2011. május 8.

Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban - konferencia

Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban


Konferencia


2011. május 20-21.


Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

(Budapest, VIII. ker., Reviczky utca 4.)


A Károli Gáspár Református Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében.


2011. május 20., péntek:


9:45 Megnyitó: Dr. Sepsi Enikő, KRE BTK Dékán

Elnök: Somos Róbert

10:00

D. Tóth Judit

A vágy antropológiája Nüsszai Szent Gergely Énekek éneke-kommentárjában

10:30

Parlagi Gáspár

A szerzetesi lelkiség hajnaláról

11:00

Nacsinák Gergely

Néptiké theória. A szüntelen imádság hagyománya az Athosz-hegyen a 19. században

11:30 Ebédszünet

Elnök: Kendeffy Gábor

13:30

Bugár M. István

Basilides Aristotelicus: a Refutatio szerzőjének esete a negatív teológiával

14:00

Hamvas Endre

Megjegyzések a hermetikus müsztérion értelmezéséhez

14:30

Tóth Anna Judit

Hermész szent könyvei egy keresztény krónikában

15:00

Ötvös Csaba

…és köntösödre sorsot. A bőrruha értelmezései az antik keresztény és a gnósztikus hagyományban

15:30 Kávészünet

Elnök: D. Tóth Judit

16:00

Somos Róbert

Az órigenészi misztika kérdéséhez

16:30

Heidl György

Szent Ambrus misztikája és antropológiája

17:00

Kendeffy Gábor

Ágoston, a misztikus. Ágoston, a misztikus?


2011. május 21., szombat:


Elnök: Bugár M. István

10:00

Boros István

Mózes színről-színre látta-e Istent? Az unio mystica kérdése Nüsszai Szent Gergelynél

10:30

Vassányi Miklós

A theophaneia Dénesnél és Maximosznál

11:00

Perczel István

Új Teológus Szent Simeon a testetlen Isten-látásról

11:30

Geréby György

„Isten különben puszta fogalom lenne.”

Hogyan alapozza meg teológiailag Palamasz Gergely a (hészükhaszta) misztikát?

12:00 Ebédszünet

Elnök: Geréby György

14:00

K. Csízy Katalin

A Püthagorasz-életrajzok misztikus elemei

14:30

Németh Csaba

Ismeretelmélet, teológiai antropológia vagy „misztikus” művek? A spirituális tapasztalat nyelvezetének problémája: 12. századi esettanulmány

15:00

Daróczi Anikó

Érintés és belső tér: a misztikus beszéd eleven forrása. Szent Ágoston, Szt. Thierry-i Vilmos és Hildegard von Bingen találkozása a 13. századi brabanti begina, Hadewijch misztikájában.

15:30

Máté-Tóth András és Turai Gabriella

Középkori női misztika a XII. századtól a XIV. századig

16:00 Kávészünet

Elnök: Daróczi Anikó

16:30

Bányai Ferenc

Via unitiva és ars predicandi. Antropológia Eckhart mester misztikájában

17:00

Fabiny Tibor

A stirring fogalma a 14. századi Cloud of Unknowing című műben és annak két magyar fordítási kísérlete (A Megnemismert felhője, ill. A tudatlanság felhője)

17:30

Tatár György

Az arc elrejtése

Nincsenek megjegyzések: