2010. november 18.

Filológia - nyilvánosság - történetiség

Filológia - nyilvánosság - történetiség


„A filológia mint kultúrtechnika” MTA TKI-projekt és „Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban” OTKA-projekt konferenciája

A „Kultúrák párbeszéde” TÁMOP-projekt nyitórendezvénye2010. november 25–27.


ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

A/329 (Horváth János terem)PROGRAMNovember 25., csütörtök


Elnök: Kecskeméti Gábor


900–920 Megnyitó

Dezső Tamás | Kulcsár Szabó Ernő

920–940 Dávidházi Péter

Egy utalásnyi kulturális emlékezet: The Waste Land, Ezekiel és a magyar fordítások

940–1000 Kabdebó Lóránt

Borzsák István Tacitus-óráinak módszerbéli segítsége az 1927–1928-as Szabó Lőrinc-szövegek önmagukkal való szembesüléseinek számbavételekor

1000–1020 Tverdota György

József Attila Irodalom és szocializmusának textológiai és filológiai kérdései

1020–1050 Vita

1050–1120 Kávészünet

Elnök: Dávidházi Péter

1120–1140 Kecskeméti Gábor

Logikai és retorikai paradigmák között: a kora újkori németországi hermeneutika születése

1140–1200 Bednanics Gábor

Az esztétizmus nyilvánossága

1200–1230 Vita

1230–1400 Ebéd

Elnök: Kabdebó Lóránt

1400–1420 Eisemann György

Filológia, poétika, romantika

1420–1440 Bónus Tibor

Metasztázis, olvasás, filológia (Proust)

1440–1500 Vincze Ferenc

A kritikai kiadás mint Dsida Jenő költészetének lehetséges (újra)értelmezése

1500–1530 Vita

1530–1600 Kávészünet

Elnök: Eisemann György

1600–1620 Hansági Ágnes

Lebomló médiumok – épülő archívumok: az irodalom nyilvánossága

1620–1640 Onder Csaba

Kölcsey, a filológus

1640–1700 Vaderna Gábor

Döbrentei Gábor, a szerkesztő

1700–1730 Vita

1800 FogadásNovember 26., péntek

Elnök: Ferenczi Attila

900–920 Déri Balázs

Idézet, parafrázis és társai, valamint az irodalmi nyilvánosság

920–940 Kozák Dániel

A jó, a rossz, és a könnyen érthető variáns. Egy új Statius-szövegkiadás

940–1000 Tamás Ábel

A nyilvánosságra hozás a klasszika-filológia diskurzusában

1000–1030 Vita

1030–1100 Kávészünet

Elnök: Déri Balázs

1100–1120 Ferenczi Attila

A római irodalom története és a derengés

1120–1140 Oláh Szabolcs

A keresztény humanista Élektra-filológia médiumötvözetei. Túlfokozott önmegjelenítés és diszkurzív magatartásajánlat az első magyar drámafordításban

1140–1200 Hárs Endre

Szemelvény és szenvedély. Múltmentés Herder késői folyóiratában

1200–1230 Vita

1230–1400 Ebéd

Elnök: Lőrincz Csongor

1400–1420 Fehér M. István

„A szavak szeretete” – a „bölcsesség szeretete”. Filológia és filozófia hermeneutikai nézőpontból

1420–1440 Molnár Gábor Tamás

Filológia és/vagy szövegértés?

1440–1500 Fogarasi György

Egyáltalán olvasni: Heidegger, Marx és a filológia technicitása Friedrich Schlegelnél

1500–1530 Vita

1530–1600 Kávészünet

Elnök: Fogarasi György

1600–1620 Fried István

Fejezetek a magyar germanisztika történetéből (Heinrich Gusztáv és Bleyer Jakab)

1620–1640 Kelemen Pál

„Gyűjteni és ápolni”. A biedermeier irodalom filológiai feltalálása

1640–1710 VitaNovember 27., szombat

Elnök: Szirák Péter

900–920 Lőrincz Csongor

Példaszerűség és filológia

920–940 Kékesi Zoltán

A hang inskripciója – az „archivális hatalom” nyoma. A „treblinkai
dal” Claude Lanzmann Shoah című filmjében

940–1000 Lénárt Tamás

Fotográfia, város, archívum (Klösz György városfotói)

1000–1030 Vita

1030–1100 Kávészünet

Elnök: Kulcsár Szabó Ernő

1100–1120 Szirák Péter

Megértés-teljesítmények a két világháború közötti magyar útirajzban (Szabó Lőrinc, Németh László, Kosztolányi Dezső,

Márai Sándor)

1120–1140 Mekis D. János

Biográfia, szerzőség, interpretáció – a Márai-filológiáról

1140–1200 Bengi László

Névtelenség és nevesítés: az újságíró Kosztolányi és nyilvánossága

1200–1230 Vita


1230 Zárszó

Kulcsár Szabó Ernő


Nincsenek megjegyzések: