09:05-09:25: BARTÓK István: Bárczi Ildikó munkássága
09:25-09:40: KISS Farkas Gábor: Pelbárt és az emlékezet
09:40-10:00: LACZKÓ Eszter és RAJHONA Flóra: Exemplumok tipologizálási
lehetőségei

10:00-10:20: vita
10:20-10:30: szünet

II. ülés: Online kritikai kiadások: beszámolók I.
Elnök: BARTÓK István

10:30-10:55: József Attila Tanulmányok és cikkek kritikai kiadás (1930-1937)
10:55-10:20: A Kosztolányi kritikai kiadás
11:20-11:30: DEVESCOVI Balázs: Magyar klasszikusok és kortársak
online, megbízható,
szövegkritikai-, forrás- vagy hypertextkiadása

11:30-11:50: vita
11:50-12:00: szünet


III. ülés: Online kritikai kiadások: beszámolók II.
Elnök: KISS Farkas Gábor

12:00-12:20: KÁLDOS János: A könyvtárak forráskiadási lehetőségei
12:20-12:35: FODOR János: Online kiadások egy új modellje: Jelentés a
Fodor András hálózati kiadásról
12:35-12:50: DOBOZY Nóra és LOVAS Borbála: Historia elegantissima digitalis


12:50-13:20: vita
13:20-14:00: ebédszünet (40 perc)

III. ülés: Online kritikai kiadások: módszerek és kritikák
Elnök: ORLOVSZKY Géza

14:00-14:15: KIRÁLY Péter: Miként lehet régi online kiadványokat
automatikusan frissíteni a könyvtárban?

14:15-14:30: PESTI Brigitta: A legújabb törekvések a német hálózati
kritikai szövegkiadásban
14:30-14:45: MÁRTONFI Attila: Szöveges adatbázisok és szabványos szövegrögzítés

14:45-14:55: szünet

14:55-15:10: FUCHS Anna: qqq
15:10-15:25: PARÁDI Andrea: Tei-xml

15:25-15:55: vita
15:55-16:05: szünet

IV. ülés: Online kézikönyvek: a Villanyspenót
Elnök: TÓTH Tünde

16:05-16:20: SELÁF Levente: A Corpus poeticarum létrehozásának
előkészületei 2005-2009
16:20-16:35: Az RPHA 6.0
16:35-16:50: GYÖRE Borbála, TARCSAY Zoltán, MAJKÓ Erzsébet:
Villanyspenót - "Irodalomtörténetek a Világhálón"
16:50-17:10 HORVÁTH Iván: Irodalomtörténet a Villanyspenót után

17:10-17:30: vita
17:30-18:00: A Munkabizottság zárt ülése

Plaustrum Saeculi VII - konferencia

MEGHÍVÓ

Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke szeretettel meghívja
a 2009. április 4-én, szombaton tartandó

PLAUSTRUM SECULI VII.
IFJÚSÁGI KONFERENCIÁRA.

A Bárczi Ildikó által életre hívott konferencia előadói a tanszéken
folyó kutatásokban résztvevő, ill. az ezekhez kapcsolódó kutatási
témán dolgozó hallgatók és fiatal kutatók. Dolgozataikban idén
Temesvári Pelbárt műveinek, ill. az Érdy-kódexnek és forrásainak
folyamatban lévő szövegkiadása során felvetődött kérdésekre keresnek
választ, és a már elkészült anyag felhasználási lehetőségeit
demonstrálják. A prédikációszerkesztés módszereinek változataira a 18.
századig láthatunk példákat. Előadásaikban tanulmányaik vázlatát
ismertetik.

A konferencia helyszíne: Múzeum krt. 4/A, IV. emelet 428. terem


PROGRAM

10 óra:

Boros Kata (Debreceni Egyetem): Mária 12 csillagú égi koronájának
motívuma kódexirodalmunkban

Mátyás Melinda: Sláger idézetek - Leggyakrabban idézett bibliai
helyek vizsgálata Temesvári Pelbárt prédikációiban

Eszenyi Edina (University of Kent, Canterbury, United Kingdom): A
Lázadó Angyalok Bukásának motívuma Temesvári Pelbárt és kortársai
értelmezésben

Berhidai Piusz: A nyugati keresztény misztika és a középkori
magyar irodalom metszetei

Lovas Borbála: 16. századi házassági témájú prédikációk - A kánai
menyegző mint exemplum

Bartók Zsófia - Radó Cecília (PPKE): Az Érdy-kódex tabulájának
készítése és felhasználásának lehetőségei

Hozzászólások

Szünet


12 óra:


Németh Mátyás: Ómagyar bibliafordítások interneten - keresővel

Zoltán Dominika: A Biblia Mediaevalis Hungarica egy alkalmazási lehetősége

Kápolnás Olivér: Góg, Magóg és a mongolok

Kozma Hanna: Kérdéses hivatkozások Pázmány Péter prédikációiban

Doncsecz Etelka: "A mostani derülésnek fontosabb kérdéseiről."
Verseghy Ferenc és Alexovics Vazul prédikációi

Hozzászólások


Sermones Compilati kutatócsoport - http://sermones.elte.hu