2011. október 1.

Meghívó - Debrecen

MEGHÍVÓ


A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra

kutatócsoport,

a DE Ókortudományi és Klasszika-filológiai Tanszék

és az Ókortudományi Társaság debreceni tagozata

rendezésében sorra kerülő konferenciára


Időpont és helyszín: 2011. okt. 6-7-én a DE OEC Konferencia Központjában (Kenézy-villa, a Szülészeti Klinikával szemben)


I. Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban


okt. 6. csütörtök


11-12 Köves-Zulauf Tamás: Pontifex és flamen, vates és poeta: római polaritások

Ebédszünet

Elnök: Köves-Zulauf Tamás

13.20-13.55 Szekeres Csilla: Illúzió és valóság: művészetelméletek Rómában

13.55-14.30 Ferenczi Attila: Horatius brundisiumi útja

14.30-15.00 Kozák Dániel: Emlékezet és (ön)reprezentáció. Theseus pajzsának ekphrasisa Statius Thebaisában (12.665-76)

15.00-15.10 kávészünet

Elnök: Ferenczi Attila

15.10-15.40 Darab Ágnes: Ialysos: a hiányzó képleírás

15.40-16.15 Simon Attila: Kővé dermesztő képek (A Gorgó-motívum Lukianos De domójában)

16.15-16.45 Tar Ibolya: Hatott-e a campaniai falfestészet Ovidiusra?

16.45-17.15 Gesztelyi Tamás: Kőbe vésett Aeneis

17.20-18.30 Kerekasztal beszélgetés, témája: Műtárgyleírások Vergiliusnál

18.30-20.00 Fogadás


okt. 7. péntek


Elnök: Tar Ibolya

8.30-9.05 Forisek Péter: Római lovassági fegyverzet Arrianos taktikai értekezésében

9.05-9.30 Tóth Orsolya: Mars Ultor temploma Ovidiusnál

9.30-10.05 Nagyillés János: Lucanus portréi: a szobrászat hatása ez epikában?

10.05-10.40 Gellérfi Gergő: A szobor mint a morális válság ábrázolásának eszköze Iuvenalis szatíráiban

10.40-10.50 Havas László összefoglalója az általa koordinált kutatási témakörök eredményeiről

10.50-11.00 kávészünet


II. A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és az anyanyelv kapcsolata


Elnök: A. Molnár Ferenc

11. 00-11. 20: M. Nagy Ilona: A Margit-legenda (MargL.) digitális konkordancia-szótára és háttere

11. 20-11.40: Boda István Károly: A MargL. digitális szövegfeldolgozásának speciális informatikai kérdései

11. 40-12. 00: M. Nagy Ilona-Varga Teréz: A MargL. digitális adatbázisának terve

12. 00-12. 20: Boros Katalin: Mária-elnevezések a Horvát-kódex prédikációiban és példáiban

Vita


Prof. Dr. Gesztelyi Tamás

kutatócsoport vezető és az Ókortudományi

Társaság debreceni tagozatának elnöke

Nincsenek megjegyzések: