2008. december 21.

Voces paginarum - Simon Zsolt kritikája

Nincs online változat, de mindenkinek ajánlom Simon Zsolt Voces paginarum-kritikáját, mely az Árgus friss (2008/2) számában jelent meg.

2008. december 16.

Két meghívó

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság 2008. december 16-án kedden du. 5 órakor tartandó
RENDKÍVÜLI FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE
Tárgya:
Mark Geller
Lingua Franca in Late Antiquity
Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A épület, I. emelet.


Meghívó

Az Ókortudományi Társaság 2008. december 19-én, pénteken du. 5 órakor tartandó
FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE
Tárgya:
Niederreiter Zoltán
Nergal-eres, egy asszír főméltóság "szent áldozata(i)" i.e. 775-ben.
Egy Assur városából ismert fogadalmi felirat (Ass 10274) értelmezése

Böröczki Tamás
Platóni mesteremberek. Névalkotás és "utánzás" a Kratüloszban
Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Tanácsterme
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A épület, földszint.

2008. december 6.

Oresztész

Karsai Györggyel közöl interjút a Heti Válasz.

2008. november 30.

Könyvkritika - R. D. Woodard (ed.): The Ancient Languages of Europe

A napokban jelent meg a Bryn Mawr Classical Review "hasábjain" Roger D. Woodard (ed.), The Ancient Languages of Europe. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008. című könyv kritikája Simon Zsolt tollából. Ez tulajdonképpen a jól ismert The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages 5 részre bontott paperback kiadásának egyik darabja, amely az európai nyelvekkel (pl. görög nyelvjárások, italicus nyelvek, etruszk, gót, stb.) foglalkozik.

Hellenic Colloquia - meghívó

Glenn Most
The Child is Father of the Man: Childhood Experience and Adult Character, Then and Now

Time: Monday, 8 December 2008, 17:30

Place: CEU, Zrinyi 14, Room 412

How do people tend to conceive the relation between a person's childhood experiences and his adult character? Beginning with a comparison between Homer's epic Iliad and Salman Rushdie's novel Fury, the paper explores two different models by which this relation has often been conceived, of which one was dominant in Greco-Roman antiquity and the other in our own culture.

&

Gerhard Wolf
The Transfigured Mountain. Sacred Topography and the Icons at Saint Catherine's monastery (4th to 13th century)

Time: Tuesday, 9 December 2008, 16:00
Place: CEU, Monument Building, Popper Room

The lecture is about the changing nature of pilgrimage to Mount Sinai from Early Christianity to the Crusades. It questions the relation between the walled monastery and the holy sites in the desert and discusses the collecting of icons, focusing on their specific aesthetics and role within and beyond the monastery. And finally, it iuxtaposes the scriptural tradition of the holy sites of Moses and Elijah with the establishing of the cult of Saint Catherine from the 12th century on.


&

James Allen (University of Pittsburgh)
Why there are ends of both goods and evils in ancient ethical theory

Time: Tuesday, 9 December 2008, 5.30 PM
Place: Zrinyi 14, Room 412

This talk's point of departure is Cicero's De finibus bonorum et malorum (On the ends of goods and evils). This work is probably our most important source of information about Hellenistic ethical theory, but its title has long been a puzzle. One renaissance scholar chalked it up to an error on Cicero's part. Although this solution to the problem has not won many adherents, talk of ends of both goods and evils remains mysterious. This paper begins with a review of the history of the question and attempts at a solution. I then present evidence from Cicero and, especially, Greek authors before proposing an account of ends of goods and evils that relates the meaning of this phrase to the more familiar sense of the end as that for the sake of which.

2008. november 24.

Cicero: A törvények - könyvbemutató

A Gondolat Kiadó

és a

PPKE Jog- és Államtudományi Kara

szeretettel meghívja a

Cicero A törvények (De legibus)

című művének megjelenése alkalmából

rendezett könyvbemutatóra.


A bemutató időpontja:

2008. december 11., csütörtök, 17.30

A bemutató helyszíne:

PPKE Jog- és Államtudományi Kar

(1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)

I. emelet 116. terem (30-as gyakorló)


A kötetet bemutatja Rihmer Zoltán

A bemutatót beszélgetés követi Cicero jog- és államelméletéről. A beszélgetés résztvevői:

Simon Attila klasszika-filológus, filozófiatörténész (DE Állam- és Jogtudományi Kar), a kötet fordítója

Nadja El-Beheiri római jogász, a PPKE Jog- és Államtudományi Kara Római Jogi Tanszékének vezetője

Kendeffy Gábor klasszika-filológus, filozófiatörténész, a KGRE BTK Szabad Bölcsészet Tanszékének vezetője

Moderátor: Böröczki Tamás, a kötet kiadói szerkesztője

2008. november 19.

Ókortudományi Társaság - meghívó

Meghívó

Az Ókortudományi Társaság 2008. november 28-án, pénteken du. 5 órakor tartandó

FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE

Tárgya:

Tóth Anna

Az oltalomkérő és a démonok:
a görög hiketeia vallástörténeti kontextusban

Simon Attila
A "megragadottság" és a tudomány határai
(Kerényi Ókortudomány c. esszéjéről)

Helye:
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/F épület, I. emelet, Buzágh-terem.

2008. október 28.

Karsai György előadása - meghívó

MEGHÍVÓ


Második alkalmához érkezett a Mindentudás Egyetemének színházi különkiadása.

Októberben Lengyel György a magyar rendezői színház múltjáról tartott előadást. November 21-én (pénteken) 15.00 órakor Karsai György beszél az antik görög drámákról és – szinte természetesen – kitekint a kortárs, magyar dramatikus szövegekre is a Bajor Gizi Színészmúzeumban.


Ízelítő a másfél órás előadásból:


  • az európai színház megszületése: a görög színházi műfajok kialakulása (dithürambosz, iambosz; targódia, kómódia, szatírjáték);
  • a görög színház architektúrája (theatron, szkéné, orkhésztra) – a drámák szerkezete (a prologosztól az exodoszig);
  • mítosz és történelem a színpadon: Aiszkhülosz – „Perzsák”, „Leláncolt Prométheusz”;
  • hősök és hősnők: demokrácia, zsarnokság – törvények, érzelmek és hazugságok: Szophoklész – „Antigoné”, „Philoktétész”;
  • az értékek megsemmisülésének tragikus és komikus megközelítése: Euripidész – „Alkésztisz”, „Helené”, „Bakkhánsnők”, Arisztophanész – „Lüszisztraté”, „Madarak”


Mindenkit szeretettel várunk!


A belépés ingyenes!


Hely: Bajor Gizi Színészmúzeum, 1124, Stromfeld Aurél utca 16.

Időpont: 2008. november 21. 15.00 óra


www.oszmi.hu/bajorgiziszineszmuzeum

2008. október 26.

Interjú Szilágyi János Györggyel

Még a júniusi Mozgó Világban jelent meg, de csak a napokban került a netre Rádai Eszter Szilágyi János György-interjúja.

2008. október 20.

Grüll Tibor új könyve

Itt megrendelhető Grüll Tibor új könyve, „A kövek kiáltanak” — 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához.

Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjtemény, 1908–2008

A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye jelenti:

Idén november 26-án lesz száz éve annak, hogy a Szépművészeti Múzeum Münchenben megvásárolt egy 135 tételből álló antik szobrászati magángyűjteményt. A Múzeum úgy döntött tehát, hogy az antik művészet eredeti darabjainak a bemutatása és tanulmányozása is vállalt feladatai közé tartozik. Az eltelt évszázadban az Antik Gyűjtemény a klasszikus ókor egyetlen átfogó, mára 5700 tételt tartalmazó hazai gyűjteményévé nőtt, az antik művészeti hagyomány megismerésének és kutatásának egyik fő színterévé. Ez az egyetlen hely Magyarországon, ahol közvetlenül lehet találkozni Hellas, Italia és Róma művészetével.

Az alapító vásárlás centenáriumát lehetőségnek tekintjük. Olyan rendezvényeket tervezünk, amelyek felmutatják, hogy milyen hely jelölhető ki ma a magyar kultúrában az antik művészeti hagyománynak, hogy ez a hagyomány miképpen szövődik napjaink kulturális életébe. Hiszen az ókorral tanulmányozásának célja aligha lehet más, mint a jelennel folytatott termékenyítő dialógus.

A novemberi centenárium programjából:

2008. november 18., kedd, 19.00

Beavató színházi este a Szépművészeti Múzeumban

2008. november 21., péntek, 19.00

Euripidész: Oresztész
Rendező: Alföldi Róbert
Bemutató a Nemzeti Színházban
További előadások: november 23., 26.

2008. november 25. – 2008. március 1.

Az évszak műtárgya (2008 tél): Symposion Makedóniában. Boroskészlet Derveniből

2008. november 25–26.

Ösztönzők. Klasszika archaeológia és ókortudomány ma
Nemzetközi konferencia
Szépművészeti Múzeum, Ión Piramis

2008. november 27., csütörtök, 18.00 – 22.00

Dionüszosz éjszakája
Rendhagyó múzeumi programok az Antik Gyűjtemény 100. születésnapja alkalmából

2008. október 15.

A hét linkje: Theoi

Bevalljuk: kissé akadozik blogunk A hét linkje nevezetű szolgáltatása. A kezdeti lelkesedés után némiképp alábbhagyott linkajánló-író-kedvünk. Íme ismét egy link, anélkül, hogy bátorságunk lenne bármit is ígérni a jövőre nézvést.

A Theoi kiváló mitológiai portál, külsőleg-belsőleg egyaránt. Nemcsak nagyszerű összefoglalókat olvashatunk a görög mitológia isteneiről (értve ezalatt mindenféle lényeket, nemcksak az Olümposzon rezideáló nagyágyúkat) és hőseiről, hanem feltérképezhetjük a közöttük fennálló mindenféle kapcsolatokat, pl. az istenek családfája segítségével. Nem beszélve a mitológiai ábrázolások csodás gyűjteményéről!

Jó böngészést!

Megjelent az Ókor 2008/3-as száma

Folyóiratunk jelen száma nem tematikus, mégis fölfedezhető benne néhány tematikus vonulat. Az egyiknek tán azt a címet lehetne adni, hogy "mítosz és elbeszélés" - ide sorolható lenne Horváth Judit Pindarosz-elemzése, valamint Buzási Gábor tanulmánya az újplatonikus mítoszértelmezésekről. A "filozófia" címszó alá vonnám össze G. S. Kirk Karl Popper tanulmányára válaszoló válaszcikkének Veres Máté által készített fordítását - Popper eredeti cikke a preszókratikusokról 2007/4-es számunkban volt olvasható -, Simon Attila írását az arisztotelészi Poétikáról, illetve Szekeres Csilla Cicero-tanulmányát. Az "Egyiptom és az ókori Közel-Kelet kapcsolatai" címszó alá lehetne összevonni Nagy Adrienn vallástörténeti és Erdős Gábor történeti vizsgálódásait. Grüll Tibor a római principátus geopolitikai propagandájáról ír.

Textus rovatunkban Bálint Gábor újabb Martialis-fordításokkal jelentkezik. A régészeti írások között Kalla Gábor egy kora bizánci kolostorról, Szabó Miklós és Szabó Dániel veronai kelta sírokról, Havas Zoltán aquincum szőlőiről, Bíró Szilvia pedig egy gönyűi római kori útállomásról értekezik.

A Múzeum rovatban két évszak műtárgyait is Szilágyi János György elemzi. Liptay Éva a Szépművészeti Múzeum új kiállítását, a Reneszánsz a fáraók korában-t ismerteti. Irsay-Nagy Balázs a bécsi Tutanhamon-kiállításról jelentkezik kiállításkritikával. Végezetül Simon Zsolt, Bálint Gábor és Felföldi Szabolcs könyvkritikáit olvashatjuk, ráadásként pedig Ritoók Zsigmond szellemes írását Fehér Bence és Rihmer Zoltán egy-egy, latin nyelven írt szonettkoszorújáról.

Ezúton is jó olvasást kíván a szerkesztőség!

Hellenic Colloquia - október

Hellenic Colloquia

Bronwen Neil

"The Miracles of Saints Cyrus and John"
The Latin transmission of the Greek text


16 October 2008, 18:00
CEU, Nador 9, Popper Room


Abstract
The text entitled The Miracles of Saints Cyrus and John was composed in Greek by Sophronius, patriarch of Jerusalem (634-638). The text concerns the miracles of two healing saints: Cyrus, supposedly a physician of Alexandria, and John, a soldier in Egypt. Their cult was established by the 'discovery' of their relics by Cyril of Alexandria in the fifth century, and it replaced the local Egyptian cult of Isis at Menouthis. After the Arab conquest of Egypt it spread to Rome and Constantinople, and an Arabic legend of the saints' healings developed. It is argued that Sophronius used his version of the miracles to strengthen his claims for the orthodoxy of those who opposed the imperially-sponsored doctrines of monoenergism and its later development, monothelitism. Sophronius's text was translated into Latin by Anastasius Bibliothecarius in the late ninth century and survives in a single manuscript. By examining Anastasius's political motives for this choice of text, we find it being used to argue for Roman orthodoxy and primacy in the latter half of the ninth century.

Ókortudományi Társaság - Október

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

2008. OKTÓBER 17-ÉN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRAKOR TARTANDÓ

FELOLVASÓ ÜLÉSÉRE


TÁRGYA:


ADAMIK TAMÁS

Szent István király Intelmei prológusának forrásaiSZABÓ ÁDÁM

Alvilági ajánlások


HELYE:


AZ ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK TANÁCSTERME

Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A. földszint

2008. október 6.

Interjú Betegh Gáborral

Ajánlom a Betegh Gáborral készült interjút az Irodalmi Jelen honlapján.

2008. október 1.

Könyvajánló


Angelo Brelich: Római variációk az eredet témájára

Fordította és az utószót írta:Nagy Andrea


150 oldal, 2400 Ft

Angelo Brelich (1913–1977) Budapesten született magyar anya és olasz apa gyermekeként. Egyetemi tanulmányait Magyarországon végezte, részben Kerényi Károly irányítása alatt. A második világháború után Olaszországban telepedett le, ahol a komparatista vallástörténész, Raffaele Pettazzoni munkatársa, majd utóda lett a Római Egyetem Vallástörténeti Tanszékén.

A Római variációk az eredet témájára (Tre variazioni romane sul tema delle origini) Brelich első nagy tudományos teljesítményei közé tartozik. A három értekezésből felépülő mű központi témája a rendezetlenségből a rendezett állapotba való átmenet – a kezdet, avagy eredet – megjelenése a római mitológiában, illetve vallásban. A három variációban a szerző a téma egy-egy aspektusát mutatja be: az elsőben Róma és Praeneste alapítási mítoszait veti össze, a másodikban az első latin királyok alakját vizsgálja, a harmadikban pedig a római évet záró februári ünnepek jelentőségét kutatja. Brelich szellemesen és kérlelhetetlen logikával végigvitt gondolatmenetek sorában különíti el a vizsgált hagyomány különböző rétegeit, és mutatja meg, hogy miként foglalja magába a rend kialakulásáért felelős isten vagy hérósz alakja a kezdeti állapotra jellemző rendezetlenséget.

A sorozatban terveink szerint a későbbiekben megjelenik majd Brelich két nagymonográfiája (Gli eroi greci, Paides e parthenoi), továbbá válogatott tanulmányai és válogatott (többek között Kerényivel folytatott) levelezése is.


Az Electa sorozat eddig megjelent kötetei:


Betegh G. – Böröczki T. (szerk.): A formák és a tudás
Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről
ISBN 978 963 693 010 3, keménytáblás, 341 oldal, 3250 Ft


Cicero: A törvények
Fordította és a jegyzeteket írta Simon Attila
ISBN 978 963 693 034 9, kartonált, 128 oldal, 2400 Ft


Előkészületben:


Szemtanúk a trójai háborúról
A krétai Dictys, a frígiai Dares és Philosztratosz szövegei
Bolonyai Gábor és Hajdu Péter bevezetőivel és jegyzeteivel

Fritz Graf: A mágia a görög-római világban

Fik Meijer: Gladiátorok

Dominic J. O’Meara: Plótinosz

A sorozat valamennyi megjelent kötete kapható a jobb könyvesboltokban, és kedvezménnyel megvásárolható, illetve megrendelhető a kiadó mintaboltjában:

Gondolat Könyvesház
V., Károlyi Mihály u. 16. (a Petőfi Irodalmi Múzeum épületében).
Tel.: 266-4999, 328-0371
Megrendelés esetén a fenti árból a postaköltség felszámításával 20% kedvezményt adunk.

2008. szeptember 16.

Orientalista Nap 2005, 2007

Az Ókorblog hűséges olvasói talán meglepődnek, vajon mi köze van az orientalisztikának az ókortudományhoz, de nem árt újra s újra hangsúlyozni (különösen mivel ezt itthon még sokan nem értik), hogy az ókori Kelet és Egyiptom ugyanúgy része az ókortudománynak - ennek szellemében szerkesztődik az Ókor c. folyóirat is. De ugyanúgy része az orientalisztikának is, ezért a nagyjából évente megrendezett Orientalista Napon általában van ókori keletes és/vagy egyiptológus doktorandusz előadó is. Az előadások előbb vagy utóbb megjelennek kötetben is, most inkább utóbb, két konferencia anyagának egybevonásával. Az alábbi ókori tanulmányok találhatóak meg benne (az indológiai tanulmányt természetesen nem ideszámítva):

Almásy Adrienn: A görög Petubasztisz-ciklus görög eredetű elemei.
Dávid Nóra Margaréta: Az ókori zsidó missziológia forrásai.
Egedi Barbara: A határozottság és a birtokoltság összefüggései a koptban.
Lőrik Levente: Jób alakja a Jób testamentuma tükrében.
Simon Zsolt: A méd nyelv dekonstrukciója.

2008. szeptember 15.

Appianos-konferencia

Appianos-konferencia


2008. október 13. 10 órától az ELTE Szerb utcai Tanári Klubjában


10. Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánjának megnyitója

10.10. Németh György: Hahn István és Appianos

10.25. Hegyi W. György: Római intézmények – görög fogalmak

10. 40. Kató Péter: Háborús bűnök Appianos Mithridateiosában

11. Sipos Flórián: Appianos töredékei – a hitelesség kérdése

11.15. Forisek Péter: Polybios és Appianos Hannibál-képe

11.30. Patay-Horváth András: Appianos és Pausanias


Szünet


13. Az ELTE BTK Hahn István szemináriumának felavatása

Múzeum krt. 6-8. I. emelet 138. Az avató beszédet Borsodi Csaba, a Történelmi Intézet igazgatója, az ELTE BTK dékánhelyettese tartja

2008. augusztus 28.

Latin nyelvészeti konferencia az ELTE BTK-n

Bonae memoriae József Herman: "Du latin épigraphique au latin provincial"
Symposium zur Sprachwissenschaft der lateinischen Inschriften
11.-12. 09. 2008.

Lehrstuhl für Lateinische Sprache und Literatur des Instituts für Altertumswissenschaften der Philosophischen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität.

Das Symposium steht unter der Schirmherrschaft von Frau Prof. Dr. Marianne Bakró-Nagy (Universität Szeged), von Dr. habil. Tamás Dezso (Dekan, Philosophische Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität) und von Prof. Dr. Balázs Déri (Leiter des Lehrstuhls für Lateinische Sprache und Literatur)

Das Symposium ist durch das OTKA-Projekt no. K 62032 "Computerized Historical Linguistic Data Base of Latin Inscriptions of the Imperial Age" finanziell gefördert.

Das Symposium findet im kleinen Ratsaal der Philosophischen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität statt: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A,1. Stock

Programm

Donnerstag, 11. 09. 2008

9.00-9.15 Eröffnung: Prof. Dr. Balázs Déri (Budapest) - Dr. Béla Adamik (Budapest)

Vorsitz: Dr. CSc Sándor Kiss (Budapest - Debrecen)
9.15-10.10 Dr. Béla Adamik (Budapest): "In memoriam József Herman: von der Late Latin Data Base bis zur Computerized Historical Linguistic Data Base of Latin Inscriptions of the Imperial Age"
10.10-10.55 Dr. habil. Bence Fehér (Budapest): "Concentrated Occurrence of Generally Known Morphological Phenomena in Smaller Areas"

Kaffepause

Vorsitz: Dr. Amina Kropp (München)
11.15-12.00 Zsuzsanna Ötvös (Budapest): "The Latin of the Inscriptions in Narbonensis: Some Phonetic Characteristics"
12.00-12.45 Dr. habil. Giovanbattista Galdi (Trier) "Die griechisch-lateinischen Sprachbeziehungen in der Provinz Moesia Inferior unter besonderer Berücksichtigung von Scythia Minor"

Freitag, 12. 09. 2008

Vorsitz: Dr. habil. Giovanbattista Galdi (Trier)
9.00-9.45 Andrea Barta, MA (Budapest): "The Language of Latin Curse tablets from Pannonia"
9.45-10.30 Dr. Amina Kropp (München): "Sprachliche Betrachtungen zu den lateinischen defixionum tabellae auf der Grundlage einer elektronischen Datenbank"

Kaffepause

Vorsitz: Prof. Tamás Adamik (Budapest)
10.45-11.30 Krisztina Fodor MA (Budapest): "The Development of Latin Language in Aquitaine According to the Inscriptions"
11.30-12.15 Dr. CSc Sándor Kiss (Budapest - Debrecen): "Les inscriptions de Britannia et les tendances évolutives du latin tardif"

12.15-12.30 Abschluss des Symposiums Dr. Béla Adamik (Budapest)

2008. augusztus 20.

Ritoók Zsigmond kitüntetése

"Sólyom László köztársasági elnök augusztus 20-a alkalmából a miniszterelnök előterjesztésére magyar köztársasági érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adta:

a görög és a római irodalom, az antikvitás esztétikája, az ókortudomány története terén végzett kutatásaiért, közel hat évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült életműve elismeréseként Ritoók Zsigmond Széchenyi-díjas filológusnak, történésznek, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárának." (forrás: Index)

2008. augusztus 8.

Egyiptomi reneszánsz - Szépmű

Nemcsak az olimpia kezdődik, hanem egy érdekesnek ígérkező kiállítás is nyílik a mai napon: a Szépművészeti Múzeum Reneszánsz a fáraók Egyiptomában c. tárlata péntektől látogatható.

További kellemes nyarat!

2008. augusztus 4.

Voces paginarum - recenzió

László Emese könyvkritikája a Szilágyi János György szerkesztette magyar ókortudományi antológiáról az ÉS legfrissebb számának hasábjain. Ajánljuk mindenkinek!

2008. július 21.

Szilágyi 90

Egy igazán színvonalas születésnapi köszöntő (esszé), az ÉS hasábjain, Marosi Ernő tollából.

2008. június 20.

Bácskay András doktori védése - meghívó

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa és a Történelemtudományi Doktori Iskola Egyiptológia Doktori Programja tisztelettel meghívja Önt

Bácskay András

Láz az ókori Babilóniában. Az ún. lázszövegek korpusza és értelmezése

című értekezésének nyilvános védésére.

Időpont: 2008. június 26. (csütörtök) 13 óra

Helyszín: ELTE BTK Alagsori Tanácsterem
(1088, Bp, Múzeum krt. 4.) D épület, alagsor


A bizottság elnöke:

Dr. Németh György

A bizottság titkára:

Dr. Liptay Éva

A bizottság tagjai:

Dr. Török László

Dr. Luft Ulrich

Dr. Dezső Tamás

Dr. Bartos Zoltán

Hivatalosan felkért bírálók:

Dr. Kalla Gábor

Dr. Vargyas Péter

Témavezető

Dr. Zólyomi Gábor

2008. június 17.

Niederreiter Zoltán doktori védése - meghívó

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Tanácsa és a Történelemtudományi Doktori Iskola Assziriológiai Doktori Programja tisztelettel meghívja Önt

Niederreiter Zoltán

Symboles néo-assyriens
L’interprétation du rôle des insignes de pouvoir et des figures emblématiques sur la base des sources textuelles, iconographiques et archéologiques

című bölcsészdoktori (PhD-) értekezésének 2008. június 18-án (szerdán) 15 órakor az ELTE BTK Kari Tanácstermében tartandó nyilvános védésére
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A).


A bizottság elnöke:

Dr. Szabó Miklós MHAS., egyetemi tanár

Hivatalosan felkért bírálók:

Dr. Kalla Gábor PhD., egyetemi docens

Prof. Dr. Francis Joannès

A bizottság titkára:

Dr. Schreiber Gábor PhD.

A bizottság további tagjai:

Dr. Török László CMHAS., címzetes egyetemi tanár

Dr. Bács Tamás PhD., habilitált egyetemi docens

Dr. Zólyomi Gábor PhD., habilitált egyetemi docens

Témavezető:

Dr. Dezső Tamás PhD., habilitált egyetemi docens


Az értekezés megtekinthető az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének könyvtárában.

2008. június 12.

Komoróczy-előadás

Az ismeretlen európaiak - az asszírok
Dr. Komoróczy Géza professor emeritus előadása
Helyszín: Néprajzi Múzem
Időpont: 2008. június 12., csütörtök, 17.00

2008. június 9.

A hét linkje: Greek Font Society

Amióta a klasszika-filológus is számítógépet használ egy tanulmány megírásához, azóta visszatérő a probléma: hogyan, illetve milyen betűtípussal írhatjuk be, illetve jeleníthetjük meg az (ó)görög szövegeket? Mára feltehetőleg már sokan kialakították saját gyakorlatukat, kiválasztották kedvenc betűtípusukat; de betűtípusból sohasem lehet elég - mindig találhatunk szebbet, jobbat.

Ezen a héten a Greek Font Society (azaz Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων) egyszerű, de elegáns - és szerencsére angolul is elérhető - honlapját ajánljuk, ahonnan ingyenesen tölthetők le ógörög szövegek megjelenítésére is képes görög betűtípusok. Mindegyik betűtípus a Unicode kódolást követi, és elérhető Opentype/Truetype formátumban, illetve néhányuk TeX formátumban is.

A gyűjtemény igazi különlegessége azonban abban rejlik, hogy nem egyszerűen letölthető betűtípusokat kínál, hanem azok eredetéről és történetéről is tájékoztat, s kronológiai rendben sorolja fel az elérhető betűtípusokat. Ha tehát a jövőben a 18. századi Giambattista Bodoni betűtípusával, vagy a Richard Porson kézírása alapján tervezett 19. század eleji betűtípussal szeretnénk szedni tanulmányaink görög szövegeit, érdemes ellátogatni a honlapra!

SEEAP meeting on Theophrastus' Metaphysics

The Center for Hellenic Traditions
cordially invites you to the next meeting of the
Southeast European Association for Ancient Philosophy

on

Theophrastus: Metaphysics
26–28 June 2008

Budapest V., Zrínyi utca 14, Room 411/a
Central European University


Programme

26 JUNE, THURSDAY

10:00-11:30 Chapters 15, 4a1-5a5 Myles Burnyeat
11:40-13:10 Chapters 69, 5a5-b18 Karel Thein

13:10-15:00 LUNCH BREAK

15:00-16:30 Chapters 1013, 5b19-6b22 Giannis Papachristou
16:40-18:10 Chapters 1415, 6b23-7b8 Vladimir Marinov

27 JUNE, FRIDAY

10:00-11:15 Chapters 1618, 7b9-8b9 István Bodnár/Péter Lautner
11:30-14:00 Chapters 1925, 8b10-9b15 Pavel Gregorić/Filip Grgić

AFTERNOON FREE

28 JUNE, SATURDAY

10:00-11:30 Chapters 27, 28, first half of 29, 9b25-10b7 Dimka Gocheva
11:40-13:10 Chapters 29 (second half), 30, 31, 10b7-11a13 Jakub Jirsa

13:10-15:00 LUNCH BREAK

15:00-16:30 Chapters 32-34, 11a13-12a2 Stasinos Stavrineas

16:45 SEEAP ASSEMBLY

19:00 CONFERENCE DINNER

2008. június 5.

A hét linkje: Ókori lexikon

Nagy segítséget jelenthet középiskolásoknak és egyetemistáknak, oktatóknak és kutatóknak, fordítóknak és szerkesztőknek, valamint minden ókor iránt érdeklődőnek a Pecz-féle Ókori lexikon könnyen kezelhető online kiadása. Természetesen egy sok tekintetben elavult kézikönyvvel van dolgunk, azonban józan ésszel is felmérhető, melyek azok a témakörök, ahol bátran lehet az információira hagyatkozni.

A Pecz Vilmos szerkesztette lexikon anno 1902 és 1904 között jelent meg, s valamikor a kilencvenes években látott napvilágot hasonmás kiadása. A 2002-ben publikált digitális kiadás - az Arcanum Kft. gondozásában - ez utóbbi alapján készült, így tartalmazza Ritoók Zsigmond kiváló előszavát is, amelyet, különös tekintettel az elavultság kérdéskörére, ez úton is ajánlok a lexikon minden használójának figyelmébe.

2008. június 4.

Doktori védés - meghívó

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Tanácsa és a Nyelvtudományi Doktori Iskola Ókor­­tudományi Programja tisztelettel meghívja Önt

Kopeczky Rita

Műfordítás az ókorban
A latin műfordítás irányzatai és fejlődése az ókori Homéros-fordítások tükrében

c. bölcsészdoktori (PhD-) értekezésének 2008. június 16-án (hétfőn) 10 órakor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) A épület föld­szinti tanácstermében tartandó nyilvános védésére.

A bizottság elnöke: Prof. Dr. Adamik Tamás DSc
Az értekezés opponensei: Dr. Déri Balázs PhD habil.
Dr. Tegyey Imre PhD
A bizottság titkára: Dr. Horváth László PhD
A bizottság további tagjai: Dr. Tar Ibolya CSc habil.
Prof. Dr. Havas László DSc
Dr. Takács László CSc
Az értekezés témavezetője: Dr. Bolonyai Gábor CSc

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének Harmatta János Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F épület).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

Budapest, 2008. június 2.

ELTE BTK Doktori Tanácsa

2008. június 3.

Doktori védés - meghívó

Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Tanácsa és a Nyelvtudományi Doktori Iskola Ókortudományi Programja tisztelettel meghívja Önt


Krupp József:

Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie


c. bölcsészdoktori (PhD-) értekezésének 2008. június 4-én (szerdán) 14 órakor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) D épület alagsori tanácstermében tartandó nyilvános védésére.


A bizottság elnöke: Prof. Dr. Ritoók Zsigmond MHAS

Az értekezés opponensei: Prof. Dr. Adamik Tamás DSc

Prof. Dr. Jürgen Paul Schwindt

A bizottság titkára: Dr. Bolonyai Gábor CSc

A bizottság további tagjai: Dr. Adamik Béla PhD

Dr. Ferenczi Attila PhD

Prof. Dr. Szilágyi János György DSc

Az értekezés témavezetője: Dr. Déri Balázs PhD habil.


A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének Harmatta János Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. F épület).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.


Budapest, 2008. május 28. ELTE BTK Doktori Tanácsa

2008. június 1.

XIII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft

Az Indogermanische Gesellschaft háromévente megrendezésre kerülő általános konferenciájának most Salzburg fog helyet adni (2008. szeptember 21-27.). A konferencia témája elméletben az általános (elméleti) nyelvészet és az indogermanisztika dialógusa, de szerencsére az előadások többsége hagyományos indogermanisztikai problémákat fog feszegetni. A konferencia honlapja itt található és nemrégiben feltöltötték az előzetes, mintegy százötven előadást magába foglaló programot is (nagy örömmel jegyzem meg, hogy a korábbi évekkel szemben előreláthatólag két magyar előadója is lesz a konferenciának az ELTE BTK Indogermanisztikai Programjából).

2008. május 29.

Latin nyelvészeti előadás

Cser András
A lebegő [veláris] a latinban

Absztrakt: Az előadás témája a gn-nek írott szókezdő mássalhangzó(csoport) a latin nyelvben. A kérdéses szekvencia fonológiai ábrázolása az indoeurópai alapnyelvi időktől kezdve a klasszikus latinság végéig fokozatosan zsugorodott: állításunk szerint a szókezdő [g] helyén először egy lebegő [veláris] jegy maradt, mielőtt az is eltűnt volna. Bizonyítékot erre a prefixált gn-kezdetű tövek szolgáltatnak: ezekhez egy korai stádiumban csak azok a prefixumok járulhattak, amelyek záró mássalhangzója hely szerint hasonulni tudott. Ezt legegyszerűbben a lebegő [veláris] jegy feltételezésével tudjuk megmagyarázni.

MTA Nyelvtudományi Intézet, Diakrón Kör
Az előadás helye: Az Intézet (1068 Benczúr u. 33.) fölszinti előadóterme.
Időpontja: 2008. június 3. (kedd), 14.00

2008. május 28.

Pályázati felhívás

A határidő sajnos igencsak közeli (máj. 30), de talán van még, aki hasznát veszi a hírnek:

A Szépművészeti Múzeum ösztöndíjas pályázatot hirdet
a klasszikus ókor iránt érdeklődő egyetemi hallgatók számára

Az ösztöndíj céljai:
  • új lehetőséget teremtsen a Mediterraneum ókori művészetéhez, tárgyi kultúrájához kapcsolódó ismeretek megszerzésére;
  • enyhítse a régészeti emlékanyaggal és az írott forrásokkal foglalkozó területek, klasszika archeológia és filológia súlyos széttagoltságát;
  • egységében mutassa meg a Múzeum tudományos és muzeológiai tevékenységét.
További részletek az Antik Gyűjtemény honlapján.

2008. május 26.

Hellenic Colloquia - meghívó

The CENTER FOR HELLENIC TRADITIONS at CEU

cordially invites you
to the next lecture of the
3rd series of the

HELLENIC COLLOQUIA

László Horváth:
The New Hyperides in the Archimedes Palimpsest

Time: 17:30, 4 June 2008
Location: CEU, Nador 9, Gellner Room


Abstract:

The aim of the present paper is to examine a significant question related to
Hyperides' apology entitled Against Diondas: its dating. Having established
the exact date of its composition, we can attempt to deal with the speech in
its connections with the extremely interesting political history of Athens
in the 4th century BC.

A hét linkje: Bryn Mawr Classical Review

Sokan jól ismerik, de talán van, akinek hasznos információ: a Bryn Mawr Classical Review egy 1990 óta folyamatosan működő online klasszika-filológiai folyóirat, mely kizárólag recenziókat publikál, méghozzá hetente többször. Ingyen megrendelhető az e-mailes verzió, de kiválóan böngészhető a webes archívum is.

Az angolszász recenzió műfaji törvényeinek szinte minden esetben megfelelő recenziókból (alapszerkezet: 1. bevezetés, 2. ismertetés, 3. értékelés) mindig sokat lehet tanulni.
Többé-kevésbé folyamatos figyelemmel követésük révén az ember képbe kerülhet azt illetően, mi folyik a nagyvilágban a klassz.-fil. területén.

Prof. Schwindt előadása - meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
minden érdeklődőt meghív

Prof. Dr. Jürgen Paul Schwindt
(Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität, Seminar für Klassische Philologie)

német nyelvű nyilvános előadására,

Geschichtsphilologie.
Wie und woran sich augusteische Literatur erinnert


címmel.


Helyszín: ELTE BTK, 1088 Múzeum krt. 4/F, fszt., Buzágh-terem
Időpont: 2008. június 6. (péntek), délelőtt 10 óra.

2008. május 21.

Cultus Deorum - könyvbemutató

2008. május 26-án délután 4 órától tartják a Tóth István emlékének ajánlott
Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam című kötet I. részének (Ókori
Kelet és őskori Dunavidék) bemutatóját.

Helyszín: ELTE Ókortudományi Intézet Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék,
1088 Budapest, Múzeum krt. 4, F épület II. emelet 234-es terem.

A kötetet bemutatja dr. Vargyas Péter egyetemi tanár, a PTE BTK
Ókortörténeti és Régészeti Tanszékének tanszékvezetője.

Pusztába kiáltott szavak - konferencia

Pusztába kiáltott szavak - a Vallás, Hagyomány, Modernitás kutatócsoport konferenciája


Az Erasmus Kollégium
Vallás, hagyomány, modernitás kutatócsoportja
szeretettel várja Önt

Pusztába kiáltott szavak

című
nyilvános konferenciájára.


A "Vallás - Hagyomány - Modernitás " kutatócsoport III. évzáró konferenciája

2008. június 6., 10:00 - 17:30

1088 Budapest, ELTE BTK, Puskin u. 3. "I " épület, Bence György terem


Az absztraktok innen tölthetők le (pdf).


PROGRAM

10:00 - 10:15 MARGÓCSY ISTVÁN tanulmányi igazgató és GERÉBY GYÖRGY csoportvezető tanár rövid bevezetője

I. SZEKCIÓ

Levezető elnök: GERÉBY GYÖRGY


10:15 - 10:45 VÉR MÁRTON: A nomád népek felderítése és kémkedése a Kr. u. VI. és XIII. század között

Vitaindító: FELFÖLDI SZABOLCS


10:45 - 11:15 KELENHEGYI ANDOR: Egy istennő nyomai a Bibliában

Vitaindító: KOLTAI KORNÉLIA


Rövid szünet


11:30 - 12:00 KISS ATTILA: Germán főisten ábrázolása a Duna vidékén? Egy képi ábrázolás értelmezésének lehetőségei és korlátai

Vitaindító: VIDA TIVADAR


12:00 - 12:30 VÉR ÁDÁM: Agymosás a végvidéken. Asszír királyi propaganda a birodalom perifériáján

Vitaindító: DEZSŐ TAMÁSEbédszünetII. SZEKCIÓ

Levezető elnök: KENDEFFY GÁBOR


14:00 - 14:30 VERES MÁTÉ: Az alkotó tervének visszafejtése. Az eikósz mint mérce a Timaioszban

Vitaindító: BETEGH GÁBOR


14:30 - 15:00 GALBA ZSOLT: A széthiánus kozmogónia "társ nélküli teremtés"-motívumának görög mitológiai párhuzama

Vitaindító: HORVÁTH JUDIT


15:00 - 15:30 PARLAGI GÁSPÁR: "Ha leveted e világ szónokának büszkeségét... " Adalékok a korai szerzetesség forrásaihoz

Vitaindító: TÓTH PÉTER


Rövid szünet


III. SZEKCIÓ

Levezető elnök: TATÁR GYÖRGY


16:00 - 16:30 NAGY HELGA: Az 1839-es közvetítés-vita rekonstrukciója

Vitaindító: CZAKÓ ISTVÁN


16:30 - 17:00 MESTYÁN ÁDÁM: Antik testek modern testeken: Delsarte, Nietzsche és a Nachleben

Vitaindító: RÉNYI ANDRÁS


17:00 - 17:30 RIBÁRY MÁRTON: A proszópeion felvétele. Rosenzweig politikai teológiájának aktualitása

Vitaindító: TATÁR GYÖRGY