2010. február 19.

Ókor-ankét Szombathelyen

MEGHÍVÓA Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

tisztelettel meghívja Önt


2010. március 4-én (csütörtökön)

délután fél 5 órai kezdettel


az Ókor folyóirat

szerkesztőségi ankétjára

a Folyóiratok Háza

rendezvénysorozat keretében.


Cím: TIT székház (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.)


Előadások:


  • Vér Ádám, ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék: Jeruzsálem ostromzár alatt. Szín-ahhé-eriba Kr. e. 701-es hadjárata az ókori keleti és biblikus források tükrében
  • Sosztarits Ottó régész, Savaria Múzeum - Iseumteam: Savaria településtörténeti sajátosságai


Vendégeink a szerkesztőség képviseletében:

Böröczki Tamás, Tamás Ábel, Vámos Péter, Vér Ádám


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2010. február 16.

Filológia és elmélet - könyvbemutató

Az ELTE BTK Latin Tanszéke és az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport szeretettel meghívja Önt

Filológia és elmélet

című könyvbemutatójára, melyen az alábbi kötetek kerülnek bemutatásra:

  • Filológia – interpretáció – médiatörténet, szerk. Kelemen Pál – Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Attila – Tverdota György, Filológia 1, Ráció Kiadó: Budapest, 2009. Bemutatja: Dávidházi Péter.
  • Krupp József, Distanz und Bedeutung. Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie, Winter Verlag: Heidelberg, 2009. Bemutatja: Kulcsár-Szabó Zoltán.
  • Simon Attila, Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában, Classica & Theoria 1, Ráció Kiadó: Budapest, 2009. Bemutatja: Ritoók Zsigmond.
  • Simon L. Zoltán, Árkádia kettős tükörben. T. Calpurnius Siculus eklogái, Apollo Könyvtár, Akadémiai Kiadó: Budapest, 2009. Bemutatja: Tegyey Imre.

Ebből az alkalomból mutatkozik be a Ráció Kiadó két új könyvsorozata, a filológiaelméleti és filológiatörténeti tanulmányköteteket közlő Filológia, valamint a klasszika-filológia és irodalomtudomány együttműködésének jegyében születő monográfiákat közreadó Classica & Theoria.

Időpont: 2010. március 5. (péntek), 14:30

Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, Kerényi-terem


Megjelenésére feltétlenül számítunk!


UPDATE: Szegő János beszámolója a Literán.

2010. február 13.

Ókortudományi Társaság - meghívó

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

2009. FEBRUÁR 19-ÉN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRÁTÓL TARTANDÓ

felolvasó ülésére, amelynek programja:

Bencze Ágnes

Magna Graecia, Ciprus, Kelet
- rosszul dokumentált kapcsolatok az archaikus
kori Mediterráneumban

és

Patay-Horváth András

Az Olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportjának virtuális 3D
rekonstrukciója

helye:

ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kari Tanácsterem
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszintAZ ELŐADÁSOK TARTALMÁNAK KIVONATAI

Bencze Ágnes

Magna Graecia, Ciprus, Kelet - rosszul dokumentált kapcsolatok az archaikus
kori Mediterráneumban

A Közel-Kelet felől a Középső- és a Nyugati Mediterráneumba irányuló
kapcsolatok térképein Dél-Itália üres foltként szerepel: a föníciai telepek
kialakulását megakadályozta a Kr.e. VIII. századtól kezdve stabilan
berendezkedett görög apoikiák sora, a keleti eredetű importtárgyak
Etruriában megszokott gazdagságából ezen a vidéken semmit sem találunk és az
írott források sem említenek számottevő kapcsolatokat az itáliai görögök és
Közel-Kelet között. A dél-itáliai görög világ kora-archaikus kori tárgyi
kultúrjával kapcsolatban is ritkábban használjuk az "orientalizáló" jelzőt,
inkább az Égeikum, elsősorban a Peloponnésos görög művészetének visszfényét
szoktuk felismerni benne. Magna Graecia szentélyeinek Kr.e. VII-VI. századi
fogadalmi emlékanyagát vizsgálva azonban felfedezhető egy sor jelenség,
amelyek különböző szempontokból (stílus, tipológia, ikonográfia) és
különböző mértékben világos módon a Keleti Mediterráneum, elsősorban Ciprus
irányába mutatnak. Ezeknek az eddig kevéssé dokumentált, részben még
publikálatlan megfigyeléseknek a számbavételére vállalkozom előadásomban,
vállalva lezáratlan kérdések felvetését is.


Patay-Horváth András

Az Olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportjának virtuális 3D
rekonstrukciója

Az előadásban az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék folyamatban lévő kutatási
programját mutatom be. "Az Olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportjának
virtuális 3D rekonstrukciója" c. projekt (OTKA NNF 78486) célja, hogy egy
forradalmian új technológia (a 3D szkennelés) segítségével tisztázni
lehessen az ókori görög márványszobrászat egyik kiemelkedő alkotásának immár
több mint egy évszázad óta vitatott rekonstrukcióját ill. annak egy alapvető
problémáját, nevezetesen az oromcsoport középső öt alakjának egymáshoz
viszonyított elrendezését. A projekt 2009 tavaszán indult és végleges
eredményeket ezért még nem tudok bemutatni, de mivel nemzetközi
összehasonlításban is úttörő jellegű munkáról van szó, véleményem szerint
maga a módszer és az előzetes eredmények is érdekesek lehetnek, és ráadásul
nemcsak a klasszikus kori görög szobrászattal foglalkozó szakemberek
számára.

2010. február 12.

Hebraisztikai könyvbemutató - meghívó

Meghívó

A Magyar Hebraisztikai Társaság tisztelettel meghívja a Studia Hebraica Hungarica könyvsorozatának Schweitzer József és Zsengellér József szerkesztésében készült

Hebraisztikai tanulmányok

című kötetének bemutatójára

2010. február 19-én 15.30-kor az

ELTE BTK Kari Tanácstermébe.

(Budapest, Múzeum krt. 4/a „A” épület fsz.)

A kötetet bemutatja dr. Bányai Viktória, az MTA Judaisztikai Kutatócsoportjának vezetője és

dr. Buzási Gábor, az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének adjunktusa.

A kötet a L’Harmattan kiadó gondozásában jelent meg, és a helyszínen megvásárolható!

A könyvbemutatót követően kerül sor a Magyar Hebraisztikai Társaság tisztújító közgyűlésére is.

Megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk!

2010. február 11.

Carlo Ginzburg előadása

Talányok: Egy hipotézis felülvizsgálata

Carlo Ginzburg előadása

2010. február 12-én pénteken, 15:30-kor

az OSA Archívumban (Budapest 1051, Arany Janos u. 32.)


A "Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method" (Morelli, Freud és Sherlock Holmes: talányok és a tudományos módszer) 1979-ben jelent meg először. Amikor 1980-ban a History Workshop Journal című angol nyelvű folyóirat is közreadta, a szerkesztők úgy érezték, feltétlenül szükséges, hogy az alábbi bevezetővel lássák el: “Olasz történész kollégánk cikke merőben más, mint bármi, ami eddig a History Workshop Journal lapjain megjelent. Egyedi – hogy ne mondjuk, sokkoló - módon vezeti az olvasót társadalmakon, korszakokon át. Eme írásában, csakúgy mint más munkáiban, Ginzburgot elsődlegesen az érdekli, hogyan látják az emberek a világot, hogyan szerzik meg és rendszerezik tudásukat, milyen keretekbe illesztik ismereteiket, hiedelmeiket vagy megfigyeléseiket, és milyen az a társadalmi struktúra, amely tartalmazza és befolyásolja a tudás eme aspektusait, illetve, hogy ezek hogyan hatnak az előbbire, valamint, hogy mi a ‘formális’ és az ‘informális’ tudás, mit jelent az ‘emelkedett’ és az ‘alantas’, milyen a viszony ismeretek és tudomány között. A szerző vizsgálódásának középpontjában tehát a történelmi episztemológia, vagyis a tudás megszerzésének története és elmélete áll.” A Clues az elmúlt évtizedek során a történelemtudomány legsűrűbben idézett és leghevesebben vitatott elméleti írásává vált. Mostani előadásában Carlo Ginzburg felülvizsgálja és átértékeli klasszikus cikkét , újabb kulcsokat adva a múlt megértéséhez.
Carlo Ginzburg jelenleg a pisai Scuola Normale Superiore professzora. Kutatási területe az antikvitástól az olasz reneszánszon át a korai modernkor, sőt a legújabb kori európai történelemig terjed, publikációinak sora pedig átfogja aművészettörténet irodalom-tudomány, történeti antropológia és historiográfia elméletének széles skáláját.
Megjelent művei: The Night Battles: Witchcraft and Agrarian Cults in the Sixteenth and Seventeenth Centuries ; The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller; The Enigma of Piero; Ecstasies. Deciphering the Witches' Sabbath; Wooden Eyes; The Judge and the Historian. Marginal Notes and a Late-Twentieth-century Miscarriage of Justice; History, Rhetoric, and Proof; No Island is an Island. Four Glances at English Literature in a World Perspective.

2010. február 6.

Tárgyak az ókorból - az ELTE BTK előadássorozata


Nagyobb felbontáshoz kattintson a képre.

Update: cikk az előadássorozatról a Múlt-koron!

2010. február 5.

Gólyavári Esték - meghívó

MEGHÍVÓ

A GÓLYAVÁRI ESTÉK SOROZAT KÖVETKEZŐ ELŐADÁSÁRA


KULCSÁR SZABÓ ERNŐ

A KULTÚRA ÉS TUDOMÁNYA


2010. FEBRUÁR 24. (SZERDA), 18 ÓRA

MÚZEUM KRT. 4., GÓLYAVÁR

2010. február 1.

Ókor 2009: rövid ismertetés

Elnézést kérek: a múlt év során elhanyagoltam az Ókor egyes számainak ismertetését itt az Ókorblogon. A Facebook-on alakult Ókor-csoport - melynek létrejöttét a szerkesztőség nevében köszönettel üdvözlöm - nem hagyta szó nélkül mulasztásomat, és ezt biztatásnak veszem mulasztásom pótlására. Úgyhogy – röviden – néhány szó a tavalyi számokról, szerzők és címek említése nélkül: ehhez lásd a folyóirat honlapjára mutató linkeket.


2009/1: Antik Gyűjtemény 100


Az első szám a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye centenáriumi ünnepségsorozatának tiszteletére készült, és a százéves ünnepség alkalmából rendezett események anyagából válogat. A tanulmányok, melyek a nemzetközi konferencia előadásainak egy részét tartalmazzák, sorrendben a görög geometrikus vázákról, a közép-európai etruszk és itáliai leletekről, civilizáltak és barbárok viszonyáról, Dionysos vázafestészeti megjelenéséről, az alexandriai művészetről és Apollón ikonográfiájáról szólnak, zömmel tehát az antik művészetet tárgyalják, erős vallástörténeti hangsúllyal.

A tömör esszék egy-egy problémafelvetést fogalmaznak meg az antikvitás mai recepciójáról, hazai tudós értelmiségiek tollából, a Költőverseny szellemes versei pedig – kiváló poétáinktól – a múzeummal magával mint az antikvitás szellemének egyik lehetséges helyszínével és letéteményesével lépnek termékeny dialógusba, a magyar költészet antikizáló hagyományaira - olykor parodisztikusan - reflektálva.

A Múzeum rovatban ’Az évszak műtárgya’ sorozat centenáriumi különkiadását találjuk a Makedóniából kölcsönzött lakomakellékekről, továbbá a sorozat következő darabját, és ismertetést egy egri antik tárgyú kiállításról. A könyvismertetések tárgya egy görög vallástörténeti és egy római filozófiatörténeti forrás magyar kiadása, illetve egy római vallástörténeti és egy görög művészettörténeti monográfia.


2009/2: nem tematikus


Tavalyi második számunk nem tematikus, ám helyet kapott benne egy tematikus blokk, a centenáriumi konferencia anyagának első számunkban meg nem jelent része: egy-egy tanulmány a görög koroplasztikáról, Caligula portréábrázolásairól és a varázsgemmákról. A tematikus rendbe nem foglalható tanulmányok között többségbe kerültek az Ókori Keletet tárgyaló írások, sorrendben az i. sz. első évezred Mezopotámiájáról, az asszír birodalmi expanzió ideológiájáról, a luvikról, Nagy Kyros emlékezetéről, valamint a Selyemútról. A további cikkekben olvashatunk a görög tudomány értelmezéséről (a folyóiratban folytatólagosan közölt Popper-Kirk-vita részeként), a görög vázafestészet zenei témáiról, illetve Hannibal disznajáról.

Textus rovatunk két új forrásfordítással jelentkezik (görög és egyiptomi), a Régészet rovatban libanoni ásatásokról lehet olvasni, a Múzeum rovat pedig ’Az évszak műtárgya’ sorozat aktuális darabját hozza. Könyvismertetés helyett e számban ünnepi beszélgetést találunk a Bolyai-díjjal kitüntetett Ritoók Zsigmond professzorral 80. születésnapja alkalmából, ezúttal kifejezetten tudományos érdeklődési területeiről.


2009/3–4: Alvilágképek


Tavalyi utolsó – tehát legfrissebb – számunk ismét tematikus, az alvilág és a halál témája köré épül. A tanulmányokban olvashatunk a mezopotámiai temetkezési szokásokról, Nergal alvilági útjáról, az egyiptomi Meriré túlvilági utazásáról, egy összefoglaló cikket a halottak szerepéről a görög vallásban és mitológiában, továbbá az eszkhatológiáról a korai görög gondolkodásban, izgalmas görög és római kísértethistóriákról, többszörösen az antik mágiáról alvilági istenek és hulladémonok kontextusában, a római gyászszertartásokról antropológiai és vallástörténeti megközelítésben, valamint a császárkori Pannonia temetkezési szokásairól.

A Textus rovatban egy Pindaros-óda új, szabadverses fordítását találjuk, kommentár kíséretében. A régészeti írások között egy aquincumi sírcsoportról és carnuntumi falfestményekről, míg a Múzeum rovatban (’Az évszak műtárgya’) Hopp Ferenc antik műtárgyairól olvashatunk. A könyvismertetések egy görög művészettörténeti, egy neveléstörténeti és egy, az ókori Izrael történetéről szóló monográfiát tárgyalnak.