2009. április 15.

Quintilianus: könyvbemutató (ápr. 24.)

Meghívó
Marcus Fabius Quintilianus Szónoklattana mint a római jog forrása
című könyvbemutatóra

Bemutatják:
Hamza Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus; Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Szitás Benedek, címzetes egyetemi docens, ügyvéd; Miskolci Egyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar
Szabó Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár; Miskolci Egyetem, Állam- és
Jogtudományi Kar
Zlinszky János, professor emeritus; Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Jog- és Államtudományi Kar

Moderátor:
Adamik Tamás, az ELTE BTK professor emeritusa, a könyv szerkesztője és egyik
fordítója

Helyszín:
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának díszterme,
Budapest, VIII. ker., Szentkirályi u. 28/30.

Időpont:
2009. április 24. (péntek), du. 16.00 óra

A könyvbemutató idején Marcus Fabius Quintilianus Szónoklattan (Kalligram,
Pozsony, 2009) című könyve kedvezményes áron (2500 Ft) megvehető.

A könyvbemutatót állófogadás zárja, amelyre minden résztvevőt szeretettel várunk.

Nincsenek megjegyzések: