2010. február 13.

Ókortudományi Társaság - meghívó

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

2009. FEBRUÁR 19-ÉN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRÁTÓL TARTANDÓ

felolvasó ülésére, amelynek programja:

Bencze Ágnes

Magna Graecia, Ciprus, Kelet
- rosszul dokumentált kapcsolatok az archaikus
kori Mediterráneumban

és

Patay-Horváth András

Az Olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportjának virtuális 3D
rekonstrukciója

helye:

ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kari Tanácsterem
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszintAZ ELŐADÁSOK TARTALMÁNAK KIVONATAI

Bencze Ágnes

Magna Graecia, Ciprus, Kelet - rosszul dokumentált kapcsolatok az archaikus
kori Mediterráneumban

A Közel-Kelet felől a Középső- és a Nyugati Mediterráneumba irányuló
kapcsolatok térképein Dél-Itália üres foltként szerepel: a föníciai telepek
kialakulását megakadályozta a Kr.e. VIII. századtól kezdve stabilan
berendezkedett görög apoikiák sora, a keleti eredetű importtárgyak
Etruriában megszokott gazdagságából ezen a vidéken semmit sem találunk és az
írott források sem említenek számottevő kapcsolatokat az itáliai görögök és
Közel-Kelet között. A dél-itáliai görög világ kora-archaikus kori tárgyi
kultúrjával kapcsolatban is ritkábban használjuk az "orientalizáló" jelzőt,
inkább az Égeikum, elsősorban a Peloponnésos görög művészetének visszfényét
szoktuk felismerni benne. Magna Graecia szentélyeinek Kr.e. VII-VI. századi
fogadalmi emlékanyagát vizsgálva azonban felfedezhető egy sor jelenség,
amelyek különböző szempontokból (stílus, tipológia, ikonográfia) és
különböző mértékben világos módon a Keleti Mediterráneum, elsősorban Ciprus
irányába mutatnak. Ezeknek az eddig kevéssé dokumentált, részben még
publikálatlan megfigyeléseknek a számbavételére vállalkozom előadásomban,
vállalva lezáratlan kérdések felvetését is.


Patay-Horváth András

Az Olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportjának virtuális 3D
rekonstrukciója

Az előadásban az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék folyamatban lévő kutatási
programját mutatom be. "Az Olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportjának
virtuális 3D rekonstrukciója" c. projekt (OTKA NNF 78486) célja, hogy egy
forradalmian új technológia (a 3D szkennelés) segítségével tisztázni
lehessen az ókori görög márványszobrászat egyik kiemelkedő alkotásának immár
több mint egy évszázad óta vitatott rekonstrukcióját ill. annak egy alapvető
problémáját, nevezetesen az oromcsoport középső öt alakjának egymáshoz
viszonyított elrendezését. A projekt 2009 tavaszán indult és végleges
eredményeket ezért még nem tudok bemutatni, de mivel nemzetközi
összehasonlításban is úttörő jellegű munkáról van szó, véleményem szerint
maga a módszer és az előzetes eredmények is érdekesek lehetnek, és ráadásul
nemcsak a klasszikus kori görög szobrászattal foglalkozó szakemberek
számára.

Nincsenek megjegyzések: