2009. szeptember 29.

Római irodalom - könyvbemutató

„A római irodalom akkor születik meg, amikor Róma egész Itália

irodalmi lehetőségeit magában tudja összegyűjteni.”

(Kerényi Károly)


Meghívó

Adamik Tamás Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom

bukásáig c. könyve bemutatójára


Bemutatják:

Ritoók Zsigmond akadémikus

Vizkelety András akadémikus

Déri Balázs tanszékvezető egyetemi tanár


Helyszín:

ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4.

A épület, földszint, Gombocz-terem


Időpont:

2009. október 8. (csütörtök) du. 17.30

A könyvbemutatón kedvezményes áron megvásárolható könyvek:

Adamik Tamás: Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig.

Kalligram, 2009 (3000 Ft).

Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan. Második kiadás. Kalligram, 2009 (3000 Ft).


A könyvbemutatót állófogadás zárja, amelyre minden résztvevőt szeretettel várunk.

Nincsenek megjegyzések: