2010. május 12.

Az európai klasszika-filológus hallgatók egyesülete magyar kollégiumának konferenciája

A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae
Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC)


V. országos konferenciája

2010. május 28-29.

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum körút 4/F.
Kerényi-terem (félemelet)


PROGRAM

2010. MÁJUS 28. (PÉNTEK)

MEGNYITÓ: 11.15–11.30: HORVÁTH LÁSZLÓ, ZÓLYOMI GÁBOR (ELTE BTK)

1. ÜLÉSSZAK: 11.30–13.30

Elnök: MÉSZÁROS TAMÁS (ELTE EC)

11.30–12.00: Lovász Lilla: Egy görög missilis levél papiruszon

12.00– 12.30: Locsmándi Dániel: A Szapolyai testvérek és szepesi örökös ispáni címük

12.30–13.00: Delbó Katalin: A Florilegium Vindobonense a paleográfiai vizsgálatok tükrében

13.00–13.30: Szegvári Zoltán: Boethius Bizáncban

13.30–15.00: Ebédszünet

2. ÜLÉSSZAK: 15.00–17.00

Elnök: NAGYILLÉS JÁNOS (SZTE BTK)

15.00–15.30: Palotás György: Narratológiai megállapítások a caesari propagandához

15.30–16.00: Gellérfi Gergő: Caesar, Pandaros és az ismeretlen katona (Lucanus, 4, 174-176)

16.00–16.30: Hajdú Attila: Herodotos Pindaricus?

16.30–17.00: Benedek Noémi: A paródia tárgya Aristophanés Békák című komédiájában

18.30-tól vacsora a konferencia előadóinak és az elnököknek az XO Bistro étteremben (ELTE BTK kampusz)

2010. MÁJUS 29. (SZOMBAT)

1. ÜLÉSSZAK: 9.00–11.30

Elnök: FARKAS ZOLTÁN (PPKE BTK)

9.00–9.30: Bujdosó Ádám: Chrysippos a végzetről, az erkölcsi felelősségről és a szabad akaratról

9.30–10.00: Hegyi Orsolya: Egy bizánci florilegium a Szentlélek származásáról

10.00–10.30: Tölgyesi Nóra: Egy pseudoaugustinusi párbeszéd bizánci fordítása

10.30–11.00: Stumpf Julianna: A Te Deum bizánci fordításai

11.00–11.30: Házi Balázs: Giuliano Cesarini Memoria de additione ad Symbolum című beszédének érvelése - Kondákor Szabolcs: Múltidézés. Korábbi zsinati döntések Giuliano Cesarini Memoria de additione ad Symbolum című beszédében

11.30–13.00: Ebédszünet

2. ÜLÉSSZAK: 13.00–15.00

Elnök: BÁCS TAMÁS (ELTE BTK)

13.00–13.30: Földi Zsombor: A šakkanakku-i tisztség az óbabilóni kori forrásokban

13.30–14.00: Petrik Máté: Gebel Zeit és Edfu: kerámia mőhelyek núbiai kapcsolattal

14.00–14.30: Fullér Andrea: Líbiai kori női bronzplasztika

14.30–15.00: Endreffy Kata: „Isteni üzlet”: Az alku szerepe az istenekhez írt démotikus levelekben

és a görög igazságkérő imákban

15.00–15.30: Kávészünet

3. ÜLÉSSZAK: 15.30–17.30

Elnök: SIMON ZOLTÁN (ELTE BTK)

15.30–16.00: Gábor Sámuel: Legyőzheti-e Zeusz Tüphónt? (Prométheusz, Tüphón és Zeusz sorsának

összefüggése a Leláncolt Prométheuszban)

16.00–16.30: Peszlen Dóra: Peleus a Metamorphosesben és a latin irodalomban

16.30–17.00: Földiák Vince: Az Aeneis egy labdája - Az ambiguitás mint az Aeneis narrációs technikájának egyik legfontosabb eleme – Dido, Sychaeus, Pygmalion és a kincs, amelyből felépült Carthago

17.00–17.30: Vonnák Diána: Erósz és az önismeret viszonya a Phaidroszban

Nincsenek megjegyzések: