2008. május 29.

Latin nyelvészeti előadás

Cser András
A lebegő [veláris] a latinban

Absztrakt: Az előadás témája a gn-nek írott szókezdő mássalhangzó(csoport) a latin nyelvben. A kérdéses szekvencia fonológiai ábrázolása az indoeurópai alapnyelvi időktől kezdve a klasszikus latinság végéig fokozatosan zsugorodott: állításunk szerint a szókezdő [g] helyén először egy lebegő [veláris] jegy maradt, mielőtt az is eltűnt volna. Bizonyítékot erre a prefixált gn-kezdetű tövek szolgáltatnak: ezekhez egy korai stádiumban csak azok a prefixumok járulhattak, amelyek záró mássalhangzója hely szerint hasonulni tudott. Ezt legegyszerűbben a lebegő [veláris] jegy feltételezésével tudjuk megmagyarázni.

MTA Nyelvtudományi Intézet, Diakrón Kör
Az előadás helye: Az Intézet (1068 Benczúr u. 33.) fölszinti előadóterme.
Időpontja: 2008. június 3. (kedd), 14.00

Nincsenek megjegyzések: