2010. október 13.

Zsidó-keresztény konferencia - program

„A DIALÓGUS SODRÁBAN…”
Új perspektívák és kihívások a zsidó–keresztény dialógusban a 21. század elejénA Zsidó–keresztény dialóguskonferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezésében, a Collegium Esztergom támogatásával


A konferencia időpontja: 2010. október 28. (csütörtök) és október 29. (péntek).
A konferencia helyszíne: a PPKE Jog- és Államtudományi Kar épülete (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28–30.).


A konferencia védnöke és szervezője: Ft. Prof. Dr. Fodor György, a PPKE. rektora.


Részletes program:

2010. október 28. csütörtök


8. 30 Ünnepélyes megnyitó – Prof. Dr. Fodor György, Dr. Raj Ferenc rabbi /Berkeley, USA/,
Dr. Dobos Károly Dániel

9.00 – 10.15: 1. délelőtti blokk

Az előadások blokkokban (70 perc), három szekcióban (A, B, C) lesznek megtartva. Egy blokkban két (max. 25
perces) előadás hangzik el, az előadás után 10 perces diszkusszióra van lehetőség.

A szekció: (Elnök: Tatár György)

Nagypál Szabolcs (ELTE ÁJK, Békés Gellért Ökumenikus Intézet): A zsidó ‒ keresztény párbeszéd a vallásközi mediáció szemszögéből
Biró Tamás (University of Amsterdam): Értelek, értelek… de miről beszélsz?? A keresztény ‒
zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájában
B szekció: (Elnök: Fabiny Tamás)
Karasszon István (KGRE HTK): "Abraham oecumenicus"
Lőrik Levente (Baptista Teológiai Akadémia): Jób, aki összeköt, vagy aki elválaszt? Szemelvények a zsidó és a keresztény Jób-értelmezésekből
C szekció: (Elnök: Tarjányi Zoltán)
Novák Attila (a Szombat szerkesztője): Hagyomány: a szövegek fogságában
Tatai István (református lelkész, Hatvan): Zsidómisszió – Dialógus – Akédáh, vagy valami más?

10.15 – 10.30: Kávészünet


10.45 – 12.00: 2. délelőtti blokk

A szekció: (Elnök: Schőner Alfréd)
Kránitz Mihály (PPKE HTK): „Egy embernek két fia volt...” -- II. János Pál pápa erőfeszítései a
katolikus-zsidó párbeszédben
Raj Ferenc rabbi: (Beth-El /Berkeley CA., USA/, Bét Orim közösség /Budapest/): „Dábru
Emet”, Beszéljetek igazat! – Amerikai zsidó teológusok gondolatai a kereszténységről.
B szekció: (Elnök: Karasszon István)
Fabiny Tamás (Evangélikus püspök): A zsidó Júdás – antijudaista és antiszemita megközelítések, megnyilvánulások Jézus tanítványával kapcsolatban
Vattamány Gyula (Wesley János Főiskola): A zsidók diabolizálásáról a Corpus Johanneum-ban: a
Jel 2,9; 3,9 mai értelmezési lehetőségei
C szekció: (Elnök: Szécsi József)
Gombocz Eszter (Wesley János Főiskola, Holokauszt Emlékközpont): A gyermekkor
helyszíneinek szerepe az elhallgatott múlt előhívásában
Riszovannij Mihály (Nyugat-magyarországi Egyetem, Goldziher Intézet): Humor és vallás:
teológiai és judaisztikai perspektívák

12.00 – 14.00: Ebédszünet

14.00 – 15.15: 1. délutáni blokk

Az előadások blokkokban (70 perc), három szekcióban (A, B, C) lesznek megtartva. Egy blokkban két (max. 25 perces) előadás hangzik el, az előadás után 10 perces diszkusszióra van lehetőség.

A szekció: (Elnök: Czopf Tamás)
Tarjányi Zoltán (PPKE HTK): A Tóra és a jézusi erkölcs összefüggésrendszere
Vajda Károly (Nyugat-magyarországi Egyetem): A judaizmus eredeti kérdéseinek hermeneutikai
rekonstruálhatósága az evangéliumok fényében
B szekció: (Elnök: Bányai Viktória)
Perczel István: (CEU.): A 146. novella és az órigenista vita: Jusztinianosz zsidóellenes
törvényhozásának teológiai háttere
Dobos Károly Dániel (PPKE BTK): Paradigmaváltás a késő ókori zsidó – keresztény interakciók
történeti vizsgálatában
C szekció: (Elnök: Raj Ferenc)
Koltai Kornélia (ELTE BTK): Péchi Simon Biblia-kommentárja
Gábor György (MTA Filozófiai Kutatóintézet, ORZSE.): „Valamennyi nyelv anyja”, avagy
héber nyelv és biblikus rokonság?

15.15 – 15. 45: Szünet

15.45 – 17. 15: 2. délutáni blokk

A szekció: (Elnök: Vattamány Gyula)
Pesthy Mónika : A túlvilágkép a korai zsidóságban és a kereszténységben
Somos Róbert (PTE BTK): Zsidóságkép Órigenész írásaiban.
B szekció: (Elnök: Geréby György)
Schőner Alfréd főrabbi (ORZSE): Székesegyház? Zsinagóga? Szakrális épület a zsidó negyed
központjában, Toledóban
Simon Róbert: Zsidók és keresztények az iszlám árnyékéban
C szekció: (Elnök: Koltai Kornélia)
Bányai Viktória (MTA Judaisztikai Kutatócsoport): A keresztényekről alkotott kép a zsidó
felvilágosodás tankönyveiben
Balogh Katalin (ELTE PPKE): Magyar zsidó bibliafordítások

2010. október 29. péntek


9.00 – 10.15: 1. délelőtti blokk


Az előadások blokkokban (70 perc), két szekcióban (A, B) lesznek megtartva. Egy blokkban két (max. 25 perces) előadás hangzik el, az előadás után 10 perces diszkusszióra van lehetőség.

A szekció: (Elnök: Bíró Tamás)
Tatár György (ELTE BTK): Timeo Danaos …
Czopf Tamás (Katholische Integrierte Gemeinde, Wien) "Isten népe vagy Isten népei?"
Alkalmas-e az 'Isten népe' fogalom a zsidó nép és az egyház kapcsolatának meghatározására?
B szekció: (Elnök: Pesthy Mónika)
Urbán Ilona (ELTE BTK): A 22. zsoltár zsidó (rabbinikus) és keresztény (patrisztikus) értelmezése
Tamási Balázs (PPKE BTK, OSZK): Báruk mint próféta – Egy ókori hagyomány recepciója a zsidó
és keresztény gondolkodásban

10.15 – 10.45: Kávészünet

10.45 – 12.00: 2. délelőtti blokk

A szekció: (Elnök: Perczel István)
Geréby György (CEU): „Ecclesia ex circumcisione.” Korai keresztény viták a zsidóságról és a Jakab-ősevangélium zsidóságképe.
Kövér András (ELTE BTK): Aphrahat, a „perzsa bölcs” és a zsidó hagyomány
B szekció: (Elnök: Kránitz Mihály)
Benyik György (Szegedi Egyetem HTK): Hogyan használta a Názáreti Jézus a prófétai
szövegeket?
Szécsi József (ORZSE, Keresztény–Zsidó Társaság): Kisszé há-Kávód – a Dicsőség Trónja

12.00: Zárszó

Nincsenek megjegyzések: