2010. október 11.

Ókortudományi Társaság - pályázatok

Az Ókortudományi Társaság elnökségének kérésére tesszük közzé az alábbi két pályázati felhívást:


(1) Pályázati felhívás


Az Ókortudományi Társaság pályázatot ír ki 40 perces előadások megírására. A Társaság a következő témában várja a pályamunkákat:

Múltszemléletek az ókorban

A bizottság minden olyan pályamunkát elfogad, mely a fenti problémát elméleti szempontból vagy esettanulmányként vizsgálja, az ókortudomány valamely ágában. A pályázaton minden érdeklődő részt vehet, aki 2011. március 1-ig nem tölti be a 40. életévét.

A pályázat beadásának határideje:

2011. február 28. (postabélyegző dátuma)

Az előadások szóban elmondandó része nem haladhatja meg a 20 ezer karaktert (szóközzel együtt). Az előadások szövegét három nyomtatott példányban és elektronikusan (Word és pdf-formátumban egyaránt) kell eljuttatni a következő címekre:

Zólyomi Gábor

Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék

ELTE BTK, Budapest

Múzeum krt. 4/A

H-1088

okortudomanyi.tarsasag@gmail.com

A nyomtatott példányokhoz a pályázóknak csatolni kell egy lapot nevükkel, telefonszámukkal és email címükkel.

Az előadásokat az Ókortudományi Társaság elnöke, főtitkára és titkára, valamint felkért anonim bírálók fogják elbírálni. Az anonim bírálatokat a pályázat eredményhirdetése után a pályázók megtekinthetik. A bíráló bizottság a három legjobbnak tartott előadás szerzőjét felkéri előadásuk megtartására a Társaság áprilisi felolvasó ülésén, ahol a Társaság jelenlévő tagjai döntik el a végső sorrendet titkos szavazással, az előadásokat 1–10-ig terjedő pontokkal értékelve. A bíráló bizottság április első péntekéig értesíti a három legjobbnak tartott előadás szerzőit.

Díjak:

1. díj: 30 ezer Ft

2. díj: 20 ezer Ft

3. díj: 15 ezer Ft

A pénzdíjak átadására a Társaság májusi közgyűlésén kerül sor. A bíráló bizottság a helyezetlen, de jónak tartott előadások szerzőit is felkérheti előadásuk felolvasására a Társaság következő évadjának felolvasó ülésein.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat célja magas színvonalú, önálló problémafelvetésről tanúskodó, és érdekes tudományos előadások megírásának ösztönzése. A bíráló bizottság az előadás tartalma mellett értékelésében figyelembe kívánja venni, hogy az előadás érvelése, felépítése mennyiben segíti vagy hátráltatja a szóbeli előadás követését és megértését, akár olyanok számára is, akiknek az ókortudomány más ága a szűkebb szakterülete. Előnyt élveznek továbbá azok az előadások melyek témájuk feldolgozásában tekintetbe veszik a társadalomtudomány más ágainak újabb eredményeit is.

Budapest, 2010. október 7.

Az Ókortudományi Társaság Elnöksége


* * *


(2) Pályázati felhívás


Az Ókortudományi Társaság Szilágyi János György kezdeményezésére és adományából pályázatot hirdet

az ókori etruszk kultúráról szóló önálló kutatáson alapuló tudományos munkára.

A pályázaton részt vehet tudományos minősítésre való tekintet nélkül bárki, aki a pályázat benyújtásának végső időpontjáig a 45. életévét nem töltötte be". A pályamunka tárgya, terjedelmi megkötés nélkül az ókori etruszk kultúra bármely ága vagy területe lehet (kivéve a gyűjtemény- és tudománytörténetet).

A pályamunkákat 2011. április 15-éig (postai bélyegző dátuma) három nyomtatott példányban az Ókortudományi Társaság elnökének, Zólyomi Gábornak kell eljuttatni a következő címre:

Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék

ELTE BTK, Budapest

Múzeum krt. 4/A

H-1088

A pályázatot elbíráló 3 tagú bizottság vezetője az Ókortudományi Társaság elnöke. A pályázat eredménye a Társaság 2011. májusi közgyűlésén kerül kihirdetésre.

Az első helyre jelölt munka pályadíja 60 ezer Ft, a második helyezetté 40 ezer Ft.

Amennyiben csak egy díjazásra méltó munka érkezett be, akkor a teljes összeget annak szerzője kapja. Amennyiben díjazásra érdemes munka nem érkezett be, a pályázatot a Társaság újra kitűzi, ezúttal 2011. december 1-i határidővel. Az eredmény ebben az esetben a Társaság 2012. januári ülésén kerül kihirdetésre.

Budapest, 2010. október 7.

Az Ókortudományi Társaság Elnöksége

Nincsenek megjegyzések: