2010. január 25.

EPiKA-konferencia: call for papers

EPiKA

fiatal kutatók konferenciája

2010

A 15–18. századi irodalomban a megjelenő új narratív struktúrákkal az epikus műfaji konvenciók is lényegi átalakuláson estek át, ennek következtében megfigyelhető bizonyos műfajok kiemelkedése vagy épp hanyatlása. De mivel magyarázható ez? Miért az epikus művek váltak egyre inkább a fikció hordozójává? Hogyan áll összhangban egyes szövegeknek a műfajok hierarchiájában betöltött szerepe a művek recepciójával? Hogyan alakul át e műfajok poétikai értékelése a 16-17. század folyamán? Hogyan válik egyre meghatározóbbá az epikus forma? Konferenciánkon az epikának ezt a változásokban, újításokban gazdag korszakát kívánjuk bemutatni, lehetőséget teremtve arra, hogy a témának minél több oldalról való megközelítése során a magyar és az európai hagyományok alakulásáról, formálódásáról, történeti-kronologikus, vagy akár egyidejű, metszetszerű vizsgálata során kapjunk képet, és műfaji és kulturális sokszínűségében lássuk végre a korszak epikus irodalmát.

A konferencia helyszíne: Budapest, ELTE BTK, Gólyavár

Várható időpont: 2010. június 17.

Jelentkezni lehet bármilyen irodalomtudományi, irodalomtörténeti, művelődés- és kultúrtörténeti dolgozattal, amelynek témája kapcsolódik a 15–18. századi európai epikához vagy annak történetéhez. A jelentkezésnél az epika kifejezés a lehető legtágabban értelmezhető, elsődleges célunk, hogy az elbeszélő irodalom minél szélesebb spektrumát mutathassák be az előadók.

Az előadások nyelve elsősorban magyar, de a benyújtott tanulmányokat és prezentációkat magyarul és angolul is elfogadjuk. A tervek szerint 3–4 előadást tartalmazó szekciók lesznek, egy előadásra 15 perc jut, a szekciók előadásainak végeztével 20 percig lesz vitára, hozzászólásra lehetőség.

Ötletek a témaválasztáshoz:

- epikus költészet

- elbeszélő irodalom

- történeti fikció

- úti naplók és útleírások

- biográfiák és önéletírások

- mítoszok és mondák

- prédikációk, legendák, exemplumok

- levelezések

A konferenciára való jelentkezéshez 2010. március 31-ig várjuk az alábbi címre az előadások címét és rövid (max. 400 szó) ismertetését: epika.2010@gmail.com

A konferencia házigazdája:

Európai és magyar reneszánsz doktori program (Centre des Hautes Études de la Renaissance, ELTE BTK, CHER)

A konferencia honlapja,

a konferencia részletes adatai és a várható program 2010. március 31-től

elérhető a www.paperweb.hu címről.

További részletekről érdeklődni lehet az alábbi címeken: epika.2010@gmail.com, lovasborbala@gmail.com

Szervezők: Dobozy Nóra, Lovas Borbála, Szilágyi Emőke Rita

2010. január 13.

Ókortudományi Társaság - meghívó

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság
2010. január 15-én pénteken du. 5 órakor tartandó

FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE

Tárgya:

Bács Tamás

Az utolsó újbirodalmi elitsír Thébában: egy nagyhagyomány vége?

Irsay-Nagy Balázs
Két egyiptomi felirat: II. Ramszesz és Szemti, az *imihent*
a királyi trónralépés problémája

Helye:

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
Kerényi Károly terem (egykor Buzágh terem)
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F, félemelet