2010. június 12.

Patrisztikai Konferencia 2010 - meghívó és program

A Magyar Patrisztikai Társaság Elnöksége

szeretettel meghívja

a Társaság X. országos konferenciájára:


A Tízparancsolattól a Szeretethimnuszig:

etikai tanítás az ókeresztény korban


Ideje: 2010. június 24-26. (csütörtöktől szombatig)

Helye: Kecskeméti Piarista Iskola, Kecskemét, Piaristák tere 5.


Aki hallgatóként szeretne részt venni, esetleg szállást és/vagy étkezést igényel, jelentkezzen Majorossy Imrénél június 14., hétfőig a patrisztikai.konferencia@gmail.com címen.

Szállás kollégiumi szobákban: 2000 HUF/éj

Étkezés: 550 HUF/reggeli, 900 HUF/ebéd, 850 HUF/vacsora (Σ:2300 HUF/nap)PROGRAM


Június 24., csütörtök


elnök: Baán István

10.00 elnöki megnyitó

10.15 Simon Róbertné Pesthy Monika: Ábrahám lelkiismerete

10.45 Adamik Tamás: A János-evangélium prológusának etikai vonatkozásai

11.15-11.45 kávészünet

11.45 Boudewijn Dehandschutter: „Blessed are those who are persecuted...” (Matthew 5,11) – Early Christian ’ethics’ about martyrdom

12.30 Ötvös Csaba: „A törvény a fa volt.” A Paradicsom fái és az ítélet értelmezése néhány nag hammadi traktátusban

13.00 ebéd

elnök: Adamik Tamás

14.30 Baán István: Órigenész a Tízparancsolatról

15.00 Németh Béla Elek: Elmarasztalás és elfogadás dialektikája Minucius Felix Octaviusában

15.30 Pataki Elvira: Nomoi agraphoi physeós – Etika és etológia Nagy Szent Vazul Hexaémeronjában

16.00 kávészünet

16.30 Boros István: Aszkézis mint gyakorlati metafizika – Nüsszai Szent Gergely erénytana

17.00 Kendeffy Gábor: Krisztuskép és etika Lactantiusnál

17.30 Csizmár Oszkár: Lerinumi Szent Vince és a szemipelagiánusok létezése

18.00 Simon Róbert: A „Ne ölj!” parancsolatától a bellum sacrumig

19.00 vacsora (asztali zenével)


Június 25., péntek


elnök: Orosz Atanáz

9.00 Bugár István: „Dominus legem dat.” Quam et cui?

9.30 Nagy Levente: A kígyó, a legnyomorultabb ember és az állhatatosság erénye – egy ságvári ókeresztény ládikaveret értelmezési problémái

10.00 Heidl György: A csodatévő bot: Mózes, Krisztus, Péter

10.30-11.00 kávészünet

11.00 Moreno Morani: De la loi naturelle des payens aux Commandements des chrétiens: quelques réflexions linguistiques

11.45 Tóth Péter: Szentéletrajz szent nélkül, avagy a narratív etikai tanítás – Szent Márton görög életrajza

12.15 Kriza Ágnes: Az ószövetségi képtilalom testi parancsolatától az ikontisztelet lelki törvényéig – etikai megfontolások a 16. századi orosz képteológiában

13.00 ebéd

elnök: Heidl György

15.00 Perendy László: Theophilosz hiányos Dekalógusa. Antiokhia püspökének Törvénye

15.30 Pecsuk Ottó: Etikai hangsúlyeltolódások Pál leveleiben és a pásztori levelekben

16.00 Geréby György: A „házirendek” problémái

16.30-17.00 kávészünet

17.00 tisztújító közgyűlés

19.00 Vacsora

a kecskeméti Bozsó-gyűjtemény szakrális részlegének megtekintése

Június 26., szombat

elnök: Tóth Péter

9.00 Somos Róbert: A platóni Államférfi mítosza Alexandriai Kelemennél

9.30 Akijama Manabu János: Hallgatás és megszólalás Alexandriai Kelemennél

10.00 Vassányi Miklós: A törvénytől az istenszeretetig: a misztika etikája Hitvalló Maximosz Ambiguáiban

10.30-11.00 kávészünet

11.00 Orosz Atanáz: A zarándokzsoltárok etikai értelmezése

11.30 Németh Csaba: Mózes a felhőben – latin olvasatok

12.00 elnöki zárszó

13.00 ebéd

Nincsenek megjegyzések: