2009. július 8.

Call for papers - antik filozófia

Az MFT Antik és Középkori Filozófia Szekciójának kérésére tesszük közzé az alábbi konferenciafelhívást.


Nemlét, képmások és hamisság az antik filozófiában


Az MFT Antik és Középkori Filozófia Szekciója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófia Tanszéke konferenciát rendez Piliscsabán, 2009. október 9-én és 10-én. A rendezvény a 2007. májusában tartott Filozófia és tudomány az Ókorban c. konferenciával megkezdett sorozatot folytatja.


A nemlét, a képmások és a hamisság egymással összefüggő fogalmak, melyekkel kapcsolatban Parmenidész és a szofisták óta számos paradoxon merült fel. A paradoxonokra kidolgozott megoldások nem csupán önmagukban érdekesek, hanem szerzőiknek a valóságról és az igazságról alkotott elgondolásairól is sokat elárulnak. A címen megjelölt kérdéskört integratív témaként értelmezzük, mely metafizikai, ismeretelméleti, nyelvfilozófiai, logikai, művészetelméleti és rétorikai vonatkozásokkal is bír. A konferenciára a lét és a nemlét, a mentális, nyelvi és művészi reprezentáció, igazság, hamisság és megtévesztés kérdéseinek antik elemzéseit taglaló előadásokat várunk.


Az előadásokra 30 perc, a vitára további 10 perc áll rendelkezésre. A konferencia két napja alatt körülbelül 15 előadás hangzik el. Ebből az anyagból az Ókor c. folyóirat válogatást jelentet meg.


Kérjük, jelentkezésüket 2009. július 20-ig juttassák el Bene Lászlónak (e-mail: benel@elte.hu). Amennyiben a konferencián előadással kívánnak részt venni, a tervezett előadás címét és rövid (max. 500 szó terjedelmű) absztraktját is várjuk. Okt. 9-re szállás jutányos áron foglalható (kb. 2000 Ft/fő). A megadott időpontig szállásigényüket is szíveskedjenek jelezni.


2009. június 21.


Bene László

Az MFT Antik és Középkori Filozófia Szekciójának

szezonális titkára

Nincsenek megjegyzések: