2008. október 1.

Könyvajánló


Angelo Brelich: Római variációk az eredet témájára

Fordította és az utószót írta:Nagy Andrea


150 oldal, 2400 Ft

Angelo Brelich (1913–1977) Budapesten született magyar anya és olasz apa gyermekeként. Egyetemi tanulmányait Magyarországon végezte, részben Kerényi Károly irányítása alatt. A második világháború után Olaszországban telepedett le, ahol a komparatista vallástörténész, Raffaele Pettazzoni munkatársa, majd utóda lett a Római Egyetem Vallástörténeti Tanszékén.

A Római variációk az eredet témájára (Tre variazioni romane sul tema delle origini) Brelich első nagy tudományos teljesítményei közé tartozik. A három értekezésből felépülő mű központi témája a rendezetlenségből a rendezett állapotba való átmenet – a kezdet, avagy eredet – megjelenése a római mitológiában, illetve vallásban. A három variációban a szerző a téma egy-egy aspektusát mutatja be: az elsőben Róma és Praeneste alapítási mítoszait veti össze, a másodikban az első latin királyok alakját vizsgálja, a harmadikban pedig a római évet záró februári ünnepek jelentőségét kutatja. Brelich szellemesen és kérlelhetetlen logikával végigvitt gondolatmenetek sorában különíti el a vizsgált hagyomány különböző rétegeit, és mutatja meg, hogy miként foglalja magába a rend kialakulásáért felelős isten vagy hérósz alakja a kezdeti állapotra jellemző rendezetlenséget.

A sorozatban terveink szerint a későbbiekben megjelenik majd Brelich két nagymonográfiája (Gli eroi greci, Paides e parthenoi), továbbá válogatott tanulmányai és válogatott (többek között Kerényivel folytatott) levelezése is.


Az Electa sorozat eddig megjelent kötetei:


Betegh G. – Böröczki T. (szerk.): A formák és a tudás
Tanulmányok Platón metafizikájáról és ismeretelméletéről
ISBN 978 963 693 010 3, keménytáblás, 341 oldal, 3250 Ft


Cicero: A törvények
Fordította és a jegyzeteket írta Simon Attila
ISBN 978 963 693 034 9, kartonált, 128 oldal, 2400 Ft


Előkészületben:


Szemtanúk a trójai háborúról
A krétai Dictys, a frígiai Dares és Philosztratosz szövegei
Bolonyai Gábor és Hajdu Péter bevezetőivel és jegyzeteivel

Fritz Graf: A mágia a görög-római világban

Fik Meijer: Gladiátorok

Dominic J. O’Meara: Plótinosz

A sorozat valamennyi megjelent kötete kapható a jobb könyvesboltokban, és kedvezménnyel megvásárolható, illetve megrendelhető a kiadó mintaboltjában:

Gondolat Könyvesház
V., Károlyi Mihály u. 16. (a Petőfi Irodalmi Múzeum épületében).
Tel.: 266-4999, 328-0371
Megrendelés esetén a fenti árból a postaköltség felszámításával 20% kedvezményt adunk.

Nincsenek megjegyzések: