2009. október 4.

Könyvbemutató: Latin nyelvtörténet

MEGHÍVÓ

Adamik Béla
A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig
c. könyvének bemutatójára.

A bemutatót megnyitja:
Bakró-Nagy Marianne tudományos tanácsadó, tanszékvezető egyetemi tanár

A könyvet bemutatják:

Cser András intézetigazgató, egyetemi docens (PPKE Angol–Amerikai Intézet)
Ittzés Máté egyetemi adjunktus (ELTE Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék)
Simon Zsolt tudományos segédmunkatárs (MTA NyTI Orientalisztikai Osztály)

A bemutató alkalmából az Argumentum Kiadó a könyvet a helyszínen jelentős kedvezménnyel, 2800.- Ft helyett 2000.- Ft-ért árusítja

Időpont: 2009. október 13. kedd 15 óra
Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest VI. Benczúr u. 33. földszinti előadóterem
Szervező: MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály

Nincsenek megjegyzések: