2010. március 15.

Ókortudományi Társaság - meghívó

MEGHÍVÓ

AZ ÓKORTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
2010. MÁRCIUS 19-ÉN, PÉNTEKEN DU. 5 ÓRÁTÓL TARTANDÓ

felolvasó ülésére, amelynek programja:


NÉMETH ATTILA

Epikurosz az ön-gondolásról

és

BÁRÁNY ISTVÁN

Empedoklész istenei

című előadásai.


Helye:
ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kari Tanácsterem
Budapest, VIII. ker. Múzeum körút 4/A, magasföldszintAz előadások kivonatai:

NÉMETH ATTILA, Epikurosz az ön-gondolásról : Epikurosz harminchét könyvből

álló fő művének, a Természetről huszonötödik könyvének fragmentumai alapján
töredékes képet kaphatunk Epikurosznak az ön-gondolásról és az
ön-gondolásnak a hedonista etikájában betöltött szerepéről alkotott
gondolatairól. A fragmentumokban az ön-gondolás kétféle módjáról
olvashatunk: a pathologikos tropos (az affekció módja) szerint affekcióink
által gondoljuk önmagunkat, míg az aitiologikos tropos (az okság módja)
szerint mások ismeretén keresztül ébredünk rá a magunk oksági
tulajdonságaira a világban. Ez az oksággal kapcsolatos felismerés vezet el a
felelősség fogalmához, ami a determinizmus ellen felhozott érvekben jelentős
szerepet játszik a huszonötödik könyvben. Az előadás során az epikuroszi
ön-gondolásról szóló fragmentumokat és azok filozófiai rekonstrukcióját
fogom bemutatni.

BÁRÁNY ISTVÁN, Empedoklész istenei: Hermann Diels "Die Fragmente der

Vorsokratiker" c. korszakalkotó műve Empedoklész töredékeit két költeménybe,
a "Peri phüszeósz"-ba és a "Katharmoi"-ba sorolta. Azonban forrásaink
alapján a két mű elkülönítése meglehetősen bizonytalannak tetszik, s e
mögött, valamint az empedoklészi "filozófia" számos modern rekonstrukciója
mögött egy olyan, alapvetően az arisztotelészi és peripatetikus
filozófiatörténetben gyökerező alapfeltevés áll, amelyet szeretnék
megkérdőjelezni. Három Platón szöveg, Arisztotelésznek "Az égbolt" c.
művéhez írott Szimplikiosz kommentár, valamint néhány töredék elemzésére
támaszkodom.

Nincsenek megjegyzések: