2008. június 20.

Bácskay András doktori védése - meghívó

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa és a Történelemtudományi Doktori Iskola Egyiptológia Doktori Programja tisztelettel meghívja Önt

Bácskay András

Láz az ókori Babilóniában. Az ún. lázszövegek korpusza és értelmezése

című értekezésének nyilvános védésére.

Időpont: 2008. június 26. (csütörtök) 13 óra

Helyszín: ELTE BTK Alagsori Tanácsterem
(1088, Bp, Múzeum krt. 4.) D épület, alagsor


A bizottság elnöke:

Dr. Németh György

A bizottság titkára:

Dr. Liptay Éva

A bizottság tagjai:

Dr. Török László

Dr. Luft Ulrich

Dr. Dezső Tamás

Dr. Bartos Zoltán

Hivatalosan felkért bírálók:

Dr. Kalla Gábor

Dr. Vargyas Péter

Témavezető

Dr. Zólyomi Gábor

2008. június 17.

Niederreiter Zoltán doktori védése - meghívó

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa és a Történelemtudományi Doktori Iskola Assziriológiai Doktori Programja tisztelettel meghívja Önt

Niederreiter Zoltán

Symboles néo-assyriens
L’interprétation du rôle des insignes de pouvoir et des figures emblématiques sur la base des sources textuelles, iconographiques et archéologiques

című bölcsészdoktori (PhD-) értekezésének 2008. június 18-án (szerdán) 15 órakor az ELTE BTK Kari Tanácstermében tartandó nyilvános védésére
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A).


A bizottság elnöke:

Dr. Szabó Miklós MHAS., egyetemi tanár

Hivatalosan felkért bírálók:

Dr. Kalla Gábor PhD., egyetemi docens

Prof. Dr. Francis Joannès

A bizottság titkára:

Dr. Schreiber Gábor PhD.

A bizottság további tagjai:

Dr. Török László CMHAS., címzetes egyetemi tanár

Dr. Bács Tamás PhD., habilitált egyetemi docens

Dr. Zólyomi Gábor PhD., habilitált egyetemi docens

Témavezető:

Dr. Dezső Tamás PhD., habilitált egyetemi docens


Az értekezés megtekinthető az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének könyvtárában.

2008. június 12.

Komoróczy-előadás

Az ismeretlen európaiak - az asszírok
Dr. Komoróczy Géza professor emeritus előadása
Helyszín: Néprajzi Múzem
Időpont: 2008. június 12., csütörtök, 17.00

2008. június 9.

A hét linkje: Greek Font Society

Amióta a klasszika-filológus is számítógépet használ egy tanulmány megírásához, azóta visszatérő a probléma: hogyan, illetve milyen betűtípussal írhatjuk be, illetve jeleníthetjük meg az (ó)görög szövegeket? Mára feltehetőleg már sokan kialakították saját gyakorlatukat, kiválasztották kedvenc betűtípusukat; de betűtípusból sohasem lehet elég - mindig találhatunk szebbet, jobbat.

Ezen a héten a Greek Font Society (azaz Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων) egyszerű, de elegáns - és szerencsére angolul is elérhető - honlapját ajánljuk, ahonnan ingyenesen tölthetők le ógörög szövegek megjelenítésére is képes görög betűtípusok. Mindegyik betűtípus a Unicode kódolást követi, és elérhető Opentype/Truetype formátumban, illetve néhányuk TeX formátumban is.

A gyűjtemény igazi különlegessége azonban abban rejlik, hogy nem egyszerűen letölthető betűtípusokat kínál, hanem azok eredetéről és történetéről is tájékoztat, s kronológiai rendben sorolja fel az elérhető betűtípusokat. Ha tehát a jövőben a 18. századi Giambattista Bodoni betűtípusával, vagy a Richard Porson kézírása alapján tervezett 19. század eleji betűtípussal szeretnénk szedni tanulmányaink görög szövegeit, érdemes ellátogatni a honlapra!

SEEAP meeting on Theophrastus' Metaphysics

The Center for Hellenic Traditions
cordially invites you to the next meeting of the
Southeast European Association for Ancient Philosophy

on

Theophrastus: Metaphysics
26–28 June 2008

Budapest V., Zrínyi utca 14, Room 411/a
Central European University


Programme

26 JUNE, THURSDAY

10:00-11:30 Chapters 15, 4a1-5a5 Myles Burnyeat
11:40-13:10 Chapters 69, 5a5-b18 Karel Thein

13:10-15:00 LUNCH BREAK

15:00-16:30 Chapters 1013, 5b19-6b22 Giannis Papachristou
16:40-18:10 Chapters 1415, 6b23-7b8 Vladimir Marinov

27 JUNE, FRIDAY

10:00-11:15 Chapters 1618, 7b9-8b9 István Bodnár/Péter Lautner
11:30-14:00 Chapters 1925, 8b10-9b15 Pavel Gregorić/Filip Grgić

AFTERNOON FREE

28 JUNE, SATURDAY

10:00-11:30 Chapters 27, 28, first half of 29, 9b25-10b7 Dimka Gocheva
11:40-13:10 Chapters 29 (second half), 30, 31, 10b7-11a13 Jakub Jirsa

13:10-15:00 LUNCH BREAK

15:00-16:30 Chapters 32-34, 11a13-12a2 Stasinos Stavrineas

16:45 SEEAP ASSEMBLY

19:00 CONFERENCE DINNER

2008. június 5.

A hét linkje: Ókori lexikon

Nagy segítséget jelenthet középiskolásoknak és egyetemistáknak, oktatóknak és kutatóknak, fordítóknak és szerkesztőknek, valamint minden ókor iránt érdeklődőnek a Pecz-féle Ókori lexikon könnyen kezelhető online kiadása. Természetesen egy sok tekintetben elavult kézikönyvvel van dolgunk, azonban józan ésszel is felmérhető, melyek azok a témakörök, ahol bátran lehet az információira hagyatkozni.

A Pecz Vilmos szerkesztette lexikon anno 1902 és 1904 között jelent meg, s valamikor a kilencvenes években látott napvilágot hasonmás kiadása. A 2002-ben publikált digitális kiadás - az Arcanum Kft. gondozásában - ez utóbbi alapján készült, így tartalmazza Ritoók Zsigmond kiváló előszavát is, amelyet, különös tekintettel az elavultság kérdéskörére, ez úton is ajánlok a lexikon minden használójának figyelmébe.

2008. június 4.

Doktori védés - meghívó

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Tanácsa és a Nyelvtudományi Doktori Iskola Ókor­­tudományi Programja tisztelettel meghívja Önt

Kopeczky Rita

Műfordítás az ókorban
A latin műfordítás irányzatai és fejlődése az ókori Homéros-fordítások tükrében

c. bölcsészdoktori (PhD-) értekezésének 2008. június 16-án (hétfőn) 10 órakor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) A épület föld­szinti tanácstermében tartandó nyilvános védésére.

A bizottság elnöke: Prof. Dr. Adamik Tamás DSc
Az értekezés opponensei: Dr. Déri Balázs PhD habil.
Dr. Tegyey Imre PhD
A bizottság titkára: Dr. Horváth László PhD
A bizottság további tagjai: Dr. Tar Ibolya CSc habil.
Prof. Dr. Havas László DSc
Dr. Takács László CSc
Az értekezés témavezetője: Dr. Bolonyai Gábor CSc

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének Harmatta János Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F épület).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

Budapest, 2008. június 2.

ELTE BTK Doktori Tanácsa

2008. június 3.

Doktori védés - meghívó

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Tanácsa és a Nyelvtudományi Doktori Iskola Ókortudományi Programja tisztelettel meghívja Önt


Krupp József:

Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie


c. bölcsészdoktori (PhD-) értekezésének 2008. június 4-én (szerdán) 14 órakor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) D épület alagsori tanácstermében tartandó nyilvános védésére.


A bizottság elnöke: Prof. Dr. Ritoók Zsigmond MHAS

Az értekezés opponensei: Prof. Dr. Adamik Tamás DSc

Prof. Dr. Jürgen Paul Schwindt

A bizottság titkára: Dr. Bolonyai Gábor CSc

A bizottság további tagjai: Dr. Adamik Béla PhD

Dr. Ferenczi Attila PhD

Prof. Dr. Szilágyi János György DSc

Az értekezés témavezetője: Dr. Déri Balázs PhD habil.


A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének Harmatta János Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. F épület).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.


Budapest, 2008. május 28. ELTE BTK Doktori Tanácsa

2008. június 1.

XIII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft

Az Indogermanische Gesellschaft háromévente megrendezésre kerülő általános konferenciájának most Salzburg fog helyet adni (2008. szeptember 21-27.). A konferencia témája elméletben az általános (elméleti) nyelvészet és az indogermanisztika dialógusa, de szerencsére az előadások többsége hagyományos indogermanisztikai problémákat fog feszegetni. A konferencia honlapja itt található és nemrégiben feltöltötték az előzetes, mintegy százötven előadást magába foglaló programot is (nagy örömmel jegyzem meg, hogy a korábbi évekkel szemben előreláthatólag két magyar előadója is lesz a konferenciának az ELTE BTK Indogermanisztikai Programjából).