2010. szeptember 21.

Nyelvtörténeti konferencia

A NYELVTÖRTÉNETI ADAT: ÉRVÉNY ÉS ÉRTELMEZÉS

(Konferencia)


2010. szeptember 30., csütörtök - október 1., péntek

MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33., földszinti

előadóterem


Program


2010. szeptember 30., csütörtök

10.00-10.45 Giampaolo Salvi: A múltbéli szinkróniák rekonstrukciója a szintaxis terén

10.45-11.15 Ittzés Máté: A védikus adatok érvénye az ind nyelvek komplex ige+főnév predikátumainak nyelvtörténeti elemzésében

11.15-11.30 KÁVÉSZÜNET

11.30-12.00 Adamik Béla: A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai érvényessége

12.00-12.30 Kiss Sándor: A kései latin (elsősorban meroving) szövegek nyelvtörténeti felhasználhatósága

12.30-13.00 Domokos György: "Scrittura dei semicolti" avagy a félműveltek írásai. (Alacsony iskolázottságú olasz személyektől származó nyelvi adatok értéke és értelmezése)

13.00-14.00 EBÉDSZÜNET

14.00-14.30 Dér Csilla: A grammatikalizáció-elmélet néhány kérdése

14.30-15.00 Egedi Barbara: A kopt dialektusok kölcsönzési stratégiáinak történeti és szociolingvisztikai vonatkozásai

15.00-15.30 Schirm Anita: A diskurzusjelölők mint nyelvtörténeti adatok

15.30-15.45 KÁVÉSZÜNET

16.00-16.30 Hegedűs Attila: A nyelvi adat: veszély és lehetőség

16.30-17.00 Gerstner Károly: Az adat és érvénye a (történeti) lexikográfiában


2010. október 1., péntek

9.30-10.00 Nádasdy Ádám: A hosszúság a középangolban: írták vagy mondták?

10.00-10.30 Cser András: A hangváltozások tipológiája az adatok tükrében

10.30-11.00 Starcevic Attila: Nyílt szótagbeli nyúlás a középangolban, avagy mennyire nyílt egy nyílt szótag?

11.00-11.15 KÁVÉSZÜNET

11.15-11.45 Kristó László: Fonológiai innováció vs. konzervativizmus korai szláv szövegek tükrében

11.45-12.15 Dömötör Adrienne: Adat és nyelvtörténet

12.15-12.45 Bakró-Nagy Marianne: A nyelvtörténeti adat és az adatközlő

Nincsenek megjegyzések: