2007. január 19.

Jogi Kari Latinoktatók konferenciája

Időpont
2007. január 26. péntek, 14 óra
Helyszín
ELTE ÁJK, Pázmány-terem (földszinten balra, közvetlenül a Dékáni titkárság után)
Napirend
1. Dr. Simon Attila egy. docens, DE: Cicero De legibus c. művének fordításáról (60')
2. Dr. Kállay István egy. docens, SZE: Antik eredetű kifejezések a magyar alkotmány­tör­ténetben (15-20')
3. A jogikari latinoktatás aktuális kérdései

Nincsenek megjegyzések: