2011. október 20.

Konferencia a vallásfogalmak sokféleségéről (KRE)

MEGHÍVÓ

a KároliGáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Szabadbölcsészet Tanszéke

és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Vallástudományi Tanszéke által


A VALLÁSFOGALMAK SOKFÉLESÉGE

címmel szervezett konferenciára


A rendezvényhelye: KRE, BTK, I. emelet, Díszterem,
Budapest,Reviczky u. 4.

Ideje: 2011.november 11-12.

A konferencia a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat része.

A szervezők minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

PROGRAM

2011. november 16.péntek:
9.15-9.30. Sepsi Enikő, dékán (KRE BTK): Megnyitó

Elnök: Kendeffy Gábor
9.30-9.50.
Mezei Balázs (PPKE BTK)
A vallás felfedezése
10.00-10.20.
Szilárdi Réka (SZTE BTK)
Identitásparadigmák a vallástudományban
10.30-10.50.
Nagypál Szabolcs (ELTE ÁJK)
A vallás fogalma a vallásközi párbeszédben

11.00-11.30. Kávészünet

11.30-11.50.
Lovász Irén (KRE BTK):
A vallásantropológia vallásfogalmainak alakulása az utóbbi évtizedekben
12.00-12.20.
Siklósi István (ELTE BTK)
Az analógia nehézségei – Módszertani problémák a vallási jelenségek összehasonlításában

12.30-15.00. Ebédszünet

Elnök: Sarnyai Csaba
15.00-15.20.
Gresz Ágnes (PTE BTK)
A vallás fogalma a régészeti kutatásokban
15.30-15.50.
Kopeczky Rita (KRE BTK)
Az „istentelen” az antik irodalomban
16.00-16.20.
Ötvös Csaba (GFHF Bálint Sándor Valláskutató Intézete)
„A láthatatlantól a láthatóhoz”. Az ismeret definíciója az antik gnózis mítoszaiban

16.30-17.00: Kávészünet

17.00-17.20.
Kendeffy Gábor (KRE BTK-HTK)
Religio és vera religio fogalmai Lactantiusnál
17.30-17.50.
Imregh Monika (KRE BTK)
A vallás fogalma Marsilio Ficino Lakoma kommentárjában és Giovanni Pico della Mirandola Heptaplusában
18.00-18.20.
Kakusziné Kiss Gabriella (SZTE BTK)
A vallás fogalma Joseph Wresinski gondolkodásában és mozgalmában
2011. november 12.szombat

Elnök: Mezei Balázs
9.00-9.20.
Máté-Tóth András (SZTE BTK)
A vallás mint üres jelölő
9.30-9.50.
Rixer Ádám (KRE ÁJK)
A vallásfogalom átalakulása a jogi szabályozás tükrében
10.00-10.20.
Rajki Zoltán – Szigeti Jenő (Pannon Egyetem – ME BTK): A vallás a magyarországi szabadegyházak önértelmezésében.

10.30
Móró Levente (Turkui Egyetem, Finnország)
Enteogén egyházak: szakramentális vallások vagy drogos szekták?

11.00-11.30. Kávészünet

11.30-11.50.
11.50. Porció Tibor (SZTE BTK: A buddhizmus: vallás és/vagy filozófia?

12.00-12.20.
12.20. Soós Sándor: Thomas Merton zen buddhizmus
képe


12.30-14.00. Ebédszünet

Elnök: Máté-Tóth András
14.00-14.20.
14.20. Klemm László (KRE BTK): Lessing Bölcs Náthánja és a vallási tolerancia

14. 30-14.50.
14.50. Gausz András (SZTE BTK – KRE HTK): Vallás és szellem. Hegel vallásfilozófiájának néhány kérdése


15.00-15.30. Kávészünet

15.30-15.50.
Tóth Sára (KRE BTK)
Northop Frye dialektikus vallásfogalma
16.00-16.20.
Fülöp József (KRE BTK)
Rudolf Kassner és a vallásos világkép
16.30-16.50.
Sarnyai Csaba Máté (KRE BTK)
A vallás és vallástudomány fogalmának fő vonásai Kovács Ödön és Goldziher Ignác értelmezésében
17.00.Kávészünet
17.30-18.15.Hartmut Zinser (Berlin, Freie Universität, Vallástudományi Tanszék): Testing adefnition of religion

Nincsenek megjegyzések: