2011. október 27.

Keresztmetszet

A tudományos kutatás különféle aspektusai a Szépművészeti Múzeumban

Konferencia a Tudomány Napja alkalmából
Szépművészeti Múzeum, Barokk Csarnok, 2011. november 3–4.

Czére Andrea (MTA dr)
Köszöntés. Rövid áttekintés a Szépművészeti Múzeumban folyó tudományos munkákról

Kóthay Katalin (PhD)
Gamhud Projekt: Az 1907-es gamhudi ásatás múmiakoporsói

Horváth Zoltán
Illahun Projekt: Terepmunka II. Szeszósztrisz piramisánál

Liptay Éva (PhD)
Múmia Projekt: Az Egyiptomi Gyűjtemény múmiáinak vizsgálata

Dági Mariann
A sedesi aranyműves. Mesterkéz azonosítási lehetőségek későklasszikus-korahellénisztikus kori makedóniai aranyékszereken

Lakatos Szilvia
Odysseus és Polyphémos története etruszk ábrázolásokon

Mózer Erzsébet
14. századi bolognai művész lovagi jelenetet ábrázoló rajzának restaurálása

Gálos Miklós
Hallgat a felszín, fecseg a mélyId. Lucas Cranach Mária a gyermekét táplálja című festménye új megvilágításban

Pankaszi István (DLA)
Tésztanyomatok és a csuklyás könyv. 15. századi tésztanyomatok és restaurálásuk problémája

Kárpáti Zoltán
A firenzei állat-mintakönyv hagyomány 16. századi továbbélése. A Budapesti Mintakönyv

Szőcs Miriam (PhD)
A Leonardónak attribuált budapesti Lovas kisbronz technikai vizsgálatainak eredményei

Pattantyús Manga és Rátonyi János Dávid
Jacopo Sansovino viasz Madonnájának kutatástörténete és technikai vizsgálatai

Bodnár Szilvia (PhD)
A rózsafüzér titkai. Egy népszerű ikonográfiai téma rendhagyó ábrázolása Georg Pecham rajzain

Szentkirályi Miklós (Dr. Habil)
A kiegészítés határesetei. Orazio Fidani és Johann Peter Krafft roncsképeinek helyreállítási lehetősége

Fáy András
Gustave Courbet Birkózók című festményének restaurálása

Németh István (CSc)
„A nemzet halottjának sírkoszorúi”. Nemes Marcell személyes kapcsolatainak rekonstrukciója egy irattári dokumentum alapján
Ujvári Péter (PhD)
A múzeumi könyvtár és a műtárgy-reprodukciók szerepe a kutatásban

Imre Györgyi (PhD)
Victor Vasarely és Denise René stratégiája az absztrakt művészet bevezetéséhez Magyarországon

Fehér Dávid
Lakner László életmű-katalógusa előkészítésének tudományos kérdései

Kovács Zoltán (PhD), Lengyel László és Tamás Levente
MERCVRIVS Project. Az európai művészet emlékeinek tudományos adatbázisa

A konferencia részletes programja

Nincsenek megjegyzések: