2010. november 27.

Filozófiai Istentan - konferencia

A PPKE BTK Filozófiai Intézete

szeretettel vár minden érdeklődőt az alábbi konferenciára


Filozófiai Istentan


Időpont: 2010, dec. 2.

Hely: Stephaneum, Pázmány terem


Program:

9.30-9.55 (+ 15 perc diszkusszió) Bárány István (ELTE): Az istenfogalom változásai az ötödik században: Empedoklész istenei.

10.10-10.35 (+15) Lautner Péter (PPKE BTK): Az arisztotelészi mozdulatlan mozgató oksági viszonyai.

10.50-11.05 – szünet.

11.05-11.30 (+15) Németh Attila (ELTE): Cicero és az epikureus teológia.

11.45-12.10 (+15) Bene László (ELTE): Isteni gondviselés, fátum és morális felelősség a középső platonizmusban.

12.25-13.30 – szünet.

13.30-13.55 (+15) Bakos Gergely (Sapientia): A gondolkodás tapasztalata Canterbury Szt. Anzelmnél.

14.10-14.35 (+15) Schmal Dániel (PPKE BTK): Descartes ontológiai istenérvének leibnizi kritikája.

14.50-15.15 (+15) Hankovszky Tamás (PPKE BTK): Az abszolút én és az abszolútum Fichténél.

15.30-15.45 – szünet.

15.45-16.10 (+15) Puskás Attila (PPKE HTK): A politeizmus dícsérete? Megjegyzések a monoteizmussal szembeni kritikákhoz.

16.25-16.50 (+15) Mezei Balázs (PPKE BTK): A francia fenomenológia teológiai fordulata.Absztraktok és további információk letölthetők majd a PPKE BTK Fil. Int. honlapjáról.

Nincsenek megjegyzések: